Vedvarende energiproduktion i PtX-værdikæden

Produktionen af vedvarende energi er første led i PtX-værdikæden. Danmark har gode erfaringer på vindmølleområdet, da vi er markedsledere – hvilket både gælder ift. Produktion og standarder. 

Produktionen af vedvarende energi er første led i PtX-værdikæden.

Danmark har gode erfaringer på vindmølleområdet, da vi er markedsledere – hvilket både gælder ift. Produktion og standarder. Europæiske og globale standarder, som udstikker de tekniske spilleregler for fremtidens grønne brændstoffer, får stor betydning for, hvordan vi på bedste vis kan producere vedvarende energi i fremtiden - præcis som de bl.a. har og har haft på vindmølleområdet.

Dansk Standard arbejder med sol-, vind- og bølgeenergi samt forsyningssystemer for elektrisk energi.

Du kan læse mere om de danske udvalg og det internationale arbejde de danske medlemmer deltager i ift. vedvarende energi herunder:

Enkeltstående elektrolyseanlæg

I Siemens Gamesa arbejder vi f.eks. med enkeltstående elektrolyseanlæg koblet direkte på møllen som et alternativ til konceptet omkring energiøer. Her har vi brug for at formulere nogle standarder for kvaliteten af den strøm, møllen leverer, plus nogle sikkerhedsstandarder for hele installationen.

Per Hessellund Lauritsen fra Siemens Gamesa Renewable Energy A/S

Solcellesystemer (S-582)

Solcellesystemer (S-582)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for produktion, test, opstilling og drift af solceller.

Vindenergisystemer (S-588)

Vindenergisystemer (S-588)

Udvalget arbejder med standarder inden for udvikling, produktion, test, opstilling og drift af vindmøller og vindmøllekomponenter.

Bølgeenergi (S-614)

Bølgeenergi (S-614)

Udvalget arbejder med standarder for udvikling, produktion, måling, test, opstilling, certificering og drift af bølgeenergianlæg og deres komponenter.

Forsyningssystemer for elektrisk energi (S-508)

Forsyningssystemer for elektrisk energi (S-508)

Som medlem af S-508 får du mulighed for at præge den danske, europæiske og internationale standardisering, der er nødvendig for at sikre funktionen af forsyningssystemer for elektrisk energi (herunder Grid codes).

Deltag i et udvalg

Sådan får du en stemme

De standarder, der skal hjælpe til med at nå klimamålene, er i gang med at blive udformet lige nu. Alle aktører med interesse og viden kan være med i arbejdet. Det er nemlig aktørerne i branchen selv, der skriver standarderne og dermed er med til at bestemme indholdet. Det gælder også for de standarder, som der relaterer sig til produktionen af vedvarende energi.

Det får du ud af at deltage 

Ved at melde sig ind i et danske spejludvalg indenfor vedvarende energiproduktion, får I tidlig viden om fremtidens markedskrav, der vil få direkte betydning for jeres forretning, produkter og serviceydelser, og I får mulighed for at træde ind i de internationale komitéer, hvor standarderne laves, og dermed direkte mulighed for at påvirke deres indhold. 

Hvad er et udvalg?

I et udvalg arbejdes der med standarder inden for et specifikt emne, f.eks. vindenergisystemer. I et udvalg for du som aktør udvidet dit faglige netværk, få værdifuld vidensudveksling og indsigt i fremtidige standarder. I Danmark sidder der typisk 5-20 deltagere i hvert udvalg. Deltagelse i et udvalg giver dig mulighed for at udvikle dine kompetencer, samtidig med at du arbejder for at sikre dansk indflydelse på internationale standarder. Læs mere om arbejdet i et udvalg her.