Danmark i spidsen for skærpet ambulance-hygiejne

19. juni 2017

Danmark i spidsen for skærpet ambulance-hygiejne

Mangler i rengøringen af ambulancer kan være til fare for patienterne. Derfor har danske kræfter sikret, at der er kommet krav til hygiejnen i den internationale standard for ambulancer og tilbehør.

Fremover bliver hygiejnen i ambulancer væsentligt skærpet. Det sker, fordi et dansk forslag om hygiejne er blevet vedtaget enstemmigt i standardiseringsregi og nu bliver del af den europæiske standard for ambu­lancer og tilbehør. Forslaget er udarbejdet af medlemmer fra den danske arbejdsgruppe, Bjarne Haaning Andersen (Falck) og Mikkel Laursen (Hovedstadens Beredskab) i sam­arbejde med England, Spanien og til dels Norge. Ifølge Mikkel Laursen er forslaget om skærpet hygiejne væsentligt for patientsikker­heden i ambulancerne:

- Vi er det led i smittekæden, hvor vi gerne skal bryde smitten. Vi kører jo ind til hospitalet. Vi skal gerne være i stand til at minimere risikoen for at sprede smitte uden for hospitalet, så vi ikke krydskontaminerer patienterne. Derfor er det vigtigt, at det er nemt at gøre rent i ambulancerne, fortæller Mikkel Birch Laursen, der ud over at være paramediciner og leder i Hovedstadens Beredskab er medlem af det danske udvalg, der har indflydelse på standarden for ambulancer.

Tidligt fokus på hygiejne

Ifølge Mikkel Birch Laursen er det især vigtigt, at der er fokus på hygiejne i opbygningen af køretøjet, så det bliver nemt at gøre ambulancen rent.

- Når vi køber en ambulance, skal det være nemt for os at finde ud af, om opbyggerne har tænkt hygiejne ind over, fortæller Mikkel Birch Laursen.

- Med den nye hygiejneparagraf håber jeg, at vi kan hjælpe opbyggerne af ambulancerne lidt. Det forpligter at leve op til standarden, frem for blot at skrive ”easy to clean”, som er et meget vidt begreb, siger Mikkel Birch Laursen.   

Dansk indflydelse er vigtig

Mikkel Birch Laursen har siddet med i det danske udvalg siden 2013. Det har været af stor værdi at være med til at skabe resultater på nationalt og internationalt plan: 

- For os handler det om at få så meget med i standarden som muligt og sætte det størst mulige danske fingeraftryk. Det er svært i Europa, fordi folk gør ting forskelligt, siger Mikkel Birch Laursen, der også henter mange gevinster på det personlige plan gennem standardiseringsarbejdet:

- Det giver mig stor viden på området og indflydelse på, hvordan og hvorledes ambulancerne bliver skruet sammen mest hensigtsmæssigt. Og så kan jeg godt lide, at jeg kommer på forkant med, hvad der kommer til at ske, fortæller Mikkel Birch Laursen. Han er stadig aktiv paramediciner og mener, at den praktiske erfaring er vigtig at have med, når opbyggere, producenter og teknikere inden for ambulanceområdet mødes.

Jeg ved, hvad der betyder noget på gaden. Jeg kan ikke altid tage hensyn til, om det er besværligt for en producent eller opbygger. Jeg har en interesse i, at mandskabet på gaden får opfyldt deres behov.

Mikkel Birch Laursen
Paramediciner og leder
Hovedstadens Beredskab

Fakta om indførsel af fokus på hygiejne i EN 1789

  • Forslaget vil nu blive ført ind i den kom­mende standard EN 1789 for ambulancer og tilbehør.
  • Det er Danmark, England og Spanien, der er de primære kræfter bag forslaget, der blev vedtaget enstemmigt.
  • Hygiejneforslaget er blevet vedtaget af den europæiske arbejdsgruppe, CEN/TC 239 WG1, som det er muligt at deltage i, hvis man sidder med i det danske udvalg for redningsudstyr (S-265)
  • Hygiejneforslaget bliver delt op i to dele, et i standarden og et i et anneks.

 

Se også

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

25. april 2023

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

Det er vigtigt med standarder for tryksårsforebyggende madrasser for bl.a. at ensarte kravene og dermed sikre kvaliteten. Men der er stadig mange emner inden for ”Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling,” der mangler ensart...

6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

21. december 2022

6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

Medicobranchens nyudvikling og nye produkter skal være mere grønne. Derfor kommer en international arbejdsgruppe med Danmark for bordenden nu med seks anbefalinger, der skal sikre, at der er udviklet tilstrækkeligt med standarder for bæredygtigt m...

Hvordan bør fremtidige krav se ud i din optik?

28. oktober 2022

Hvordan bør fremtidige krav se ud i din optik?

Danske eksperter og interessenter har nu mulighed for at deltage i arbejdet med udviklingen af standarder for øjenoptik. Et nyt, dansk standardiseringsudvalg for øjenoptik skal være med til at definere de krav, der kommer til at gælde for fremtide...