Konkret hjælp til udbud efter udbudsloven

27. november 2017

Konkret hjælp til udbud efter udbudsloven

Dansk Standard har udarbejdet en guide til, hvordan man refererer til standarder ved udbud.

Med udbudsloven i hånden har offentlige indkøbere længe haft muligheden for at referere til standarder ved udbud, men det er ikke altid lige let at finde ud af, hvordan man gør det. Dansk Standard har derfor udarbejdet en publikation, der forklarer både hvad standarder er, hvordan de kan anvendes ved udbud, og hvordan man kan referere til dem i udbudsmaterialer. Guiden er således nyttig for både ordregivere og tilbudsgivere.

Guide beskriver overordnet, hvordan man kan anvende standarder ved udbud af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udbydes efter udbudsloven. Ved at anvende standarder i udbud, opnår man mere transparente udbud og derfor bliver det både nemmere at udbyde og byde på opgaver. Standarder skaber nemlig en bedre fælles forståelse for, hvad der stilles af krav til ydelsen eller produktet.

Standarder i offentlige indkøb gør det således nemmere for det offentlige at beskrive, hvad de ønsker at indkøbe og stille præcise krav til produkter eller ydelser. Og samtidigt bliver det også lettere for leverandørerne at gennemskue kravene og udarbejde tilbud.

Øget anvendelse af standarder i udbud vil samtidigt gøre det lettere for virksomheder at byde på opgaver på tværs af kommuner og regioner, fordi standarder gør det muligt at formulere mere gennemskuelige og genkendelige krav. Det betyder, at der kan blive stillet mere ensartede krav fra forskellige ordregivere og i forskellige udbud. Og det kan også være med til at øge konkurrencen, fordi flere dermed får mulighed for at byde på offentlige opgaver.

Ved at anvende standarder behøver ordregiver ikke at sætte sig ind i de bagvedliggende tekniske krav. Kravene i standarderne er dynamiske og ordregiver behøver ikke selv at foretage løbende kontrol. Desuden giver standarder mulighed for at synliggøre hensyn til fx sikkerhed, sundhed, kvalitet eller miljø.

Kim Skov Hilding
Konsulent
Dansk Standard

Om guiden

DS/INF 222-1 uddyber krav til, hvordan man kan referere til standarder ved udarbejdelse af de tekniske specifikationer, og hvad der skal forstås ved de standarder, der henvises til i udbudslovens § 41 stk. 1 nr. 2. Guiden vil kort berøre relationen til § 43 om anvendelse af standarder, § 47 om testrapporter fra overensstemmelsesvurderingsorganer, § 48 om anden passende dokumentation og § 132 om fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet.

Guiden vejleder indenfor udbudsområdet, når der bliver henvist til standarder i en eller flere dele af udbudsprocessen. Hvordan der henvises korrekt til standarder er også relevant ved indkøb under udbudslovens tærskelværdi.

DS/INF 222-1:2017 relaterer til den danske udbudslovgivning, der implementerer det europæiske direktiv, EU/2014/24 om Public Procurement - Udbudsdirektivet.

Hent den gratis guide DS/INF 222-1:2017

 

Kontakt

Kim Skov Hilding
Kim Skov Hilding Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ksk@ds.dk
T: 39 96 62 17

Se også

En bæredygtig arbejdsplads handler også om sundhed, trivsel og fastholdelse

29. november 2022

En bæredygtig arbejdsplads handler også om sundhed, trivsel og fastholdelse

Socialt bæredygtige arbejdspladser er på agendaen mange steder i disse år, hvor omstillingen til en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang. For at give virksomheder redskaber til dette arbejde, skal der nu udarbejdes standarder, som støtter udvikl...

22. november 2022

Se eller gense webinaret om risikostyring og rapportering ift. cyber- og informationssikkerhed

14. november afholdt Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer og Dansk Standard et arrangement, der stillede skarpt på risikostyring og rapportering ift. cyber- og informationssikkerhed set fra ledelsens og bestyrelsens perspektiv.

Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

21. november 2022

Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

Teknologisk Institut har undersøgt virksomheders køb af internationale standarder til grøn omstilling samt hvilken effekt, de har. Analysen viser, at standarderne i høj grad har hjulpet virksomhederne i den grønne omstilling og styrket deres konku...

Grønne udbud: Skub til den grønne omstilling med standarder

15. november 2022

Grønne udbud: Skub til den grønne omstilling med standarder

Langt de fleste offentlige indkøbere ønsker at bidrager til den grønne omstilling ved at stille grønne og ansvarlige krav, når de laver et udbud. Men hvordan gør man? Et vigtigt værktøj er grønne standarder, der hjælper indkøbere med at beskrive,...