Er din virksomhed klar til de nye tilgængelighedskrav i Bygningsreglementet?

27. marts 2018

Er din virksomhed klar til de nye tilgængelighedskrav i Bygningsreglementet?

Ny håndbog kan være med til at hjælpe virksomheder, der er indbefattet af det nye bygningsreglement (BR18). Håndbogen er udarbejdet af en række eksperter i samarbejde med Dansk Standard og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

BR18 stiller en række krav til blandt andet tilgængeligheden i nybyggerier og renovering af offentlige bygninger, og har bl.a. indflydelse på de nye supersygehuse over hele landet. Mange virksomheder i byggebranchen er derfor i fuld gang med at omstille sig til de nye krav. Det har fået en række eksperter inden for byggesektoren til at udarbejde håndbogen ”Tilgængelighedskrav i BR18 – Holdt op mod DS/ISO 21542”. Håndbogen gør det enkelt for blandt andre bygherrer og arkitekter at sikre tilgængelighed for alle og at tage højde for det tidligt i byggeprocessen.

Der kan være en række udfordringer ved den omstilling, som virksomheder i byggesektoren står overfor. Håndbogen er med til at løfte tilgængelighed ud af et snævert fokus og gør det nemmere for bygherren at inkorporere tilgængelighed i et bredere perspektiv, da princippet om tilgængelighed gælder for samtlige brugere, herunder gravide, ældre, folk med barnevogne osv. En del af det nye BR18 er også, at alle indgange skal være tilgængelige for brugere, hvor det i BR15 udelukkende var det hovedindgangen, som var indbefattet af det krav.

Ud over ramper og elevatorer beskriver håndbogen også tilgængelighed i relation til belysning, adgangsveje og muligheden for at brugerne selv skal kunne komme frem til alle adgange til bygningerne på matriklen og ikke blot hovedindgangen.

Opnå bedre tilgængelighed ved at bruge standarder

Udover kravene i BR18 kan der til stadighed stilles krav fra bygherres side om at standarden DS/ISO 21542 skal overholdes. BR18 skal dermed anses som minimumskravet for fremtidens byggeprojekter. Det er altså ikke lovpligtigt at overholde DS/ISO 21542, men derimod en hjælp og inspiration til at overholde de nye krav i BR18 eller de som ønsker at forbedre tilgængeligheden ud over minimumskravene.

Håndbogens formål er dermed at give en hjælpende hånd til at opfylde kravene i BR18 ved at afhjælpe indledende problemer, der kan opstå i arbejdet med det nye reglement.

Læs også