Nyt ISO-værktøj skal bidrage til, at banebrydende grønne teknologier når ud til markederne

17. januar 2017

Nyt ISO-værktøj skal bidrage til, at banebrydende grønne teknologier når ud til markederne

ISO har netop offentliggjort en ny standard, som skal hjælpe virksomheder, der udvikler innovative miljøteknologier, til at nå ud til nye markeder.

ISO har netop offentliggjort en ny standard, som skal hjælpe virksomheder, der udvikler innovative miljøteknologier, til at nå ud til nye markeder. ISO 14034:2016Miljøledelse – Verifikation af miljøteknologi (ETV), danner grundlag for uafhængig verifikation af nye miljøteknologiers præstation.

ISO har talt med Benoit Desforges, formand for arbejdsgruppen, der er ansvarlig for udarbejdelsen af ISO 14034, for at finde ud af, hvorfor det er nødvendigt at verificere grønne teknologier, og på hvilke måder den nye standard vil påvirke virksomhederne og gavne bæredygtigheden

Hvorfor skal grønne teknologiers præstation verificeres?

Nye miljøteknologier kan gøre en betydelig forskel, hvad angår ressource- og omkostningsbesparelser, men står ofte over for væsentlige markedshindringer, fordi de er nyskabelser, som pr. definition ikke kan fremvise nogen hidtidige resultater. Hensigten med en ETV er at ændre dette ved at verificere beviser, som bekræfter miljøteknologiens præstation, og skelne nyskabelsen fra andre konkurrerende teknologier.

Hvad er hensigten med ISO 14034?

ISO 14034 afspejler en international konsensus om, at standardisering af verifikationsprocessen er en effektiv måde til globalt at opnå pålidelighed af innovative miljørigtige løsninger.

Den nye standard indeholder specifikke afsnit om principper for verifikation, accepteret praksis for prøvning samt rapporteringskrav som hjælp til at skabe lige vilkår for teknologiske innovatører og større markedsaccept af innovative teknologier. Således styrkes sælgers troværdighed og købers tillid ved at give markedet vished for, at den erklærede miljøpræstation er gyldig, pålidelig og understøttet af uafhængige testdata af høj kvalitet.

Hvordan kan virksomheder anvende ETV (ISO 14034) til verifikation?

Den globale økonomi kræver uafhængige, kvalitetssikrede data om innovative teknologiers præstation. Virksomhedsledere og offentlige organisationer skal vægte kravene om ændring og tilpasning op imod risiciene forbundet med indførelse af innovative løsninger.  Lige så vigtigt har industrien og forsyningsselskaberne brug for effektive, skalérbare teknologier til at forbedre deres miljøpræstation, håndtere nye regler og opfylde interessenternes forventninger. Endelig har teknologiske iværksættervirksomheder, som skal ud på markedet, brug for strømlinede metoder til at vise og validere deres innovative teknologier og de ydelser, de udbyder.

Hvad er fordelene ved standarden for industrien?

ISO 14034 er udformet således, at den angiver mange fordele, som styrker tilliden ved valg af teknologier, der giver en miljømæssig merværdi.  Herunder hører:

  • Lige vilkår for teknologiske innovatører
  • Harmonisering af ETV-processen på tværs af landegrænser
  • Pålidelig og uafhængig vurdering af innovative miljøteknologier
  • Mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger ved identifikation og valg af egnede teknologier
  • Opnåelse af bæredygtige miljømål, der gavner borgere i hele verden

ETV baner vejen for vurderinger af teknologipræstation, hvor bæredygtighed og innovation er tæt forbundet. Fordelene forventes at komme via international anerkendelse af verifikationerne og den fortsatte vækst af et marked for økoinnovation, der fremmer præstationsbaseret konkurrence og stadigt grønnere offentlige indkøb.

På hvilke måder vil ETV (ISO 14034) blive anvendt og af hvem?

Først og fremmest indeholder ISO 14034 information til uafhængige verifikatorer om, hvordan en kvalitetssikret verifikation af en miljøteknologi gennemføres. ETV hjælper teknologileverandører til at skaffe objektive og pålidelige data om en nyskabende miljøteknologis præstation. For teknologiindkøbere og -investorer er ETV en pålidelig kilde til information, der kan bruges som grundlag for beslutninger om indkøb og bedre styring af teknologi- og investeringsrisici. Endelig kan politiske beslutningstagere, lovgivende myndigheder og andre interessenter få tydelig information om den præstation, der kan opnås med nye miljøteknologier.

 

Kontakt

Se også

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.