Konkret hjælp til udbud efter udbudsloven

27. november 2017

Konkret hjælp til udbud efter udbudsloven

Dansk Standard har udarbejdet en guide til, hvordan man refererer til standarder ved udbud.

Med udbudsloven i hånden har offentlige indkøbere længe haft muligheden for at referere til standarder ved udbud, men det er ikke altid lige let at finde ud af, hvordan man gør det. Dansk Standard har derfor udarbejdet en publikation, der forklarer både hvad standarder er, hvordan de kan anvendes ved udbud, og hvordan man kan referere til dem i udbudsmaterialer. Guiden er således nyttig for både ordregivere og tilbudsgivere.

Guide beskriver overordnet, hvordan man kan anvende standarder ved udbud af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udbydes efter udbudsloven. Ved at anvende standarder i udbud, opnår man mere transparente udbud og derfor bliver det både nemmere at udbyde og byde på opgaver. Standarder skaber nemlig en bedre fælles forståelse for, hvad der stilles af krav til ydelsen eller produktet.

Standarder i offentlige indkøb gør det således nemmere for det offentlige at beskrive, hvad de ønsker at indkøbe og stille præcise krav til produkter eller ydelser. Og samtidigt bliver det også lettere for leverandørerne at gennemskue kravene og udarbejde tilbud.

Øget anvendelse af standarder i udbud vil samtidigt gøre det lettere for virksomheder at byde på opgaver på tværs af kommuner og regioner, fordi standarder gør det muligt at formulere mere gennemskuelige og genkendelige krav. Det betyder, at der kan blive stillet mere ensartede krav fra forskellige ordregivere og i forskellige udbud. Og det kan også være med til at øge konkurrencen, fordi flere dermed får mulighed for at byde på offentlige opgaver.

Ved at anvende standarder behøver ordregiver ikke at sætte sig ind i de bagvedliggende tekniske krav. Kravene i standarderne er dynamiske og ordregiver behøver ikke selv at foretage løbende kontrol. Desuden giver standarder mulighed for at synliggøre hensyn til fx sikkerhed, sundhed, kvalitet eller miljø.

Kim Skov Hilding
Konsulent
Dansk Standard

Om guiden

DS/INF 222-1 uddyber krav til, hvordan man kan referere til standarder ved udarbejdelse af de tekniske specifikationer, og hvad der skal forstås ved de standarder, der henvises til i udbudslovens § 41 stk. 1 nr. 2. Guiden vil kort berøre relationen til § 43 om anvendelse af standarder, § 47 om testrapporter fra overensstemmelsesvurderingsorganer, § 48 om anden passende dokumentation og § 132 om fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet.

Guiden vejleder indenfor udbudsområdet, når der bliver henvist til standarder i en eller flere dele af udbudsprocessen. Hvordan der henvises korrekt til standarder er også relevant ved indkøb under udbudslovens tærskelværdi.

DS/INF 222-1:2017 relaterer til den danske udbudslovgivning, der implementerer det europæiske direktiv, EU/2014/24 om Public Procurement - Udbudsdirektivet.

Hent den gratis guide DS/INF 222-1:2017

 

Kontakt

Kim Skov Hilding
Kim Skov Hilding Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ksk@ds.dk
T: 39 96 62 17

Se også

Ny vejledning til SMV’er påpeger vigtigheden af standarder i arbejdet med informationssikkerhed

23. maj 2024

Ny vejledning til SMV’er påpeger vigtigheden af standarder i arbejdet med informationssikkerhed

Rådet for digital sikkerhed har udgivet en vejledning til SMV’er, der giver konkrete råd om cyber- og informationssikkerhed og fremhæver standarder som et vigtigt værktøj.

Cyber Resilience Act skærper kravene til digitale produkter i EU

23. maj 2024

Cyber Resilience Act skærper kravene til digitale produkter i EU

Den europæiske cybersikkerhedsforordning forventes at træde i kraft i efteråret, og virksomheder kan med fordel gå i gang med forberedelserne nu.

Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

13. maj 2024

Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

En vigtig del af den grønne omstilling afhænger af en succesfuld udvidelse af vores elnet. Elnettet skal bl.a. imødekomme et stigende behov for integrationen af mere decentral elproduktion, energilagring og elektrificering af transportsektoren; al...

06. maj 2024

Forslag til en revideret udgave af DS 2427 for udførelsen af betonkonstruktioner i høring

For at kunne opfylde bl.a. de nyeste krav i DS 1140 om kontrol af udførelse af bærende konstruktioner er DS 2427 om udførelse af betonkonstruktioner – regler for anvendelse af DS/EN 13670 i Danmark blevet revideret. Standarden er sendt i høring, s...