Ny standard for bad- og toilethjælpemidler skal sikre kvaliteten

29. august 2016

Ny standard for bad- og toilethjælpemidler skal sikre kvaliteten

Dansk Standard har i samarbejde med bl.a. Socialstyrelsen og de danske producenter Pressalit og Ropox været med til at udarbejde den nye internationale standard for bad- og toilethjælpemidler til personer med funktionsnedsættelser. Der er således sat vigtige danske fingeraftryk på standarden til gavn og glæde for både brugere og hjælpere.

Den nye standard, Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne, er den første standard for bad- og toilethjælpemidler til personer med funktionsnedsættelser. Hidtil har området kun været dækket af den overordnede standard for hjælpemidler. Bad- og toilethjælpemidler er et vigtigt område at regulere, da produkterne bliver brugt under helt særlige forhold – fx høj luftfugtighed med risiko for dårligere produktholdbarhed.

Standarden gør det lettere at indkøbe produkter af høj kvalitet

For kommuner og regioner er den nye standard en hjælp under indkøb og udbud. Bl.a. er det nu muligt for både institutioner og privatpersoner at se, om produkterne lever op til standarden. På Socialstyrelsens side, Hjælpemiddelbasen, findes oplysninger om over 65.000 produkter og omkring 1000 leverandører. Her kan leverandørerne angive, om deres produkter lever op til den nye standard.

- Det er altid vigtigt at fokusere på kvalitet ved indkøb af nye produkter. Og der skal tages særlige hensyn til kvalitet, når der er tale om hjælpemidler, da styrke og holdbarhed ikke er til diskussion her. Netop standarder er med til at sikre konsensus om de krav, der skal være opfyldt ved udbud eller indkøb. At produkterne lever op til gældende standarder, bør derfor være krav ved kommunale og regionale indkøb

Søren Jensen
Chefkonsulent
Dansk Standard

Det kan også være nyttigt at anvende den nye standard i forbindelse med de kommende supersygehuse, hvor der skal indrettes handikapvenlige toilet- og baderum.

Dansk deltagelse sikrer høje krav til brugersikkerhed

Standarden for bad- og toilethjælpemidler er ikke kun vigtig for brugerne af hjælpemidlerne, men også for eventuelle hjælpere. Begge risikerer at komme til skade, hvis produkterne ikke holder. Derfor har det været væsentligt med en standard på området, der sætter tilstrækkeligt skrappe krav.

”Hvis vi danske producenter ikke havde været med til at udvikle standarden, ville kravene ikke have været høje nok, og så ville der være produkter af dårlig kvalitet ude på markedet til risiko for brugerne,” siger Trine Danielsen fra Pressalit, der har haft stor indflydelse på den specifikke del af standarden, der omhandler fastmonterede bad- og toilethjælpemidler.

En anden sidegevinst ved den nye standard er, at de danske produkter, der har ry for høj kvalitet, bliver hjulpet godt på vej. Udenlandske producenter især fra Østen vil gerne ind på det danske marked med produkter til lavere priser og dermed ofte også lavere kvalitet. Med den nye standard bliver det nemmere at indkøbe kvalitetssikrede hjælpemidler, da man kan kigge specifikt efter produkter, der lever op til standarden. Dermed vil de danske producenter stå bedre, da de fleste af deres produkter allerede lever op til den nye standard, hvorimod mange af de udenlandske produkter ikke gør.

Danskerne ønsker skrappere krav

Formanden for standardiseringsudvalget, S-450 Hjælpemidler, er glad for den nye standard, men håber, at nogle af kravene bliver endnu skrappere, når den internationale standard bliver implementeret som en europæisk standard:

”Vi kunne godt tænke os, at det blev et krav, at produkterne skal kunne klare minimum 120 eller 135 kg, og at alle produkterne uden undtagelse skal have en minimum levetid på 5 år. Det, håber vi, vil blive godkendt, når standarden skal overføres til en europæisk standard,” siger Greta Olsson fra Socialstyrelsen, der er uddannet ergoterapeut, MPH og Seniorkonsulent hos Socialstyrelsen.

Produkterne skal i dag ifølge den nye standard klare minimum 100 kg og have en minimum levetid på 3 år eller mindre, hvis fabrikanten angiver det.

 

Kontakt

Lærke Høllund
Lærke Høllund Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: lhd@ds.dk
T: 39 96 61 59

Se også

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

12. december 2023

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

Fremover kan kunstig intelligens (AI) hjælpe laboratorier med hurtigere og mere præcise analyser og resultater. Et kontinuerligt flow af nye data kan endda forbedre den kunstige intelligens’ ydeevne, især ved metoder hvor man benytter maskinlæring...

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal f...

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

25. april 2023

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

Det er vigtigt med standarder for tryksårsforebyggende madrasser for bl.a. at ensarte kravene og dermed sikre kvaliteten. Men der er stadig mange emner inden for ”Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling,” der mangler ensart...