Nyt kursus skal gøre FN’s verdensmål synlige på direktionsgangene

27. februar 2019

Nyt kursus skal gøre FN’s verdensmål synlige på direktionsgangene

FN har sat sig for at bekæmpe fattigdom og ulighed gennem 17 verdensmål. Skal det lykkedes, skal verdensmålene være synlige på virksomhedernes direktionsgange. Det skal et nyt kursus hjælpe med.

17 ambitiøse verdensmål for bl.a. sult, fattigdom og klimaet skal lede os mod en mere bæredygtig fremtid. Det besluttede verdens stats- og regeringsledere på et FN-topmøde i New York i 2015. Frem mod 2030 skal målene sætte kursen for FN’s 193 medlemslandes arbejde med sociale, økonomiske og miljømæssige forhold, herunder altså også Danmark. 

Det har fået Danmarks standardiseringsorganisation, Dansk Standard, til at udbyde et kursus, der skal sætte fokus på strategisk arbejde med verdensmålene. Lone Alstrup, chefkonsulent i Dansk Standard, fortæller: 

- Verdensmålene skal være synlige på direktionsgangene. Vi oplever, at der er et stigende behov for at ledelserne i dansk erhvervsliv forstår at løfte arbejdet op på et strategisk niveau og arbejde struktureret med deres indsats. Gør de dét, kan det være med til at skabe vækst og ikke blot holde gode skåltaler. At italesætte ledelsen er derfor et af kursets primære formål. 

Standarder og verdensmål er tæt forbundet

Internationale standarder sætter retning og skaber en fælles ramme om arbejdet med verdensmålene. Standarder er konsensusbaserede og bliver udviklet i internationale netværk, og er derfor for mange virksomheder et allerede velkendt værktøj. Eksempelvis er over 350.000 virksomheder certificeret efter miljøstandarden ISO 14001.

Kurset, der bærer titlen ”Sådan anvender du miljøledelse til at arbejde med FN’s bæredygtighedsmål”, anvender netop derfor virksomhedens miljøledelsessystem som bærende element til at sætte verdensmålene med fokus på miljø på virksomhedens agenda. 

Der er bl.a. fokus på at identificere, hvilke mål der er relevante for virksomheden, samt hvordan virksomheden arbejder med risikostyring og løbende forbedringer.

- Det er helt klart en fordel at bruge sit eksisterende ledelsessystem til at understøtte sit arbejde med verdensmålene. Med dét kan virksomheden sætte strategiske mål, strukturere det daglige arbejde og følge op på det på systematisk vis, fortæller Lone Alstrup. 

Dog behøver deltagerne på kurset ikke at have et eksisterende ledelsessystem. Har virksomheden ikke det, kan arbejdet integreres i kommende ledelsessystemer

Kurset sætter fokus på: 

  • Viden og værktøjer til at arbejde med FN’s verdensmål i sammenhæng med jeres miljøledelsessystem
  • Viden om, hvordan FN’s bæredygtighedsmål kan implementeres i forretningens strategi og mål
  • Identifikation af hvilke miljømæssige verdensmål, der er relevante for jeres virksomhed
  • Overblik over relevante strategiske standarder, der yderligere kan hjælpe med at sætte fokus og fremdrift på de enkelte mål

Tilmeld dig kurset

 

Kontakt

Susan Redder Bruun
Susan Redder Bruun Chefkonsulent | Chief Consultant
Compliance & Executive Support
E: srb@ds.dk
T: 39 96 62 15

Se også

Danmark har stillet forslag om en international SDG-standard

23. september 2022

Danmark har stillet forslag om en international SDG-standard

Rigtig mange virksomheder arbejder med FN’s Verdensmål. Men risikoen for SDG-washing og bæredygtighedsindsatser, der ikke gør en forskel, er stor. Derfor er der brug for en ISO-ledelsestandard, der skal hjælpe virksomheder og organisationer med at...

Er der behov for en SDG-ledelsesstandard

16. november 2021

Er der behov for en SDG-ledelsesstandard?

Dansk Standard er i gang med at undersøge, om der er behov for en international ledelsesstandard, hvor virksomheder kan blive certificeret i deres arbejde med de 17 verdensmål.

Unge ingeniører gav bud på standarders understøttelse af mål 7 og 11

22. juni 2021

Unge ingeniører gav bud på standarders understøttelse af mål 7 og 11

28 unge, talentfulde ingeniører og teknikere fra Norden gav deres input til ”den bæredygtige skole”, da Dansk Standard i samarbejde med de nordiske lande afholdt den første nordiske Young Professionals-workshop om elektrotekniske standarder og der...

Bæredygtighedskurser er i høj kurs

26. april 2021

Flere og flere vil arbejde med bæredygtighed – og kunne dokumentere indsatsen

Et stigende antal virksomheder efterspørger konkrete værktøjer til at arbejde strategisk og systematisk med bæredygtighed og FN’s verdensmål. Derfor sætter Dansk Standard fortsat flere bæredygtighedskurser på programmet.