Vedvarende energiproduktion i PtX-værdikæden

Forudsætningerne for at producere vedvarende energi i stor skala i Danmark er god. Vi er nemlig langt fremme ift. den teknologiske udvikling og har stor viden om, hvordan vi bedst udnytter energien. Noget der i stigende grad bliver efterspurgt på tværs af landegrænser. Og derfor er der behov for nye krav og standarder.

Produktionen af vedvarende energi er første led i PtX-værdikæden

Danmark har gode erfaringer på vindmølleområdet, da vi er markedsledere – hvilket både gælder ift. produktion og standarder. Europæiske og internationale standarder, som udstikker de tekniske spilleregler for fremtidens grønne brændstoffer, kommer til at få stor betydning for, hvordan vi på bedste vis kan producere vedvarende energi i fremtiden - præcis som de bl.a. har og har haft på vindmølleområdet.

En forudsætning for PtX i stor skala kræver en leverance af vedvarende energi, som er målrettet de særlige forhold, der gør sig gældende i markedet. Fx får vi strømmen i den form og frekvens, som vi ønsker til brug på elektrolyseanlæggene? Er forsyningssikkerheden god nok? Er produktionen overhovedet grøn? Standarder er et redskab, som kan medvirke til at komme disse problemstillinger til livs.

Dansk Standard arbejder med sol-, vind- og bølgeenergi samt forsyningssystemer for elektrisk energi. Det er i disse udvalg, at fremtidens standarder formes. Læs mere her:

Solcellesystemer (S-582)

S-582

Solcellesystemer

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for produktion, test, opstilling og drift af solceller.

Vindenergisystemer (S-588)

S-588

Vindenergisystemer

Udvalget arbejder med standarder inden for udvikling, produktion, test, opstilling og drift af vindmøller og vindmøllekomponenter.

Bølgeenergi (S-614)

S-614

Bølgeenergi

Udvalget arbejder med standarder for udvikling, produktion, måling, test, opstilling, certificering og drift af bølgeenergianlæg og deres komponenter.

Forsyningssystemer for elektrisk energi (S-508)

S-508

Forsyningssystemer for elektrisk energi

Som medlem af S-508 får du mulighed for at præge den danske, europæiske og internationale standardisering, der er nødvendig for at sikre funktionen af forsyningssystemer for elektrisk energi (herunder Grid codes).

Hvad får du ud af at deltage i et udvalg?

De standarder, der skal hjælpe til med at nå klimamålene, er i gang med at blive udformet lige nu. Alle aktører med interesse og viden kan være med i arbejdet. Det er nemlig aktørerne i branchen selv, der skriver standarderne og dermed er med til at bestemme indholdet. Det gælder også for de standarder, som der relaterer sig til brintproduktionen. Og det arbejde sker igennem et udvalg i Dansk Standard, der typisk har 5-20 deltagere. 

Læs mere om arbejdet i et udvalg

Adgang til unik viden

Som medlem får du tidligt adgang til unik viden om kommende danske og internationale standarder, der er relevante for dit fagområde. Dermed er du på forkant med de standarder, der former markedet.

Et bredt fagligt fællesskab

Som medlem bliver du en del af et stærkt og bredt netværk af relevante nationale og internationale aktører, som videndeler og udvikler standarder.

En stemme, der bliver hørt

Som medlem kan du bringe din viden og ideer i spil og dermed være med til at sikre danske interesser og konkurrenceevne. Standardisering er nemlig en demokratisk proces, hvor meninger drøftes, og alle stemmer bliver hørt.