Flere europæiske standarder på vej med Bygningsreglementet 2015
kilde: Trafik- og Byggestyrelsen, www.Bygningsreglementet.dk

03. februar 2016

Flere europæiske standarder på vej med Bygningsreglementet 2015

En af de væsentligste ændringer i BR15 er, at man i mindre grad henviser til danske standarder og særregler og i stedet henviser til europæiske standarder. En tendens, som Dansk Standard forventer at se mere af i fremtiden.

Det nye Bygningsreglement, der netop trådt i kraft ved årsskiftet, refererer i højere grad end tidligere til europæiske standarder i lovgivningen frem for danske. Hvad betyder det for det danske marked og dansk indflydelse?

Ifølge Dansk Standard har Danmark gode muligheder for at sætte dansk fingeraftryk på de europæiske standarder. Et eksempel herpå er en af de danske standarder, der stadig refereres til i BR 15, og som man pt. arbejder på at få ’europæiseret’.

- Vi er et lille land, men i standardiseringsregi er det en stor fordel. Vi har korte kommunikationslinjer mellem de enkelte aktører og myndighederne set i forhold til store lande som fx Tyskland og Frankrig. Vi kan derfor ofte komme igennem med ret så meget, hvis argumentationen ellers er i orden. Det skal vi udnytte, siger Erling Trudsø, der er seniorkonsulent i Dansk Standard.

Europæiske standarder styrker konkurrenceevne og eksport

De områder i den danske lovgivning, der på nuværende tidspunkt ikke er europæisk forankret, er bl.a. ventilation, afløbsinstallation og vandinstallation. Erling Trudsø forventer, at flere af dem vil blive europæiske med tiden.

- I dag har vi et hjemmemarked inden for disse områder, fordi det er funderet på danske normer og standarder. Der er ingen tvivl om, at det ville reducere de samlede byrder for danske virksomheder – især de eksporterende – hvis danske regler i det hele taget er formuleret så ”europæisk” som muligt. Samtidig er det også klart, at det vil øge konkurrencen, når fx europæiske producenter også vil kunne byde ind på opgaver i Danmark. Samfundsøkonomisk giver dette god mening, siger Erling Trudsø når man også medtager eksportmulighederne for danske virksomheder

Vækst og beskæftigelse skal sikres

Regeringen har i den forbindelse lagt vægt på, at europæiseringen skal ske, så vækst og beskæftigelse sikres. I slutningen af 2015 formulerede regeringen 5 principper, der skal sikre, at EU-reglerne ikke overimplementeres. Formålet med principperne er ifølge minister Troels Lund Poulsen, at sikre, at danske virksomheder ikke bliver mødt med strengere regulering end deres konkurrenter i EU-landene.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Se også

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...

23. juni 2022

Se eller gense webinaret om kontrol af bærende konstruktioner

Webinaret giver dig en gennemgang af vejledningen til DS 1140, DS/INF 1140:2022 – Vejledning til DS 1140:2019, som skal lette overgangen fra den hidtidige måde at foretage kontrol på til en ny og mere systematiseret tilgang til kontrol jf. bygning...

Ny struktur og nye foranstaltninger i ISO/IEC 27001 og 27002

23. maj 2022

Nu er der hjælp at hente for byggeriets aktører til EU’s nye taksonomi om miljømæssig bæredygtighed

EU’s nye taksonomi stiller krav om dokumentation af miljømæssigt bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter, hvilket vil få betydning for den danske byggesektor. For at give byggeriets aktører en bedre forståelse for taksonomien, har Dans...

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

10. maj 2022

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

Siden 2019 er der sket et paradigmeskift inden for kontrol af bærende konstruktioner, idet det nu er de udførende entreprenører, der skal udføre kontrollen på byggepladserne. Dette skift har medført et behov for en vejledning til udførelse af kont...