Gør rent med INSTA 800 serien

18. maj 2018

Gør rent med INSTA 800 serien

Ofte er rengøring i hverdagen en aktivitet, de fleste mennesker udfører efter eget behov. Men i daginstitutioner, på hospitaler, serveringssteder etc. har niveauet for rengøringen en afgørende betydning. Hvordan sikrer forskellige aktører en ordentlig kvalitet i rengøringen? Og hvad er kvalitet egentlig, når det kommer til rengøring?

En måde at sikre kvaliteten i rengøringen på er ved at benytte et ”fælles sprog”. Det letter samarbejdet og kommunikationen mellem de forskellige aktører på rengøringsområdet og mindsker risikoen for misforståelser. På den måde sikres alt fra hvilket niveau der ønskes for rengøringen til hvilke målekriterier der skal benyttes, samt hvordan dette skal dokumenteres. Den nordiske standard INSTA 800 serien er det fælles sprog, som bliver brugt af en række forskellige sektorer, fx alle typer lokaler i kontorbygninger, sygehuse, skoler, børnehaver, indkøbscentre, butikslokaler, produktionslokaler, skibe, busser, tog, fly, hoteller og serveringssteder – og særligt i sundhedssektoren, hvor der er stor fokus på hygiejne og rengøring for bl.a. at undgå hospitalsinfektioner.

Hvordan omsætter du INSTA 800 serien til virkelighed?

INSTA 800 er en agil standard, som kan benyttes indenfor alle områder og i alle bygninger, men er i høj grad relevant for hospitaler og andre plejesteder, hvor rengøringen i yderste konsekvens kan være forskellen på liv eller død. Det ved Britta Hansen, direktør hos Danish Consulting Service ApS. Hun rådgiver rengøringspersonaler omkring kontrol af rengøring. Et led i denne rådgivning er at omsætte INSTA 800 til virkelighed.

Der kan være ligeså mange holdninger til rengøring af en bygning, som der er mennesker i den. Det gør det svært at definere hvad rengøring er. INSTA 800 serien giver derfor hospitaler og andre muligheden for at skabe et fælles sprog, som sikrer det niveau for rengøringen, som leverandør og kunde bliver enige om.

Britta Hansen
Direktør
Danish Consulting Service ApS

Ud over at skabe et fælles sprog påpeger Britta Hansen en række andre fordele ved INSTA 800 serien, f.eks. når virksomheder eller institutioner går fra én type rengøring til at sætte rengøringen i system efter INSTA 800 serien.

INSTA 800 arbejder med to hovedprincipper; visuel kontrol og objektive målinger, hvilket gør det muligt for virksomheder eller institutioner at måle den fremtidige rengøring ud fra, hvordan rummet ønskes rengjort. På den baggrund bestemmes det, om kunden ønsker højere eller lavere kvalitet i rengøringen end tidligere. Derudover kan der være en række lovkrav, bl.a. på hospitaler, som INSTA 800 serien også kan opfylde, siger Britta Hansen.

INSTA 800 serien tilpasses efter behov og krav

INSTA 800 serien arbejder med fem kvalitetsniveauer; fra 1 til 5, hvor 1 er det laveste, og 5 er det højeste. For at kunne tilpasse/justere hvilket rengøringsniveau som er relevant for den pågældende bygning tager standarden højde for alt fra objektgrupper (inventar, vægge, gulv og loft), urenheder, samlinger, tilgængelige og utilgængelige steder og lokalestørrelser.

Disse forskellige principper gør, at INSTA 800 serien kan justeres efter de behov, som de forskellige parter bliver enige om. Det gør INSTA 800 serien til en agil standard, som anvendes i alle typer bygninger og lokaliteter.

Læs også