Ny elsikkerhedslov styrker konkurrence og innovation

12. januar 2016

Ny elsikkerhedslov styrker konkurrence og innovation

Den nye elsikkerhedslov betyder en ny virkelighed for de mange tusinde el-installationsvirksomheder, elektrikere og el-ingeniører, der på sigt i højere grad end tidligere skal til at arbejde med standarder i hverdagen. Samtidigt åbnes der op både for konkurrencen og for en mere dynamisk ageren i branchen med øget mulighed for at følge den teknologiske udvikling.

- Den nye elsikkerhedslov er en modernisering af reglerne med særligt fokus på at øge anvendelsen af internationale og europæiske standarder frem for nationale særkrav. Formålet er både at forenkle og internationalisere reglerne - til gavn for både virksomheder og forbrugere, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Ved at henvise til gældende internationale eller europæiske standarder, ligesom man allerede i dag gør på en lang række andre områder, sikrer man nemlig et dynamisk regelsæt, der hele tiden er opdateret. Og det medfører ifølge Torben Dalsgaard en række fordele:

- Brugen af internationale standarder er dels med til at åbne konkurrencen, hvilket er vigtigt i et lille land og et lille marked som Danmark. Dels betyder det, at branchen kan agere mere dynamisk og lettere kan introducere ny teknologi og innovative produkter på markedet, fordi standarderne hele tiden udvikles og opdateres. Og dels giver det tryghed og sikkerhed for, at el-installations-virksomheden, elektrikeren eller el-ingeniørens arbejde og produkter er i orden, fordi de følger standarderne på området.

Torben Dalsgaard
Seniorkonsulent
Dansk Standard

Et konkret eksempel kunne være solceller i kombination med batterier, installeret i boliger. Det er en teknologi, der ikke er specifikke bestemmelser for i den nuværende lovgivning, hvilket betyder at virksomhederne selv skal foretage risikovurdering og vælge sikre løsninger, der overholder lovgivningen. Dette kan være meget omkostningstungt. Ved i stedet at følge en gældende europæisk standard, kan virksomheden nemt og enkelt sikre, at deres installation ikke udgør en sikkerhedsmæssig fare.

- Der er nye internationale og europæiske standarder for denne type installation på vej og med dem i hånden, har man et aftaledokument, der understøtter ens nye teknologi og nye forretningsmodel.  Følger man standarden og bekendtgørelserne, lever man op til sikkerhedskrav, som hele verdens førende eksperter på området har lavet – frem for krav og metoder, den enkelte virksomhed selv har opstillet. Dette øger både sikkerheden og konkurrencen. Og i sidste ende betyder det, at det bliver billigere og bedre for forbrugeren, understreger Torben Dalsgaard.

Nemmere at holde sig opdateret

De nye bekendtgørelser under elsikkerhedsloven referer til mange standarder. Dansk Standard er i færd med at oversætte standarderne for elektriske Installationer til dansk og samtidigt gøre dem lettere tilgængelige og mere læservenlige for brugerne. Desuden tilbyder Dansk Standard løsninger, der gør det nemmere at holde sig opdateret i løbende ændringer og nye gældende standarder. Dansk Standard har både et standardiseringsudvalg samt et Forum for Elektriske Installationer og vil endvidere afholde og deltage i informationsmøder i 2016.

Fakta

To af lovens bekendtgørelser, der omfatter hhv. elektriske installationer og elektrisk materiel, har netop været i høring. De sidste tre bekendtgørelser for elektriske anlæg kommer i høring i løbet af 2016. 

Stærkstrømsbekendtgørelsen er fortsat gældende, indtil nye bekendtgørelser udstedes på elsikkerhedsområdet. Herefter vil der blive en overgangsordning.

Læs også artiklen "Reglerne for elsikkerhed bliver state of the art".

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Seniorkonsulent | Senior Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Se også

08. maj 2023

Webinar: Nye svar på funktions- og sikkerhedskrav til elektriske installationer

Se eller gense dette webinar, hvor du får en opdatering på de nyeste vejledninger fra udvalget S-564, som arbejder med elektriske installationer og beskyttelse mod elektriske stød, samt en mulighed for at få afklaret forståelsesmæssige problematik...

Danmark for bordenden, når der skal sættes standarder for tilslutningen af vedvarende energiproduktion på elnettet

03. maj 2023

Danmark for bordenden, når der skal sættes standarder for tilslutningen af vedvarende energiproduktion på elnettet

En international komité for integrationen af vedvarende energiproduktion i elnettet har netop fået ny forperson. Det er danske Frank Martin, som har fået ansvaret, og det kan blive en fordel for Danmark, mener han.

Ny standard skal sikre mere cirkulære forretningsmodeller

13. december 2022

Ny standard skal sikre mere cirkulære forretningsmodeller

Danmark står i spidsen for udviklingen af en ny europæisk standard, der skal give virksomhederne konkrete værktøjer til at tænke genbrug, genanvendelse og reparerbarhed ind i designfasen af nye produkter. Forbrugerrådet glæder sig over den nye sta...

Ny revision af grundlæggende standardserie for funktionssikkerhed

09. november 2022

Ny revision af grundlæggende standardserie for funktionssikkerhed

Startskuddet er gået til revisionen af den mest omfattende, horisontale publikation om elektrotekniske sikkerhedskritiske styrekredse, DS/EN IEC 61508-serien. Standardserien udgør et fundament for sikkerheden på alverdens små og store produkter og...