Revisionerne af standarderne for renrumsteknologi er udkommet

31. august 2016

Revisionerne af standarderne for renrumsteknologi er udkommet

Standarderne DS/EN ISO 14644-1 og 2, der handler om klassificering af luftrenheden i renrum, rene zoner og separate enheder, er nu blevet revideret og udgivet. De specificerer klasser af luftrenhed defineret på baggrund af koncentrationen af partikler i en luftmængde.

Anne-Mette Wittekind, der til daglig arbejder med renrum i sit arbejde på Rigshospitalet, har været med til at revidere standarderne. Hun har 17 års erfaring med renrum. Ifølge Anne-Mette Wittekind er processen blevet mere overskuelig:

”Standarden er efter revisionen blevet væsentlig mere brugervenlig. Det vil formodentlig få flere til at bruge den rigtigt og dermed sikre en ensrettethed. Risikoen for fejl og misforståelser er formindsket og kvaliteten bliver sikret.”

Lettere at tjekke om renrum lever op til kravene

Førhen skulle man selv lave en stor og besværlig beregning for at efterleve standardens krav til klassificering. Med den nye standard er beregningen indlejret i et skema, som fagpersonerne kan tjekke op imod for at se, om renrummet lever op til kravene.

Det samme gør sig gældende for antallet af målepunkter. I den nye standard er antallet skrevet ind i et skema, som relaterer antallet af målepunkter til renrummets areal.

En korrekt klassificering af renrum giver i sidste ende en større sikkerhed for patienterne, som er dem, det kan gå ud over, hvis renrummene ikke er rene nok.

DS/EN ISO 14644-1 og 2 kan købes i Dansk Standards webshop.

Hvad er et renrum?

Et renrum er betegnelsen for et miljø, hvor mængden af partikler og mikroorganismer holdes under et defineret niveau. For at kunne definere, hvor rent et rum skal være, har man indført forskellige klassificeringer afhængigt af det behov, man har.

Klassificeringen fortæller, hvor rent man ønsker rummet, typisk ved at definere et maksimalt antal partikler af en bestemt størrelse pr. volumenenhed.

For at overholde kravene til fjernelse af partikler skal der monteres filtre i ventilationsanlægget. Den luft, der blæses ind i rummet, har så først været sendt gennem filtret eller filtrene, så de uønskede partikler er fjernet.

Når man har defineret den ønskede klasse, skal rummet testes, så man kan dokumentere, at rummet overholder klassificeringen. 

 

Kontakt