Undgå skader med nye regler for overspænding

23. marts 2018

Undgå skader med nye regler for overspænding

Nye regler i Installationsbekendtgørelsen skal beskytte elektriske installationer mod overspænding. Det betyder, at du som installatør eller rådgiver skal forholde dig til en række nye krav og vurderinger.

Med bekendtgørelse nr. 1082 trådte nye krav til overspændingsbeskyttelse for elinstallationer i kraft den 1. juli 2017. Det sker for at undgå skader på installationer og materiel som følge af transiente overspændinger, hvor der sker en kortvarig kraftig stigning af spænding oftest forsaget af lynnedslag i forsyningsnettet.

Reglerne fremgår af bekendtgørelsens § 13, hvori der står, at overspændinger ikke må medføre fare for personer, husdyr eller ejendom. For at leve op til reglerne, peger bekendtgørelsen på brug af standardserien DS/HD 60364 og på standarden DS/HD 60364-4-443, Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 4-44: Sikkerhedsbeskyttelse – Beskyttelse mod spændingsforstyrrelser og elektromagnetiske forstyrrelser – Kapitel 443: Beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse og koblingsoverspændinger.

Skadens konsekvens afgør behov for beskyttelse

Standarden oplister en række installationstyper, du som installatør og rådgiver skal have særligt fokus på. Det gælder fx installationer, hvor overspændingsskader kan have menneskelige konsekvenser.

- Behovet for overspændingsbeskyttelse hænger i de nye krav sammen med konsekvenserne ved skader. Man skal være særligt opmærksom på installationer i faciliteter til lægebehandling, nødforsyninger og brand-alarmering samt på steder med mange mennesker, såsom skoler, kontorer og hoteller, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.

- Der kan også være økonomiske risici ved nedbrud, hvad end der er tale om elektriske installationer med solcelleanlæg i private hjem eller produktionsapparater i industriel sammenhæng. De nye regler har til formål at minimere de sikkerhedsmæssige risici, men det bør ikke afholde en fra også at kigge på de økonomiske risici, siger Torben Dalsgaard.

I landbruget får de nye regler ligeledes betydning, da også husdyr er omfattet af kravene til beskyttelse. Et eksempel kunne være ventilationsanlæg i stalde, hvor temperaturen ved svigt kan stige til dødelige højder.

Er beskyttelse nødvendigt?

Er du i tvivl om, hvorvidt overspændingsbeskyttelse er nødvendig, kan en risikovurdering af den enkelte installation give svaret. Behovet for beskyttelse fastslås ud fra en CRL-score (Calculated Risk Level). Scoren beregnes ud fra standardens risikovurderingsformel, som består af tre værdier. De tre værdier betegner faktorer, som alle har indflydelse på valget af overspændingsbeskyttelse.

Værdierne fastsættes ud fra om der er tale om by- eller landmiljø, altså om installationen befinder sig i tæt eller mindre tæt bebyggelse, lyntætheden (lyn pr. km2) og risikovurderingslængden, som beregnes ud fra bl.a. kabellængde fra installation til nærmeste overspændingsafleder i forsyningsnettet, om der er tale om høj- eller lavspænding, og om det er en luftledning eller et nedgravet kabel. Beregningen giver svar på, om beskyttelse mod transiente atmosfæriske overspændinger er nødvendig.

Standarden illustrerer eksempler på beregningen, du kan læne dig op ad ved egne beregninger og dermed opfylde kravene i bekendtgørelsen.

Læs også

 

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07