Revisionerne af standarderne for renrumsteknologi er udkommet

31. august 2016

Revisionerne af standarderne for renrumsteknologi er udkommet

Standarderne DS/EN ISO 14644-1 og 2, der handler om klassificering af luftrenheden i renrum, rene zoner og separate enheder, er nu blevet revideret og udgivet. De specificerer klasser af luftrenhed defineret på baggrund af koncentrationen af partikler i en luftmængde.

Anne-Mette Wittekind, der til daglig arbejder med renrum i sit arbejde på Rigshospitalet, har været med til at revidere standarderne. Hun har 17 års erfaring med renrum. Ifølge Anne-Mette Wittekind er processen blevet mere overskuelig:

”Standarden er efter revisionen blevet væsentlig mere brugervenlig. Det vil formodentlig få flere til at bruge den rigtigt og dermed sikre en ensrettethed. Risikoen for fejl og misforståelser er formindsket og kvaliteten bliver sikret.”

Lettere at tjekke om renrum lever op til kravene

Førhen skulle man selv lave en stor og besværlig beregning for at efterleve standardens krav til klassificering. Med den nye standard er beregningen indlejret i et skema, som fagpersonerne kan tjekke op imod for at se, om renrummet lever op til kravene.

Det samme gør sig gældende for antallet af målepunkter. I den nye standard er antallet skrevet ind i et skema, som relaterer antallet af målepunkter til renrummets areal.

En korrekt klassificering af renrum giver i sidste ende en større sikkerhed for patienterne, som er dem, det kan gå ud over, hvis renrummene ikke er rene nok.

DS/EN ISO 14644-1 og 2 kan købes i Dansk Standards webshop.

Hvad er et renrum?

Et renrum er betegnelsen for et miljø, hvor mængden af partikler og mikroorganismer holdes under et defineret niveau. For at kunne definere, hvor rent et rum skal være, har man indført forskellige klassificeringer afhængigt af det behov, man har.

Klassificeringen fortæller, hvor rent man ønsker rummet, typisk ved at definere et maksimalt antal partikler af en bestemt størrelse pr. volumenenhed.

For at overholde kravene til fjernelse af partikler skal der monteres filtre i ventilationsanlægget. Den luft, der blæses ind i rummet, har så først været sendt gennem filtret eller filtrene, så de uønskede partikler er fjernet.

Når man har defineret den ønskede klasse, skal rummet testes, så man kan dokumentere, at rummet overholder klassificeringen. 

 

Kontakt

Pernille Arendsdorf Bengtsen
Pernille Arendsdorf Bengtsen Konsulent | Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: pab@ds.dk
T: 39 96 62 23

Se også

Et samfund for alle aldre

21. september 2022

Et samfund for alle aldre

Sund aldring handler om andet og mere end at undgå sygdomme – det handler også om livskvalitet. Den internationale standard ISO 25550 har til formål at skabe samfund, hvor ældre bliver inkluderet og værdsat.

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

26. august 2022

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

I juni måned blev ’DS/EN ISO 9999:2022 Hjælpemidler – Klassifikation og terminologi’ udgivet og erstatter versionen fra 2016. Eftersom udviklingen inden for hjælpemiddelområdet er i konstant forandring, påbegyndes en kommende revision allerede i e...

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

26. august 2022

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

En ny udgave af standarden for generelle krav og prøvningsmetoder til hjælpemidler, DS/EN ISO 21856 blev udgivet i juli måned. Samtidig med at standarden er blevet revideret, er den også gjort til en international standard.

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

31. maj 2022

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

Brug af sundhedsdata muliggør et helt nyt niveau af personlig behandling, men stiller samtidigt nye krav til udviklingen af standarder.