Ny elsikkerhedslov styrker konkurrence og innovation

12. januar 2016

Ny elsikkerhedslov styrker konkurrence og innovation

Den nye elsikkerhedslov betyder en ny virkelighed for de mange tusinde el-installationsvirksomheder, elektrikere og el-ingeniører, der på sigt i højere grad end tidligere skal til at arbejde med standarder i hverdagen. Samtidigt åbnes der op både for konkurrencen og for en mere dynamisk ageren i branchen med øget mulighed for at følge den teknologiske udvikling.

- Den nye elsikkerhedslov er en modernisering af reglerne med særligt fokus på at øge anvendelsen af internationale og europæiske standarder frem for nationale særkrav. Formålet er både at forenkle og internationalisere reglerne - til gavn for både virksomheder og forbrugere, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Ved at henvise til gældende internationale eller europæiske standarder, ligesom man allerede i dag gør på en lang række andre områder, sikrer man nemlig et dynamisk regelsæt, der hele tiden er opdateret. Og det medfører ifølge Torben Dalsgaard en række fordele:

- Brugen af internationale standarder er dels med til at åbne konkurrencen, hvilket er vigtigt i et lille land og et lille marked som Danmark. Dels betyder det, at branchen kan agere mere dynamisk og lettere kan introducere ny teknologi og innovative produkter på markedet, fordi standarderne hele tiden udvikles og opdateres. Og dels giver det tryghed og sikkerhed for, at el-installations-virksomheden, elektrikeren eller el-ingeniørens arbejde og produkter er i orden, fordi de følger standarderne på området.

Torben Dalsgaard
Seniorkonsulent
Dansk Standard

Et konkret eksempel kunne være solceller i kombination med batterier, installeret i boliger. Det er en teknologi, der ikke er specifikke bestemmelser for i den nuværende lovgivning, hvilket betyder at virksomhederne selv skal foretage risikovurdering og vælge sikre løsninger, der overholder lovgivningen. Dette kan være meget omkostningstungt. Ved i stedet at følge en gældende europæisk standard, kan virksomheden nemt og enkelt sikre, at deres installation ikke udgør en sikkerhedsmæssig fare.

- Der er nye internationale og europæiske standarder for denne type installation på vej og med dem i hånden, har man et aftaledokument, der understøtter ens nye teknologi og nye forretningsmodel.  Følger man standarden og bekendtgørelserne, lever man op til sikkerhedskrav, som hele verdens førende eksperter på området har lavet – frem for krav og metoder, den enkelte virksomhed selv har opstillet. Dette øger både sikkerheden og konkurrencen. Og i sidste ende betyder det, at det bliver billigere og bedre for forbrugeren, understreger Torben Dalsgaard.

Nemmere at holde sig opdateret

De nye bekendtgørelser under elsikkerhedsloven referer til mange standarder. Dansk Standard er i færd med at oversætte standarderne for elektriske Installationer til dansk og samtidigt gøre dem lettere tilgængelige og mere læservenlige for brugerne. Desuden tilbyder Dansk Standard løsninger, der gør det nemmere at holde sig opdateret i løbende ændringer og nye gældende standarder. Dansk Standard har både et standardiseringsudvalg samt et Forum for Elektriske Installationer og vil endvidere afholde og deltage i informationsmøder i 2016.

Fakta

To af lovens bekendtgørelser, der omfatter hhv. elektriske installationer og elektrisk materiel, har netop været i høring. De sidste tre bekendtgørelser for elektriske anlæg kommer i høring i løbet af 2016. 

Stærkstrømsbekendtgørelsen er fortsat gældende, indtil nye bekendtgørelser udstedes på elsikkerhedsområdet. Herefter vil der blive en overgangsordning.

Læs også artiklen "Reglerne for elsikkerhed bliver state of the art".

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Se også

Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

13. maj 2024

Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

En vigtig del af den grønne omstilling afhænger af en succesfuld udvidelse af vores elnet. Elnettet skal bl.a. imødekomme et stigende behov for integrationen af mere decentral elproduktion, energilagring og elektrificering af transportsektoren; al...

Højspændingsinstallationer rykker tættere på i takt med den grønne omstilling

30. april 2024

Højspændingsinstallationer rykker tættere på i takt med den grønne omstilling

Den hurtige udvikling inden for grøn energi kræver øget anvendelse af højspænding i elnettet, nye teknologier, ny viden – og mere standardisering.

Elektrikere skal også være opmærksomme på cybersikkerhed

30. april 2024

Elektrikere skal også være opmærksomme på cybersikkerhed

Med det stigende antal elektriske produkter, der kobles til internettet, bør elektrikere altid overveje risikoen for hacking og cyberangreb og indtænke det i deres praksis.

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

30. oktober 2023

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

Den nye revision indeholder væsentlige ændringer, der afspejler udvalgets arbejde om bl.a. at skabe sikrere stikpropper og stikkon-takter. Standarden er revideret i samarbejde med branchens eksperter og adresserer flere nøgleområder for at sikre s...