Ny elsikkerhedslov styrker konkurrence og innovation

12. januar 2016

Ny elsikkerhedslov styrker konkurrence og innovation

Den nye elsikkerhedslov betyder en ny virkelighed for de mange tusinde el-installationsvirksomheder, elektrikere og el-ingeniører, der på sigt i højere grad end tidligere skal til at arbejde med standarder i hverdagen. Samtidigt åbnes der op både for konkurrencen og for en mere dynamisk ageren i branchen med øget mulighed for at følge den teknologiske udvikling.

- Den nye elsikkerhedslov er en modernisering af reglerne med særligt fokus på at øge anvendelsen af internationale og europæiske standarder frem for nationale særkrav. Formålet er både at forenkle og internationalisere reglerne - til gavn for både virksomheder og forbrugere, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Ved at henvise til gældende internationale eller europæiske standarder, ligesom man allerede i dag gør på en lang række andre områder, sikrer man nemlig et dynamisk regelsæt, der hele tiden er opdateret. Og det medfører ifølge Torben Dalsgaard en række fordele:

- Brugen af internationale standarder er dels med til at åbne konkurrencen, hvilket er vigtigt i et lille land og et lille marked som Danmark. Dels betyder det, at branchen kan agere mere dynamisk og lettere kan introducere ny teknologi og innovative produkter på markedet, fordi standarderne hele tiden udvikles og opdateres. Og dels giver det tryghed og sikkerhed for, at el-installations-virksomheden, elektrikeren eller el-ingeniørens arbejde og produkter er i orden, fordi de følger standarderne på området.

Torben Dalsgaard
Seniorkonsulent
Dansk Standard

Et konkret eksempel kunne være solceller i kombination med batterier, installeret i boliger. Det er en teknologi, der ikke er specifikke bestemmelser for i den nuværende lovgivning, hvilket betyder at virksomhederne selv skal foretage risikovurdering og vælge sikre løsninger, der overholder lovgivningen. Dette kan være meget omkostningstungt. Ved i stedet at følge en gældende europæisk standard, kan virksomheden nemt og enkelt sikre, at deres installation ikke udgør en sikkerhedsmæssig fare.

- Der er nye internationale og europæiske standarder for denne type installation på vej og med dem i hånden, har man et aftaledokument, der understøtter ens nye teknologi og nye forretningsmodel.  Følger man standarden og bekendtgørelserne, lever man op til sikkerhedskrav, som hele verdens førende eksperter på området har lavet – frem for krav og metoder, den enkelte virksomhed selv har opstillet. Dette øger både sikkerheden og konkurrencen. Og i sidste ende betyder det, at det bliver billigere og bedre for forbrugeren, understreger Torben Dalsgaard.

Nemmere at holde sig opdateret

De nye bekendtgørelser under elsikkerhedsloven referer til mange standarder. Dansk Standard er i færd med at oversætte standarderne for elektriske Installationer til dansk og samtidigt gøre dem lettere tilgængelige og mere læservenlige for brugerne. Desuden tilbyder Dansk Standard løsninger, der gør det nemmere at holde sig opdateret i løbende ændringer og nye gældende standarder. Dansk Standard har både et standardiseringsudvalg samt et Forum for Elektriske Installationer og vil endvidere afholde og deltage i informationsmøder i 2016.

Fakta

To af lovens bekendtgørelser, der omfatter hhv. elektriske installationer og elektrisk materiel, har netop været i høring. De sidste tre bekendtgørelser for elektriske anlæg kommer i høring i løbet af 2016. 

Stærkstrømsbekendtgørelsen er fortsat gældende, indtil nye bekendtgørelser udstedes på elsikkerhedsområdet. Herefter vil der blive en overgangsordning.

Læs også artiklen "Reglerne for elsikkerhed bliver state of the art".

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Se også

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

30. oktober 2023

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

Den nye revision indeholder væsentlige ændringer, der afspejler udvalgets arbejde om bl.a. at skabe sikrere stikpropper og stikkon-takter. Standarden er revideret i samarbejde med branchens eksperter og adresserer flere nøgleområder for at sikre s...

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

18. oktober 2023

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

Traditionen tro uddeles hvert år den prestigefulde pris, IEC 1906 Award. Den tildeles eksperter inden for den internationale standardiseringsorganisation, IEC, for at have opnået ekstraordinære resultater. I år har to danske eksperter modtaget pri...

I en hel uge er sikkerhed i elektriske produkter på den internationale dagsorden

06. juni 2023

I en hel uge er sikkerhed i elektriske produkter på den internationale dagsorden

100 eksperter fra 33 lande mødes i den kommende uge i København for at blive enige om kommentarerne til ikke mindre end 73 standardforslag indenfor forbrugersikkerhed i elektriske produkter, som dækker alt lige fra køkkenapparater til elektrisk be...

Webinar: Nye svar på funktions- og sikkerhedskrav til elektriske installationer

08. maj 2023

Webinar: Nye svar på funktions- og sikkerhedskrav til elektriske installationer

Se eller gense dette webinar, hvor du får en opdatering på de nyeste vejledninger fra udvalget S-564, som arbejder med elektriske installationer og beskyttelse mod elektriske stød, samt en mulighed for at få afklaret forståelsesmæssige problematik...