Hvordan skaber man tillid til kunstig intelligens?

07. maj 2018

Hvordan skaber man tillid til kunstig intelligens?

Nyt, dansk udvalg skal være med til at besvare de mange spørgsmål til etik, sikkerhed og tillid, som den hastige udbredelse af kunstig intelligens rejser. Læs her, hvordan du kan være med.

Den stadigt stigende implementering af intelligente løsninger, der gøres mulige ved hjælp af kunstig intelligens, rejser en række vigtige spørgsmål. Spørgsmål, som de internationale standardiseringsorganisationer ISO og IEC har sat sig for at være med til at besvare.

Svarene er vigtige for erhvervslivet, for produktudvikling og for brugerne af de intelligente løsninger, lyder det fra AI-professor.

- Menneske og maskine er bedre sammen end hver for sig. Men erhvervslivet har svært ved at realisere potentialet i kunstig intelligens. Hvor starter man? Er produkterne sikre at bruge? Der er brug for at finde fælles svar på definitions- og afgrænsningsspørgsmål og spørgsmål om sikkerhed for at udnytte potentialet og muliggøre nye produkter på markedet, siger Anders Kofod-Petersen, vicedirektør i Alexandra Instituttet og professor i kunstig intelligens.

Blandt andet er der allerede nu virksomheder, som arbejder på selvkørende biler, pensions-, bank- og regnskabssystemer, mere effektiv medicin- og madproduktion etc. Dette er blot en lille række af eksempler, hvor AI benyttes til effektivisering og udvikling af produkter, for slet ikke at tale om Amazon, Apple, Facebook og Google, som er i skarp konkurrence med hinanden på området.

Vi ved ikke med sikkerhed, hvad intelligens er

En af de største udfordringer ved at sætte standarder op for kunstig intelligens er ifølge Anders Kofod-Petersen, at ingen med sikkerhed ved, hvad menneskelig intelligens er eller består af. Det gør det vanskeligt at definere den kunstige af slagsen.

- Definition af koncepter og terminologi inden for kunstig intelligens er et af de områder, vi nu går i gang med i et samarbejde blandt ISO og IEC’s medlemslande, fortæller Kim Skov Hilding, konsulent i Dansk Standard.

 Starten er gået – men du kan stadig nå med

De første skridt på vejen mod besvarelser på spørgsmålene om tillid er taget i den standardiseringsorganisationen ISO, der udarbejder internationale standarder, da 21 lande for samledes om bordet til det første internationale møde om kunstig intelligens, der fandt sted den 18.-20. april i den kinesiske by Beijing.

Deltagerne, der kom fra bl.a. Japan, USA og Frankrig, er en del af det globale ISO-netværk, der skal sætte morgendagens retningslinjer for den hastigt voksende teknologi.

Fra dansk side deltog Dansk Standard og Erhvervsstyrelsen. I spidsen for det internationale arbejde står den amerikanske standardiseringsorganisation ANSI.

Allerede nu er der stor interesse for arbejdet. Det gælder også blandt danske virksomheder, der især viser interesse for spørgsmål om sikkerhed og etik, i takt med at teknologien bliver brugt til at udnytte mere menneskelige funktioner.

Vi er ved at opstarte et dansk udvalg, der skal deltage i det internationale arbejde. Vi oplever især interesse for sikkerhed og etik. Det er emner, vi tager med til de internationale møder, og som eksperter fra hele verden skal udarbejde internationale standarder for. På den måde besvares spørgsmål, som dansk erhvervsliv har stor interesse i.

Kim Skov Hilding
Konsulent
Dansk Standard

På mødet i Beijing blev det bl.a. besluttet at nedsætte en studiegruppe med fokus på dataetik, så sikkerhed og tillid i datamæssig forstand undersøges nærmere. Derved er de indledende skridt begyndt på vejen mod internationale standarder og globale svar på de mange spørgsmål om kunstig intelligens.

Næste møde afholdes i efteråret hos Google i Californien, USA.

Læs mere om det danske udvalg for kunstig intelligens

 

Kontakt

Kim Skov Hilding
Kim Skov Hilding Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ksk@ds.dk
T: 39 96 62 17