Nyt ISO-værktøj skal bidrage til, at banebrydende grønne teknologier når ud til markederne

17. januar 2017

Nyt ISO-værktøj skal bidrage til, at banebrydende grønne teknologier når ud til markederne

ISO har netop offentliggjort en ny standard, som skal hjælpe virksomheder, der udvikler innovative miljøteknologier, til at nå ud til nye markeder.

ISO har netop offentliggjort en ny standard, som skal hjælpe virksomheder, der udvikler innovative miljøteknologier, til at nå ud til nye markeder. ISO 14034:2016Miljøledelse – Verifikation af miljøteknologi (ETV), danner grundlag for uafhængig verifikation af nye miljøteknologiers præstation.

ISO har talt med Benoit Desforges, formand for arbejdsgruppen, der er ansvarlig for udarbejdelsen af ISO 14034, for at finde ud af, hvorfor det er nødvendigt at verificere grønne teknologier, og på hvilke måder den nye standard vil påvirke virksomhederne og gavne bæredygtigheden

Hvorfor skal grønne teknologiers præstation verificeres?

Nye miljøteknologier kan gøre en betydelig forskel, hvad angår ressource- og omkostningsbesparelser, men står ofte over for væsentlige markedshindringer, fordi de er nyskabelser, som pr. definition ikke kan fremvise nogen hidtidige resultater. Hensigten med en ETV er at ændre dette ved at verificere beviser, som bekræfter miljøteknologiens præstation, og skelne nyskabelsen fra andre konkurrerende teknologier.

Hvad er hensigten med ISO 14034?

ISO 14034 afspejler en international konsensus om, at standardisering af verifikationsprocessen er en effektiv måde til globalt at opnå pålidelighed af innovative miljørigtige løsninger.

Den nye standard indeholder specifikke afsnit om principper for verifikation, accepteret praksis for prøvning samt rapporteringskrav som hjælp til at skabe lige vilkår for teknologiske innovatører og større markedsaccept af innovative teknologier. Således styrkes sælgers troværdighed og købers tillid ved at give markedet vished for, at den erklærede miljøpræstation er gyldig, pålidelig og understøttet af uafhængige testdata af høj kvalitet.

Hvordan kan virksomheder anvende ETV (ISO 14034) til verifikation?

Den globale økonomi kræver uafhængige, kvalitetssikrede data om innovative teknologiers præstation. Virksomhedsledere og offentlige organisationer skal vægte kravene om ændring og tilpasning op imod risiciene forbundet med indførelse af innovative løsninger.  Lige så vigtigt har industrien og forsyningsselskaberne brug for effektive, skalérbare teknologier til at forbedre deres miljøpræstation, håndtere nye regler og opfylde interessenternes forventninger. Endelig har teknologiske iværksættervirksomheder, som skal ud på markedet, brug for strømlinede metoder til at vise og validere deres innovative teknologier og de ydelser, de udbyder.

Hvad er fordelene ved standarden for industrien?

ISO 14034 er udformet således, at den angiver mange fordele, som styrker tilliden ved valg af teknologier, der giver en miljømæssig merværdi.  Herunder hører:

  • Lige vilkår for teknologiske innovatører
  • Harmonisering af ETV-processen på tværs af landegrænser
  • Pålidelig og uafhængig vurdering af innovative miljøteknologier
  • Mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger ved identifikation og valg af egnede teknologier
  • Opnåelse af bæredygtige miljømål, der gavner borgere i hele verden

ETV baner vejen for vurderinger af teknologipræstation, hvor bæredygtighed og innovation er tæt forbundet. Fordelene forventes at komme via international anerkendelse af verifikationerne og den fortsatte vækst af et marked for økoinnovation, der fremmer præstationsbaseret konkurrence og stadigt grønnere offentlige indkøb.

På hvilke måder vil ETV (ISO 14034) blive anvendt og af hvem?

Først og fremmest indeholder ISO 14034 information til uafhængige verifikatorer om, hvordan en kvalitetssikret verifikation af en miljøteknologi gennemføres. ETV hjælper teknologileverandører til at skaffe objektive og pålidelige data om en nyskabende miljøteknologis præstation. For teknologiindkøbere og -investorer er ETV en pålidelig kilde til information, der kan bruges som grundlag for beslutninger om indkøb og bedre styring af teknologi- og investeringsrisici. Endelig kan politiske beslutningstagere, lovgivende myndigheder og andre interessenter få tydelig information om den præstation, der kan opnås med nye miljøteknologier.

 

Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39 96 62 79

Se også

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal f...

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

05. december 2023

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

Brændstoffer som metanol og ammoniak er fremtiden i den maritime verden. Men nye brændstoffer kræver også nye sikkerhedsforanstaltninger – og her mangler der standarder.

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...

29. november 2023

Risikostyring og informationssikkerhed – inspiration til at imødegå kravene i NIS2

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre mere om behovet for at adressere og systematisere arbejdet med de digitale risici, som er opstået i takt med den øgede digitalisering og de dertilhørende cybertrusler.