Hvordan arbejder man med cybersikkerhed i energisektoren i praksis?

28. april 2016

Hvordan arbejder man med cybersikkerhed i energisektoren i praksis?

Dansk Standard afholder den 1. juni 2016 i samarbejde med Branchefællesskab for Intelligent Energi (iEnergi) et forummøde med titlen: ”Cybersikkerhed i Energisystemerne i praksis - Standarder til praktisk implementering af cybersikkerhed i energisektoren”.

Dansk Standard holder i juni et forummøde om cybersikkerhed i energisektoren. Mødet bliver afholdt af Dansk Standards Forum for Smart Grid & Vedvarende Energi (FSGVE) og tager udgangspunkt i iEnergi’s anbefalinger om cybersikkerhed og ENISA’s anbefalinger, Appropriate security measures for smart grids.

Formålet med heldagsmødet er at give tilhørerne en grundlæggende viden om de standarder, der med fordel kan anvendes som redskaber til at højne informationssikkerheden i energisystemet, så de bliver i stand til at stille relevante krav om cybersikkerhed til deres leverandører.

Målgruppen for arrangementet er IT- og OT-personale fra energibranchen, iEnergi-medlemmer, Smart Grid- og standardiserings-interesserede.

Dagens temaer vil være:

  • Anbefalinger til energibranchen om tiltag for at højne informationssikkerheden (iEnergi og ENISA-anbefalinger)
  • Overordnet gennemgang af relevante standarder
  • Leverandørers implementering af standarder & initiativer
  • Krav fremadrettet i energibranchen.

Der vil blandt andet være oplæg fra Rasmus Theede, Formand for Rådet for Digital Sikkerhed og Lars Neupart, Direktør for GVC (Governance, Risk Management og Compliance) hos KMD samt oplæg fra repræsentanter for Kamstrup, ABB Schwitzerland, Energinet.dk og IEnergi.

Mødet afholdes 1. juni 2016 hos Energinet.dk i Fredericia.


Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: sst@ds.dk
T: 39966208