Konkret hjælp til udbud efter udbudsloven

27. november 2017

Konkret hjælp til udbud efter udbudsloven

Dansk Standard har udarbejdet en guide til, hvordan man refererer til standarder ved udbud.

Med udbudsloven i hånden har offentlige indkøbere længe haft muligheden for at referere til standarder ved udbud, men det er ikke altid lige let at finde ud af, hvordan man gør det. Dansk Standard har derfor udarbejdet en publikation, der forklarer både hvad standarder er, hvordan de kan anvendes ved udbud, og hvordan man kan referere til dem i udbudsmaterialer. Guiden er således nyttig for både ordregivere og tilbudsgivere.

Guide beskriver overordnet, hvordan man kan anvende standarder ved udbud af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udbydes efter udbudsloven. Ved at anvende standarder i udbud, opnår man mere transparente udbud og derfor bliver det både nemmere at udbyde og byde på opgaver. Standarder skaber nemlig en bedre fælles forståelse for, hvad der stilles af krav til ydelsen eller produktet.

Standarder i offentlige indkøb gør det således nemmere for det offentlige at beskrive, hvad de ønsker at indkøbe og stille præcise krav til produkter eller ydelser. Og samtidigt bliver det også lettere for leverandørerne at gennemskue kravene og udarbejde tilbud.

Øget anvendelse af standarder i udbud vil samtidigt gøre det lettere for virksomheder at byde på opgaver på tværs af kommuner og regioner, fordi standarder gør det muligt at formulere mere gennemskuelige og genkendelige krav. Det betyder, at der kan blive stillet mere ensartede krav fra forskellige ordregivere og i forskellige udbud. Og det kan også være med til at øge konkurrencen, fordi flere dermed får mulighed for at byde på offentlige opgaver.

Ved at anvende standarder behøver ordregiver ikke at sætte sig ind i de bagvedliggende tekniske krav. Kravene i standarderne er dynamiske og ordregiver behøver ikke selv at foretage løbende kontrol. Desuden giver standarder mulighed for at synliggøre hensyn til fx sikkerhed, sundhed, kvalitet eller miljø.

Kim Skov Hilding
Konsulent
Dansk Standard

Om guiden

DS/INF 222-1 uddyber krav til, hvordan man kan referere til standarder ved udarbejdelse af de tekniske specifikationer, og hvad der skal forstås ved de standarder, der henvises til i udbudslovens § 41 stk. 1 nr. 2. Guiden vil kort berøre relationen til § 43 om anvendelse af standarder, § 47 om testrapporter fra overensstemmelsesvurderingsorganer, § 48 om anden passende dokumentation og § 132 om fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet.

Guiden vejleder indenfor udbudsområdet, når der bliver henvist til standarder i en eller flere dele af udbudsprocessen. Hvordan der henvises korrekt til standarder er også relevant ved indkøb under udbudslovens tærskelværdi.

DS/INF 222-1:2017 relaterer til den danske udbudslovgivning, der implementerer det europæiske direktiv, EU/2014/24 om Public Procurement - Udbudsdirektivet.

Hent den gratis guide DS/INF 222-1:2017

 

Kontakt

Kim Skov Hilding
Kim Skov Hilding Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ksk@ds.dk
T: 39 96 62 17

Se også

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal f...

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

05. december 2023

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

Brændstoffer som metanol og ammoniak er fremtiden i den maritime verden. Men nye brændstoffer kræver også nye sikkerhedsforanstaltninger – og her mangler der standarder.

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...

29. november 2023

Risikostyring og informationssikkerhed – inspiration til at imødegå kravene i NIS2

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre mere om behovet for at adressere og systematisere arbejdet med de digitale risici, som er opstået i takt med den øgede digitalisering og de dertilhørende cybertrusler.