Revisionerne af standarderne for renrumsteknologi er udkommet

31. august 2016

Revisionerne af standarderne for renrumsteknologi er udkommet

Standarderne DS/EN ISO 14644-1 og 2, der handler om klassificering af luftrenheden i renrum, rene zoner og separate enheder, er nu blevet revideret og udgivet. De specificerer klasser af luftrenhed defineret på baggrund af koncentrationen af partikler i en luftmængde.

Anne-Mette Wittekind, der til daglig arbejder med renrum i sit arbejde på Rigshospitalet, har været med til at revidere standarderne. Hun har 17 års erfaring med renrum. Ifølge Anne-Mette Wittekind er processen blevet mere overskuelig:

”Standarden er efter revisionen blevet væsentlig mere brugervenlig. Det vil formodentlig få flere til at bruge den rigtigt og dermed sikre en ensrettethed. Risikoen for fejl og misforståelser er formindsket og kvaliteten bliver sikret.”

Lettere at tjekke om renrum lever op til kravene

Førhen skulle man selv lave en stor og besværlig beregning for at efterleve standardens krav til klassificering. Med den nye standard er beregningen indlejret i et skema, som fagpersonerne kan tjekke op imod for at se, om renrummet lever op til kravene.

Det samme gør sig gældende for antallet af målepunkter. I den nye standard er antallet skrevet ind i et skema, som relaterer antallet af målepunkter til renrummets areal.

En korrekt klassificering af renrum giver i sidste ende en større sikkerhed for patienterne, som er dem, det kan gå ud over, hvis renrummene ikke er rene nok.

DS/EN ISO 14644-1 og 2 kan købes i Dansk Standards webshop.

Hvad er et renrum?

Et renrum er betegnelsen for et miljø, hvor mængden af partikler og mikroorganismer holdes under et defineret niveau. For at kunne definere, hvor rent et rum skal være, har man indført forskellige klassificeringer afhængigt af det behov, man har.

Klassificeringen fortæller, hvor rent man ønsker rummet, typisk ved at definere et maksimalt antal partikler af en bestemt størrelse pr. volumenenhed.

For at overholde kravene til fjernelse af partikler skal der monteres filtre i ventilationsanlægget. Den luft, der blæses ind i rummet, har så først været sendt gennem filtret eller filtrene, så de uønskede partikler er fjernet.

Når man har defineret den ønskede klasse, skal rummet testes, så man kan dokumentere, at rummet overholder klassificeringen. 

 

Kontakt

Pernille Arendsdorf Bengtsen
Pernille Arendsdorf Bengtsen Konsulent | Consultant
International & EU Politik
E: pab@ds.dk
T: 39 96 62 23

Se også

Vær med til at revidere standarden for biobanker

03. maj 2024

Vær med til at revidere standarden for biobanker

Den kommende europæiske lovgivning Health Data Space Act skærper kvalitetskrav til biobanker. Parallelt er ISO´s tekniske komite for bioteknologi i gang med at revidere standarden med de generelle krav for biobanker, DS/EN ISO 20387. Dansk deltage...

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

12. december 2023

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

Fremover kan kunstig intelligens (AI) hjælpe laboratorier med hurtigere og mere præcise analyser og resultater. Et kontinuerligt flow af nye data kan endda forbedre den kunstige intelligens’ ydeevne, især ved metoder hvor man benytter maskinlæring...

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal f...

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.