Få styr på dit elektronikaffald med standarder

07. februar 2018

Få styr på dit elektronikaffald med standarder

Selvom forkortelsen ”WEEE” umiddelbart lyder som en lørdagstur i Tivoli, så er det noget helt andet. WEEE står for Waste from Electrical and Electronic Equipment og er en europæisk fælleslovgivning for elektronisk affald. En ny standardpakke samler standarderne på området, så du kan få styr på dit elektronikaffald.

Elektronisk affald såsom computere, TV, køleskabe og mobiltelefoner er blandt de hurtigst voksende affaldsstrømninger i EU med mere end 9 millioner ton i 2005 – et tal, som EU forventer vil stige til 12 millioner ton i 2020.

WEEE indbefatter en kompleks blanding af materialer og komponenter, som skal håndteres forsvarligt for ikke at forårsage miljø- og helbredsmæssige skader på andre. På den måde kan ellers ubrugeligt og skadeligt affald forvandles til brugbare ressourcer i samfundet, og er således et tiltag for at øge cirkulær økonomi ved at indsamle, behandle og genbruge elektroniske produkter i slutningen af deres levetid. WEEE gælder på produkter, der er mærket med en skraldespand med kryds over. Mærkningen viser, at produktet skal sorteres sammen med andet elektronisk affald.

For at få styr på det elektroniske affald har Dansk Standard samlet en standardpakke, som hjælper med alt fra mærkningen, indsamlingen og logistik. På den måde samler pakken hele processen for WEEE-direktivet, så det bliver lettere at leve op til lovkravet.

Standarder gør det lettere at overholde lovkravet

Standardpakken består af 13 standarder, primært DS/EN 50625-serien, som omhandler indsamling, logistik og behandling. Sammen med standarden DS/EN 50419, som omfatter mærkningen af elektrisk og elektronisk udstyr ifølge WEEE-direktivet, danner pakken grundlag for at kunne opfylde de forskellige krav i WEEE.

WEEE-direktivet stiller krav til en række forskellige aktører – lige fra producenter af elektroniske varer, importører, kommuner og forbrugere. I daglig tale kaldes lovgivningen Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, og det er virksomhedens eget ansvar at undersøge, om de er indbefattet af lovgivningen.

Standardpakken kan købes via Dansk Standards webshop 

Læs mere om det danske udvalg for miljø og cirkulær økonomi.

Læs også

Dansk aftryk på EU’s omstilling til cirkulær økonomi