Foto: Plastindustrien
Foto: Plastindustrien

08. marts 2019

Plastindustrien efterspørger standarder for cirkulær økonomi

Genanvendelse af plast har endnu ikke vundet samme status som andre genanvendte materialer som pap og papir.

Det skal der gøres noget ved, mener Plastindustrien og hilser EU’s plaststrategi samt regeringens strategi for cirkulær økonomi velkommen. Begge strategier lægger op til brug af standarder for at fremme udviklingen mod en mere bæredygtig verden.

Siden plastens store gennembrud i dansk industri i ’50erne og ’60erne er plasten blevet brugt i samtlige produkter fra knapper, emballage og mobiltelefoner til vindmøller. Plast findes kort sagt overalt, men med sin store udbredelse har plasten samtidigt givet udfordringer i forhold til forurening og bortskaffelse, eftersom plast ikke kan nedbrydes naturligt.

Derfor er der i de senere år kommet stort fokus på genanvendelse af plast og cirkulær økonomi, og både EU og regeringen er kommet med strategier i 2018, der skal understøtte denne udvikling. Plastindustrien er enig i, at det er den rigtige retning og ser et stort uudnyttet potentiale i genanvendelse af plast.

- I Danmark bortskaffes plast fra husholdninger ved forbrænding og sortering til genanvendelse, men i mange andre lande ender det desværre på lossepladser. Al øvrig plast er vi til gengæld rigtig dygtige til at genanvende i Danmark. Men der er stadig et kæmpe potentiale for at genanvende plast i langt højere grad. Ud over almindelig genanvendelse er der også potentiale til at skabe helt nye forretningsmodeller, hvor man tænker cirkulært og i take back-ordninger. Altså hvor man fx leaser eller lejer et produkt og leverer det tilbage til genanvendelse, siger Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Der er stadig et kæmpe potentiale for at genanvende plast i langt højere grad. Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien

Foto: Samuel Zeller, Unsplash

Nye metoder til bedre genanvendelse

Den danske plastindustri er allerede i gang med omstillingen til en mere effektiv genanvendelse af plast, hvor nye sorteringsmuligheder og nye metoder til at fremstille plastråvarer af genanvendt plast tages i brug.

- Lige nu kan man genanvende plast på flere måder. Den, vi primært anvender i dag, er mekanisk, hvor man river og hakker plasten i stykker og smelter det om til en råvare, så det kan bruges til nye plastprodukter. Det kræver en grundig sortering for at få rene materialer ud af det. Men der er også nye teknologier på vej, hvor man fx nedbryder plasten kemisk og derved kan få helt nye grundbyggesten ud af plasten. Det kaldes kemisk genanvendelse og kan nedbryde plasten til kemiske elementer, hvorefter man sætter dem sammen til helt nye plastråvarer, som kan bruges til fremstilling af diverse plastprodukter, forklarer Christina Busk.

Sortering er en stor udfordring for genanvendelse af plast

Der findes mange tusinde forskellige plasttyper med forskellige egenskaber. Et enkelt plastprodukt, som fx en vandflaske, kan således bestå af flere typer plast, og det udgør en stor udfordring i forhold til sortering af plasten. Det er nemlig vigtigt med ens materialer for at genanvende dem med høj kvalitet. Men ofte er det svært at vide, hvilke typer plast der er i det enkelte produkt, og derfor kan man ikke nødvendigvis garantere, hvilke formål det genanvendte råmateriale kan bruges til.

- For at sætte mere gang i innovationen og få flere til at lave forretning ud af genanvendelse og cirkulær økonomi indenfor plast har vi brug for en højere ensartethed i plasten, som giver en større sikkerhed for kvaliteten i den genanvendte plast for dem, som skal anvende plastråvaren. Den sikkerhed og kvalitet for rene råvarer, ville man kunne få via standarder, som dermed kunne bidrage til at sætte niveauet og skabe en fælles ”baseline” at gå ud fra, siger Christina Busk.

Standarder ville kunne bidrage til at sætte niveauet og skabe en fælles ”baseline” at gå ud fra. Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Standarder skaber tillid til genanvendt plast

Hvis standarderne sætter et fælles niveau for kvalitet og sikkerhed, vil der også komme større gennemsigtighed på området, som vil være med til at skabe større tillid til genanvendt plast blandt de producenter, der fremstiller produkter af plast, samt forbrugerne.

Foto: Velizar Ivanov, Unsplash

Et andet plastområde, hvor fælles standarder ville være nyttige, er indenfor det bionedbrydelige plast. I dag findes der nemlig flere forskellige typer samt processer for, hvordan det skal nedbrydes, idet ”bionedbrydeligt” ikke er ensbetydende med, at plasten kan nedbrydes i naturen.

- I dag har vi mange forskellige former for bionedbrydeligt plast, og det er op til producenten, der fx skal fremstille bionedbrydelige skeer, selv at vælge plasttype og leverandør. Det kan være en jungle. Lige nu er der derfor en masse usikkerhed om, hvad der i det hele taget er bionedbrydeligt. Mange af de bionedbrydelige råvarer kan nemlig ikke nedbrydes i naturen, men skal i store træk til særlige anlæg for at nedbrydes. Der har vi brug for standarder, som kan skabe tillid til bionedbrydeligt plast igen og give klarhed for, hvornår plasten er ægte bionedbrydelig og i hvilket miljø, samt hvornår den ikke er det, siger Christina Busk.

Cirkulær økonomi er plastikkens fremtid

Plast er i dag et uundværligt materiale med fantastiske egenskaber og kan i mange produkter ikke erstattes af andre materialer fx i kontaktlinser. Udover plastens egenskaber er brugen af plast med til at spare på andre råvarer, som enten er sparsomme eller måske forurener endnu mere. Derfor er cirkulær økonomi og genanvendelse af plast vigtigt, for vi har stadig et stort behov for materialet.

- Cirkulær økonomi er vigtigt for fremtiden. Det er vigtigt, at vi tænker i, hvordan man kan få ressourcerne genanvendt i højere grad. Det gælder både, når man designer produkter, som indeholder plast, at man tænker ind, at plasten skal kunne adskilles, genanvendes og sorteres. Og når man producerer produkter, at man tænker ind, hvorvidt man kan bruge genanvendt plast i sin produktion. Det er en udvikling, som kræver omstilling, og den omstillingsproces til cirkulær økonomi vil mange industrier gennemgå - ikke bare plastindustrien, slutter Christina Busk af med.

Arbejdet med standarder for cirkulær økonomi er i gang, og Dansk Standard forventer, at de første EN-standarder for cirkulær økonomi er færdige i starten af 2019.

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet med standarder inden for cirkulær økonomi, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Jesper Lauridsen på: jln@ds.dk.

I denne artikel har du læst om:

Se også

kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

18. marts 2024

Webinar: Kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

Se eller gense dette webinar, hvor Dansk Standard introducerer en ny guide med gode råd til, hvordan virksomheder bedst kommer i gang med at anvende data til at understøtte de cirkulære forretningsmodeller.

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

15. marts 2024

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

Data er et vigtigt element i cirkulære forretningsmodeller, og nu har Dansk Standard udgivet en guide, der hjælper virksomheder til brug af datadrevne løsninger i den cirkulære omstilling.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

30. maj 2023

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

Se eller gentag dette webinar, hvor du vil lære mere om ideerne bag standardisering af cirkulær økonomi i forlængelse af Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).