Ny elsikkerhedslov styrker konkurrence og innovation

12. januar 2016

Ny elsikkerhedslov styrker konkurrence og innovation

Den nye elsikkerhedslov betyder en ny virkelighed for de mange tusinde el-installationsvirksomheder, elektrikere og el-ingeniører, der på sigt i højere grad end tidligere skal til at arbejde med standarder i hverdagen. Samtidigt åbnes der op både for konkurrencen og for en mere dynamisk ageren i branchen med øget mulighed for at følge den teknologiske udvikling.

- Den nye elsikkerhedslov er en modernisering af reglerne med særligt fokus på at øge anvendelsen af internationale og europæiske standarder frem for nationale særkrav. Formålet er både at forenkle og internationalisere reglerne - til gavn for både virksomheder og forbrugere, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Ved at henvise til gældende internationale eller europæiske standarder, ligesom man allerede i dag gør på en lang række andre områder, sikrer man nemlig et dynamisk regelsæt, der hele tiden er opdateret. Og det medfører ifølge Torben Dalsgaard en række fordele:

- Brugen af internationale standarder er dels med til at åbne konkurrencen, hvilket er vigtigt i et lille land og et lille marked som Danmark. Dels betyder det, at branchen kan agere mere dynamisk og lettere kan introducere ny teknologi og innovative produkter på markedet, fordi standarderne hele tiden udvikles og opdateres. Og dels giver det tryghed og sikkerhed for, at el-installations-virksomheden, elektrikeren eller el-ingeniørens arbejde og produkter er i orden, fordi de følger standarderne på området.

Torben Dalsgaard
Seniorkonsulent
Dansk Standard

Et konkret eksempel kunne være solceller i kombination med batterier, installeret i boliger. Det er en teknologi, der ikke er specifikke bestemmelser for i den nuværende lovgivning, hvilket betyder at virksomhederne selv skal foretage risikovurdering og vælge sikre løsninger, der overholder lovgivningen. Dette kan være meget omkostningstungt. Ved i stedet at følge en gældende europæisk standard, kan virksomheden nemt og enkelt sikre, at deres installation ikke udgør en sikkerhedsmæssig fare.

- Der er nye internationale og europæiske standarder for denne type installation på vej og med dem i hånden, har man et aftaledokument, der understøtter ens nye teknologi og nye forretningsmodel.  Følger man standarden og bekendtgørelserne, lever man op til sikkerhedskrav, som hele verdens førende eksperter på området har lavet – frem for krav og metoder, den enkelte virksomhed selv har opstillet. Dette øger både sikkerheden og konkurrencen. Og i sidste ende betyder det, at det bliver billigere og bedre for forbrugeren, understreger Torben Dalsgaard.

Nemmere at holde sig opdateret

De nye bekendtgørelser under elsikkerhedsloven referer til mange standarder. Dansk Standard er i færd med at oversætte standarderne for elektriske Installationer til dansk og samtidigt gøre dem lettere tilgængelige og mere læservenlige for brugerne. Desuden tilbyder Dansk Standard løsninger, der gør det nemmere at holde sig opdateret i løbende ændringer og nye gældende standarder. Dansk Standard har både et standardiseringsudvalg samt et Forum for Elektriske Installationer og vil endvidere afholde og deltage i informationsmøder i 2016.

Fakta

To af lovens bekendtgørelser, der omfatter hhv. elektriske installationer og elektrisk materiel, har netop været i høring. De sidste tre bekendtgørelser for elektriske anlæg kommer i høring i løbet af 2016. 

Stærkstrømsbekendtgørelsen er fortsat gældende, indtil nye bekendtgørelser udstedes på elsikkerhedsområdet. Herefter vil der blive en overgangsordning.

Læs også artiklen "Reglerne for elsikkerhed bliver state of the art".

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Seniorkonsulent | Senior Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Se også

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

05. august 2022

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

I standardserien ISO 81346 for industrianlæg, installationer og udstyr er der nu en ny udgave af del 10, der omhandler kraftforsyningssystemer. Her er sket en omfattende revision, der bl.a. inddrager vindkraft, solkraft og alle andre former for Pt...

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

19. maj 2022

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

Storbritannien har nu sin egen lovgivningsramme for varer. Producenter skal begynde at bruge den britiske overensstemmelsesvurderingsmærkning (UKCA) for at markedsføre varer i Storbritannien (England, Skotland og Wales).

Forbered dig på mere lyn og torden

22. april 2022

Forbered dig på mere lyn og torden

Standarderne for lynbeskyttelse er under revision. Nye regler og metoder til lynbeskyttelse er på vej, så private og offentlige virksomheder kan beskytte deres bygninger og kritisk infrastruktur imod skader fra lynnedslag.

Nye krav til ladestandere skal fremme funktionaliteten

22. april 2022

Nye krav til ladestandere skal fremme funktionaliteten

Teknologien til el-biler og andre elektriske transportmidler udvikler sig hurtigt. Det stiller også nye krav til el-transportmidlernes infrastruktur. Derfor skal den mest anvendte standard til opladningssystemer, DS/EN 61851-1, nu revideres, og he...