Flere europæiske standarder på vej med Bygningsreglementet 2015
kilde: Trafik- og Byggestyrelsen, www.Bygningsreglementet.dk

03. februar 2016

Flere europæiske standarder på vej med Bygningsreglementet 2015

En af de væsentligste ændringer i BR15 er, at man i mindre grad henviser til danske standarder og særregler og i stedet henviser til europæiske standarder. En tendens, som Dansk Standard forventer at se mere af i fremtiden.

Det nye Bygningsreglement, der netop trådt i kraft ved årsskiftet, refererer i højere grad end tidligere til europæiske standarder i lovgivningen frem for danske. Hvad betyder det for det danske marked og dansk indflydelse?

Ifølge Dansk Standard har Danmark gode muligheder for at sætte dansk fingeraftryk på de europæiske standarder. Et eksempel herpå er en af de danske standarder, der stadig refereres til i BR 15, og som man pt. arbejder på at få ’europæiseret’.

- Vi er et lille land, men i standardiseringsregi er det en stor fordel. Vi har korte kommunikationslinjer mellem de enkelte aktører og myndighederne set i forhold til store lande som fx Tyskland og Frankrig. Vi kan derfor ofte komme igennem med ret så meget, hvis argumentationen ellers er i orden. Det skal vi udnytte, siger Erling Trudsø, der er seniorkonsulent i Dansk Standard.

Europæiske standarder styrker konkurrenceevne og eksport

De områder i den danske lovgivning, der på nuværende tidspunkt ikke er europæisk forankret, er bl.a. ventilation, afløbsinstallation og vandinstallation. Erling Trudsø forventer, at flere af dem vil blive europæiske med tiden.

- I dag har vi et hjemmemarked inden for disse områder, fordi det er funderet på danske normer og standarder. Der er ingen tvivl om, at det ville reducere de samlede byrder for danske virksomheder – især de eksporterende – hvis danske regler i det hele taget er formuleret så ”europæisk” som muligt. Samtidig er det også klart, at det vil øge konkurrencen, når fx europæiske producenter også vil kunne byde ind på opgaver i Danmark. Samfundsøkonomisk giver dette god mening, siger Erling Trudsø når man også medtager eksportmulighederne for danske virksomheder

Vækst og beskæftigelse skal sikres

Regeringen har i den forbindelse lagt vægt på, at europæiseringen skal ske, så vækst og beskæftigelse sikres. I slutningen af 2015 formulerede regeringen 5 principper, der skal sikre, at EU-reglerne ikke overimplementeres. Formålet med principperne er ifølge minister Troels Lund Poulsen, at sikre, at danske virksomheder ikke bliver mødt med strengere regulering end deres konkurrenter i EU-landene.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Se også

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

06. marts 2023

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

Den danske byggebranche kunne udnytte de muligheder, der ligger i digitaliseringen af bygge- og driftsprocesser endnu bedre ved at fokusere mere på det digitale samarbejde og de fælles internationale standarder på området.

Hvad er cirkulært byggeri

07. februar 2023

Hvad er cirkulært byggeri? - Økonomisk og klimaorienteret byggeri

Når vi både ønsker at udvikle verden med ny arkitektur og samtidig passe på vores Jord og vores klima, må man arbejde cirkulært frem for lineært. Cirkulært byggeri er en ny tilgang og et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Men hvad inde...

13. oktober 2022

Morgenbriefing - Bæredygtighed i byggeriet

Se eller gense Morgenbriefing om dokumentation af bæredygtighed i byggeriet, hvor vi kommer ind på, hvilke muligheder og udfordringer byggeriet står over for i forbindelse med den grønne omstilling.