Overgangsperioden mellem BR15 og BR18 slutter 30. juni

11. juni 2018

Overgangsperioden mellem BR15 og BR18 slutter 30. juni

BR18 trådte i kraft den 1. januar med en overgangsperiode til og med 30. juni, hvor man kunne vælge, om man ville følge BR15 eller BR18. Fra og med 1. juli er det BR18, der skal følges.

Kort overblik over ændringerne

BR18 har fået en ny strukturel opbygning i forhold til det tidligere bygningsreglement, så reglementet nu har en emneopdelt struktur.

Tekniske kapitler og spalteopdelingen med henholdsvis krav- og vejledningstekst er blevet erstattet af den emnespecifikke opdeling af kravene samt separate vejledninger.

Formålet er at gøre det lettere for brugerne at se, hvilke krav der skal overholdes i det konkrete byggeri, og hvad formålet med de enkelte bestemmelser er.

Henvisning til standarder gør krav tydeligere

For at gøre kravene tydeligere, samt hvordan de skal overholdes, bliver der i større omfang henvist direkte til konkrete standarder, især vedr. konstruktioner og installationer.

Derfor er der bl.a. nogle standarder, som er flyttet fra vejledingstekst til kravtekst for at underbygge kravniveau eller angive beregnings- og målemetoder. Standarder bruges således for at opnå konsistente, dokumenterbare krav for brugerne af BR.

Ny certificeringsordning

Desuden er der indført en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, som har til hensigt at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne.

Formålet med bekendtgørelsen for certificeringsordningen er at skabe en mere effektiv proces i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bekendtgørelsen skal endvidere sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet, når den tekniske byggesagsbehandling i kommunen afskaffes.

I perioden indtil 31. december 2019 kan der foretages teknisk byggesagsbehandling af konstruktions- og brandforhold ved byggeri af kommunalbestyrelsen. Der skal foretages teknisk byggesagsbehandling af de forhold for byggeri, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret statiker og/eller certificeret brandrådgiver.

Nye ændringer du skal være opmærksom på i bygningsreglementet er bl.a.:

  • Ny struktur
  • Ny bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
  • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative bestemmelser
  • Overgangsordning for teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen
  • Nye konstruktions- og brandklasser
  • Krav til drift og vedligehold af byggeri
  • Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker fra beredskabslovgivningen
  • Kommunen udfører stikprøvekontroller

Læs også

 

Kontakt