Flere europæiske standarder på vej med Bygningsreglementet 2015
kilde: Trafik- og Byggestyrelsen, www.Bygningsreglementet.dk

03. februar 2016

Flere europæiske standarder på vej med Bygningsreglementet 2015

En af de væsentligste ændringer i BR15 er, at man i mindre grad henviser til danske standarder og særregler og i stedet henviser til europæiske standarder. En tendens, som Dansk Standard forventer at se mere af i fremtiden.

Det nye Bygningsreglement, der netop trådt i kraft ved årsskiftet, refererer i højere grad end tidligere til europæiske standarder i lovgivningen frem for danske. Hvad betyder det for det danske marked og dansk indflydelse?

Ifølge Dansk Standard har Danmark gode muligheder for at sætte dansk fingeraftryk på de europæiske standarder. Et eksempel herpå er en af de danske standarder, der stadig refereres til i BR 15, og som man pt. arbejder på at få ’europæiseret’.

- Vi er et lille land, men i standardiseringsregi er det en stor fordel. Vi har korte kommunikationslinjer mellem de enkelte aktører og myndighederne set i forhold til store lande som fx Tyskland og Frankrig. Vi kan derfor ofte komme igennem med ret så meget, hvis argumentationen ellers er i orden. Det skal vi udnytte, siger Erling Trudsø, der er seniorkonsulent i Dansk Standard.

Europæiske standarder styrker konkurrenceevne og eksport

De områder i den danske lovgivning, der på nuværende tidspunkt ikke er europæisk forankret, er bl.a. ventilation, afløbsinstallation og vandinstallation. Erling Trudsø forventer, at flere af dem vil blive europæiske med tiden.

- I dag har vi et hjemmemarked inden for disse områder, fordi det er funderet på danske normer og standarder. Der er ingen tvivl om, at det ville reducere de samlede byrder for danske virksomheder – især de eksporterende – hvis danske regler i det hele taget er formuleret så ”europæisk” som muligt. Samtidig er det også klart, at det vil øge konkurrencen, når fx europæiske producenter også vil kunne byde ind på opgaver i Danmark. Samfundsøkonomisk giver dette god mening, siger Erling Trudsø når man også medtager eksportmulighederne for danske virksomheder

Vækst og beskæftigelse skal sikres

Regeringen har i den forbindelse lagt vægt på, at europæiseringen skal ske, så vækst og beskæftigelse sikres. I slutningen af 2015 formulerede regeringen 5 principper, der skal sikre, at EU-reglerne ikke overimplementeres. Formålet med principperne er ifølge minister Troels Lund Poulsen, at sikre, at danske virksomheder ikke bliver mødt med strengere regulering end deres konkurrenter i EU-landene.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39966119