Standarder hjælper med at skabe sikkerhed på legepladser

21. juni 2018

Standarder hjælper med at skabe sikkerhed på legepladser

Når en ny legeplads skal anlægges – eller når en gammel skal ses efter i sømmene - er der mange ting at tage højde for. Her spiller standarder en vigtig rolle for at sikre den sjove leg under sikre forhold. Legepladsstandarderne fungerer desuden som lovkrav i Bygningsreglementet, så hvis du arbejder med legepladser, bør du sikre dig, at du overholder standardernes krav.

Legepladsstandarder hjælper legepladsejere og andre ansvarlige for legepladser med at forebygge alvorlige ulykker og mindske konsekvenserne af de uheld, der kan ske, når børn leger. Leg og stimulerende legeområder er en stor del af børns motoriske udvikling, men i høj grad også en øvelse for barnet i at risiko- og konsekvensvurdere. Ambitionen med standarderne er derfor at opnå et højt sikkerhedsniveau, samtidig med at man sikrer et stimulerende legemiljø for børnene. Det betyder, at fatale og alvorlige ulykker helt skal undgås, mens buler, blå mærker og i yderste konsekvens benbrud er acceptable konsekvenser af, at børnene gennem leg søger grænser og udvikler sig mentalt, fysisk og intellektuelt.

Bedre legepladser med standarder

Med standarderne bliver du som fagperson klædt på til at arbejde med legepladssikkerhed.

De europæiske standarder for legepladsredskaber og underlag indeholder både generelle sikkerhedskrav samt specifikke krav for bl.a. gynger, rutsjebaner, svævebaner, karruseller, vipperedskaber og legepladsunderlag. Helt konkret tager standarderne fx højde for at snore i tøj ikke skal kunne sætte sig fast i redskaberne og dermed udgøre en kvælningsrisiko. Dimensioner på åbninger i redskaberne skal konstrueres, så der ikke opstår hoved- eller halsklemfælder, så hals eller hoved kan blive klemt. Faldhøjde, sideafskærmning og faldunderlag skal konstrueres, så risikoen for at falde for langt ned på et for hårdt underlag minimeres. Desuden vejleder standarderne i sikker installation af redskaber, inspektion af legepladsen samt drift og vedligehold.

Som en hjælp til at leve op til kravene har Dansk Standard udarbejdet håndbogen ”Legepladsredskaber - DS/EN 1176-serien”. Her er de senest opdaterede legepladsstandarder, som udkom i efteråret 2017, samlet og oversat til dansk. Derudover har Dansk Standard lavet to standardpakker, der begge indeholder en række standarder med relation til legepladsområdet, som giver yderligere råd og vejledning til legepladsejere, producenter og legepladsinspektører. Standardpakkerne finder du her:

Vil du vide mere?

Det danske udvalg for ”Sikkerhedsbestemmelser for legepladsudstyr” (S-230) deltager aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde og er med til at sætte morgendagens standarder for legepladsredskaber. Udvalget er åbent for alle interesserede – i dag deltager blandt andre forskellige legepladsproducenter, brancheforeningerne for legepladsinspektører, konsulenter i legepladssikkerhed samt Forbrugerrådet TÆNK. Se mere om det danske udvalg for legetøjssikkerhed.

Læs også

 

Kontakt

Mette Juul Sandager
Mette Juul Sandager Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mjs@ds.dk
T: 39 96 62 05