Danmark i spidsen for skærpet ambulance-hygiejne

19. juni 2017

Danmark i spidsen for skærpet ambulance-hygiejne

Mangler i rengøringen af ambulancer kan være til fare for patienterne. Derfor har danske kræfter sikret, at der er kommet krav til hygiejnen i den internationale standard for ambulancer og tilbehør.

Fremover bliver hygiejnen i ambulancer væsentligt skærpet. Det sker, fordi et dansk forslag om hygiejne er blevet vedtaget enstemmigt i standardiseringsregi og nu bliver del af den europæiske standard for ambu­lancer og tilbehør. Forslaget er udarbejdet af medlemmer fra den danske arbejdsgruppe, Bjarne Haaning Andersen (Falck) og Mikkel Laursen (Hovedstadens Beredskab) i sam­arbejde med England, Spanien og til dels Norge. Ifølge Mikkel Laursen er forslaget om skærpet hygiejne væsentligt for patientsikker­heden i ambulancerne:

- Vi er det led i smittekæden, hvor vi gerne skal bryde smitten. Vi kører jo ind til hospitalet. Vi skal gerne være i stand til at minimere risikoen for at sprede smitte uden for hospitalet, så vi ikke krydskontaminerer patienterne. Derfor er det vigtigt, at det er nemt at gøre rent i ambulancerne, fortæller Mikkel Birch Laursen, der ud over at være paramediciner og leder i Hovedstadens Beredskab er medlem af det danske udvalg, der har indflydelse på standarden for ambulancer.

Tidligt fokus på hygiejne

Ifølge Mikkel Birch Laursen er det især vigtigt, at der er fokus på hygiejne i opbygningen af køretøjet, så det bliver nemt at gøre ambulancen rent.

- Når vi køber en ambulance, skal det være nemt for os at finde ud af, om opbyggerne har tænkt hygiejne ind over, fortæller Mikkel Birch Laursen.

- Med den nye hygiejneparagraf håber jeg, at vi kan hjælpe opbyggerne af ambulancerne lidt. Det forpligter at leve op til standarden, frem for blot at skrive ”easy to clean”, som er et meget vidt begreb, siger Mikkel Birch Laursen.   

Dansk indflydelse er vigtig

Mikkel Birch Laursen har siddet med i det danske udvalg siden 2013. Det har været af stor værdi at være med til at skabe resultater på nationalt og internationalt plan: 

- For os handler det om at få så meget med i standarden som muligt og sætte det størst mulige danske fingeraftryk. Det er svært i Europa, fordi folk gør ting forskelligt, siger Mikkel Birch Laursen, der også henter mange gevinster på det personlige plan gennem standardiseringsarbejdet:

- Det giver mig stor viden på området og indflydelse på, hvordan og hvorledes ambulancerne bliver skruet sammen mest hensigtsmæssigt. Og så kan jeg godt lide, at jeg kommer på forkant med, hvad der kommer til at ske, fortæller Mikkel Birch Laursen. Han er stadig aktiv paramediciner og mener, at den praktiske erfaring er vigtig at have med, når opbyggere, producenter og teknikere inden for ambulanceområdet mødes.

Jeg ved, hvad der betyder noget på gaden. Jeg kan ikke altid tage hensyn til, om det er besværligt for en producent eller opbygger. Jeg har en interesse i, at mandskabet på gaden får opfyldt deres behov.

Mikkel Birch Laursen
Paramediciner og leder
Hovedstadens Beredskab

Fakta om indførsel af fokus på hygiejne i EN 1789

  • Forslaget vil nu blive ført ind i den kom­mende standard EN 1789 for ambulancer og tilbehør.
  • Det er Danmark, England og Spanien, der er de primære kræfter bag forslaget, der blev vedtaget enstemmigt.
  • Hygiejneforslaget er blevet vedtaget af den europæiske arbejdsgruppe, CEN/TC 239 WG1, som det er muligt at deltage i, hvis man sidder med i det danske udvalg for redningsudstyr (S-265)
  • Hygiejneforslaget bliver delt op i to dele, et i standarden og et i et anneks.

 

Se også

Et samfund for alle aldre

21. september 2022

Et samfund for alle aldre

Sund aldring handler om andet og mere end at undgå sygdomme – det handler også om livskvalitet. Den internationale standard ISO 25550 har til formål at skabe samfund, hvor ældre bliver inkluderet og værdsat.

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

26. august 2022

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

I juni måned blev ’DS/EN ISO 9999:2022 Hjælpemidler – Klassifikation og terminologi’ udgivet og erstatter versionen fra 2016. Eftersom udviklingen inden for hjælpemiddelområdet er i konstant forandring, påbegyndes en kommende revision allerede i e...

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

26. august 2022

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

En ny udgave af standarden for generelle krav og prøvningsmetoder til hjælpemidler, DS/EN ISO 21856 blev udgivet i juli måned. Samtidig med at standarden er blevet revideret, er den også gjort til en international standard.

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

31. maj 2022

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

Brug af sundhedsdata muliggør et helt nyt niveau af personlig behandling, men stiller samtidigt nye krav til udviklingen af standarder.