Hvordan arbejder man med cybersikkerhed i energisektoren i praksis?

28. april 2016

Hvordan arbejder man med cybersikkerhed i energisektoren i praksis?

Dansk Standard afholder den 1. juni 2016 i samarbejde med Branchefællesskab for Intelligent Energi (iEnergi) et forummøde med titlen: ”Cybersikkerhed i Energisystemerne i praksis - Standarder til praktisk implementering af cybersikkerhed i energisektoren”.

Dansk Standard holder i juni et forummøde om cybersikkerhed i energisektoren. Mødet bliver afholdt af Dansk Standards Forum for Smart Grid & Vedvarende Energi (FSGVE) og tager udgangspunkt i iEnergi’s anbefalinger om cybersikkerhed og ENISA’s anbefalinger, Appropriate security measures for smart grids.

Formålet med heldagsmødet er at give tilhørerne en grundlæggende viden om de standarder, der med fordel kan anvendes som redskaber til at højne informationssikkerheden i energisystemet, så de bliver i stand til at stille relevante krav om cybersikkerhed til deres leverandører.

Målgruppen for arrangementet er IT- og OT-personale fra energibranchen, iEnergi-medlemmer, Smart Grid- og standardiserings-interesserede.

Dagens temaer vil være:

  • Anbefalinger til energibranchen om tiltag for at højne informationssikkerheden (iEnergi og ENISA-anbefalinger)
  • Overordnet gennemgang af relevante standarder
  • Leverandørers implementering af standarder & initiativer
  • Krav fremadrettet i energibranchen.

Der vil blandt andet være oplæg fra Rasmus Theede, Formand for Rådet for Digital Sikkerhed og Lars Neupart, Direktør for GVC (Governance, Risk Management og Compliance) hos KMD samt oplæg fra repræsentanter for Kamstrup, ABB Schwitzerland, Energinet.dk og IEnergi.

Mødet afholdes 1. juni 2016 hos Energinet.dk i Fredericia.


Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Mere viden

ISO 27001 - Informationssikkerhed

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 - Informationssikkerhed

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde.

ISO/IEC 27002 – Foranstaltninger til informationssikkerhed

ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27002 – Foranstaltninger til informationssikkerhed

ISO/IEC 27002 er en vejledning i at udvælge foranstaltninger i forbindelse med implementering af et ledelsessystem for informationssikkerhed.

ISO/IEC 27701 Privatlivsbeskyttelse

ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701 Privatlivsbeskyttelse

Standarden for privatlivsbeskyttelse, ISO/IEC 27701, er et ledelsesværktøj, som giver indblik i de arbejdsgange og foranstaltninger, som organisationer bør etablere for at opnå en passende beskyttelse af personoplysninger.

Cybersikkerhed er en vigtig virksomhedsstrategi

Cybersikkerhed

Cybersikkerhed er en vigtig virksomhedsstrategi

Bestyrelser og direktioner bør prioritere cyber- og informationssikkerhed som en afgørende del af forretningen.