Danmark kan få afgørende indflydelse på fremtidens blockchain-løsninger

02. februar 2017

Danmark kan få afgørende indflydelse på fremtidens blockchain-løsninger

Nu begynder udviklingen af internationale standarder for blockchain, og Danmark kan få en vigtig rolle.

Flere og flere danske virksomheder er ved at få øjnene op for blockchain, der er bedst kendt som teknologien bag den elektroniske valuta Bitcoin. Men blockchain spås meget større anvendelsesmuligheder end blot økonomiske transaktioner. I fremtiden kan blockchain-teknologien således understøtte effektiv og sikker udveksling af information i både offentlige og private virksomheder på en lang række områder.

Ifølge eksperter på området er Danmark særligt godt positioneret til at høste fordelene ved blockchain og har gode muligheder for blive frontløber på området. Derfor er det alfa og omega, at Danmark er med fra start og sikrer danske fingeraftryk på de kommende internationale standarder for denne vigtige teknologi.

- Der er stort potentiale i blockchain for danske virksomheder, og vi er i Danmark langt fremme i forhold til digitalisering. Som det er lige nu, drives udviklingen inden for blockchain ikke af en bestemt nation eller af bestemte virksomheder. Derfor har vi fra dansk side alle muligheder for at styre innovationen indenfor blockchain og sætte fremtidens standarder på området. Men det kræver, at danske virksomheder sidder med ved forhandlingsbordet. På den måde kan vi være med til at drive forandringerne i stedet for at blive kørt over af dem.

Roman Beck
Professor
IT-Universitetet

Standarderne for blockchain skal understøtte interoperabilitet og dataudveksling imellem brugere, applikationer og systemer, så teknologiens udviklingspotentialer og nye anvendelsesområder kan gøres tilgængelige og styrkes. Udviklingen af de internationale standarder begynder i foråret 2017, og lande som Kina, Tyskland, USA, Korea, Frankrig, Japan, UK og Australien har allerede tilkendegivet, at de vil deltage aktivt i standardiseringsarbejdet. Og det er vigtigt, at Danmark også kommer med i arbejdet.

- Standarderne kommer til at danne grundlag for fremtidens blockchain-løsninger på tværs af brancher og faggrænser. Derfor er det vigtigt, at Danmark er med fra start, så vi sikrer danske fingeraftryk på de internationale standarder for denne vigtige teknologi. På den måde kan vi fremme danske styrkepositioner på området og styrke danske virksomheders konkurrencekraft, siger Astrid Bækby Knudsen, standardiseringskonsulent i Dansk Standard, og fortæller at der allerede er flere danske virksomheder, der har udtrykt interesse i at deltage i udviklingen af standarderne for blockchain. Det gælder blandt andet Nets:

Lettere at bruge blockchain

- Standarderne vil gøre det lettere for Nets at bruge blockchain i udviklingen af nye og bedre tjenester, og vi ser også et stort potentiale i et samspil mellem vores eksisterende tjenester og de forhåbentligt mange innovative blockchain-løsninger, som andre virksomheder og det offentlige vil udvikle, siger Martin Boye Ovesen, Product Manager, Digitisation & Information Services i Nets Danmark A/S, der ser god grund til at deltage i arbejdet med at udvikle fremtidens standarder for blockchain.

- Grundet de mange anvendelsesmuligheder for blockchain vil rigtig mange brancher med fordel kunne deltage i arbejdet. Især et land som Danmark har meget at vinde, både på grund af vores størrelse og vores høje grad af digitalisering, som åbner for ekstra mange anvendelsesmuligheder.

Martin Boye Ovesen
Product Manager
Nets Danmark A/S

Også Danske Bank har fået øjnene op for fordelene ved blockchain og er i gang med at udforske teknologien.

- Vi er ekstremt optaget af, hvordan vi med ny teknologi kan forbedre kundeoplevelsen. Og vi ser store muligheder for, at vi med blockchain både kan tilbyde nye produkter og forbedre og effektivisere eksisterende løsninger”, siger Lars Sjögren, Global Head of Transaction Banking, Danske Bank.

Han mener også, at der er fornuft i at udvikle internationale ​​standarder for blockchain. Dels fordi det skaber større markedstillid til nye teknologier, og dels fordi fælles standarder kan være med til at gøre det lettere at dele informationer mellem forskellige systemer.

Hvad er blockchain?

Blockchain er ifølge Roman Beck en databaseteknologi, der skaber en hovedbog over transaktioner, som registreres digitalt i et bredt netværk af brugere. Det er noget alle kan dele og læse, men som en individuel enhed ikke kan manipulere.

Om arbejdet med standarderne for blockchain

Alle med interesse for og viden om blockchain kan deltage i arbejdet og få indflydelse på fremtidens standarder på området. Dansk Standard holder kickoff-møde om mulighederne for at være med til at sætte fremtidens standarder for blockchain og teknologiens perspektiver onsdag 8. februar 2017.

Der er stor interesse for at få indflydelse på fremtidens standarder for blockchain. Følgende lande har allerede tilkendegivet, at de vil deltage i udviklingen af standarderne: Australien, Østrig, Canada, Kina, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Malaysia, Norge, Rusland, UK og USA.

 

Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Miljømærkning Danmark - Marketing og Kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39 96 62 79

Se også

Ny blockchain governance-standard skaber tillid og troværdighed i markedet

01. marts 2022

Ny blockchain governance-standard skaber tillid og troværdighed i markedet

Den nye standard sætter internationalt anerkendte retningslinjer for bl.a. ansvarlig og transparent anvendelse af blockchain og DLT-systemer. Professor ved IT-Universitetet Roman Beck har haft afgørende betydning i udarbejdelsen af standarden og h...

Danmark spiller en vigtig rolle for fremtidens internationale standarder for blockchain

01. september 2017

Danmark spiller en vigtig rolle for fremtidens internationale standarder for blockchain

Udviklingen af internationale standarder for blockchain er i fuld gang og Danmark kan blive en vigtig spiller i denne udvikling.