Reglerne for elsikkerhed bliver state of the art

12. januar 2016

Reglerne for elsikkerhed bliver state of the art

"Vi vil have state of the art – derfor bruger vi standarder". Så kort kan det siges ifølge rådgivende ingeniør Ulrik Fournais, der er dybt specialiseret i elområdet.

Ifølge den rådgivende ingeniør er der kun umiddelbare fordele ved den nye elsikkerhedslov. I kraft af den nye elsikkerhedslov gennemføres også en regelforenkling set i forhold til EU-lovgivningen på området der gør, at produkter og installationer bliver bedre og mere sikre og samtidigt øges konkurrencen, hvilket er et positivt tiltag for rammevilkårene i elbranchen og en i øvrigt hårdt trængt industri.

- I mine øjne har det været hæmmende for udviklingen, at vi i Danmark har haft nationale særkrav og forbehold på elinstallationsområdet i forhold til andre europæiske lande. Det betyder, at der ikke altid har været overensstemmelse mellem fx produktstandarder og installationsstandarder, siger Ulrik Fournais og uddyber:

- Hvis man fx udvikler et nyt køleskab, gør man det op mod de nyeste produktstandarder, bl.a. for at være sikker på, at produktet er helt up to date sikkerhedsteknisk. Det betyder, at produkterne i dag er på et helt andet niveau end det eksisterende danske regelgrundlag, som stærkstrømsbekendtgørelsen bygger på. Der er altså sket en del i udviklingen. Og det har blandt andet givet sikkerhedsmæssige udfordringer, fordi nye produkter forudsætter, at de bliver installeret efter de tidssvarende installationsstandarder og ikke efter forældede regler.

- Med den nye elsikkerhedslov bliver der fremadrettet i højere grad overensstemmelse mellem produktstandarder og installationsstandarder, og producent-, installatør og bruger kan derved være sikker på, at det, der bliver produceret, også bliver installeret i henhold til nyeste standard.

Ulrik Fournais
Ingeniør

- Når vi udarbejder et udbudsmateriale ved byggeri henviser vi til seneste standarder på området for eksempel til at beskrive materialer-, produkter, installationer osv. I den sammenhæng skal Bygherre have et byggeri han med rette kan forvente, er state of the art – og det er det, når vi bruger nutidige gældende standarder i stedet for gamle danske regler, siger Ulrik Fournais.

Ændringerne i elsikkerhedsloven, hvor der via bekendtgørelserne vil blive henvist til nyeste gældende standarder, betyder således, at reglerne udnytter de nyeste europæiske standarder som grundlag for sikkerhedsniveauet i Danmark. Samtidigt vil det ifølge Ulrik Fournais lette arbejdet i forbindelse med udbudsmaterialer.

- Fremover kan vi blot henvise til elsikkerhedsloven og dens bekendtgørelser, fordi de referer til nyeste installationsstandarder. Den er altså hele tiden opdateret. Og det er enormt vigtigt, fordi der konstant sker løbende udvikling. Producenterne fornyr sig, så det bliver installationerne også nødt til i takt med introduktion af nye materialer, nye funktioner og nye teknologiske muligheder.

Ud over rådgivning, konstruerer, designer og udvikler Ulrik Fournais firma, FOURNAIS ENERGI ApS, bl.a. inden for maskiner og brændselsceller. Og her er det ligeledes alfa og omega at tage afsæt i de seneste standarder. Ellers kan produkterne simpelthen ikke sælges på markedet. 

Ny elsikkerhedslov åbner op for konkurrencen

- Verden er dynamisk, og Danmark er et meget lille land set på den store globus. Vi er ikke trendsættende, og vi bliver overhalet af verden, hvis vi ikke følger med. Danmark er jo ikke selvforsynende med fx elektrisk materiel. Hovedparten af elektrisk materiel kommer fra udlandet og er baseret på europæiske og internationale standarder. Regelsættet for eksempelvis elinstallation bliver derfor også nødt til at følge det nyeste grundlag, ligesom materialerne og produkterne gør. Den nye lovgivning afløser Stærkstrømsreglerne som er 16 år gamle – men der er ingen i dag, der vil have et 16 år gammelt produkt, siger Ulrik Fournais.

- Ved entreprise i de andre europæiske lande, må det forventes, at danske entreprenører også byder på disse opgaver. På disse udbud afgives der tilbud på baggrund af europæiske regler og nye harmoniserede installationsstandarder, som de udenlandske entreprenører allerede har helt styr på. Med den nye lov kommer elbranchen på omgangshøjde med vores naboer samtidig med, at vi åbner op for konkurrencen og internationaliseringen – og det er godt!

Læs også artiklen "Ny elsikkerhedslov styrker konkurrence og innovation".

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Seniorkonsulent | Senior Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Se også

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

05. august 2022

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

I standardserien ISO 81346 for industrianlæg, installationer og udstyr er der nu en ny udgave af del 10, der omhandler kraftforsyningssystemer. Her er sket en omfattende revision, der bl.a. inddrager vindkraft, solkraft og alle andre former for Pt...

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

19. maj 2022

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

Storbritannien har nu sin egen lovgivningsramme for varer. Producenter skal begynde at bruge den britiske overensstemmelsesvurderingsmærkning (UKCA) for at markedsføre varer i Storbritannien (England, Skotland og Wales).

Forbered dig på mere lyn og torden

22. april 2022

Forbered dig på mere lyn og torden

Standarderne for lynbeskyttelse er under revision. Nye regler og metoder til lynbeskyttelse er på vej, så private og offentlige virksomheder kan beskytte deres bygninger og kritisk infrastruktur imod skader fra lynnedslag.

Nye krav til ladestandere skal fremme funktionaliteten

22. april 2022

Nye krav til ladestandere skal fremme funktionaliteten

Teknologien til el-biler og andre elektriske transportmidler udvikler sig hurtigt. Det stiller også nye krav til el-transportmidlernes infrastruktur. Derfor skal den mest anvendte standard til opladningssystemer, DS/EN 61851-1, nu revideres, og he...