Vil du påvirke fremtidens markedskrav for robotter

15. marts 2019

Vil du påvirke fremtidens markedskrav for robotter?

Du kan være med til at sætte fremtidens markedskrav ved at deltage i det danske udvalg, der er med til udarbejde internationale robotstandarder.

I udvalget for robotik vil du få udvidet dit faglige netværk, samarbejde og udveksle viden med andre eksperter inden for dit fagområde med et fælles mål for øje: at sikre størst muligt dansk aftryk.

Standarder udvikles gennem faglige standardiseringsudvalg (S-udvalg). Når du deltager i et udvalg inden for din virksomheds branche, giver det dig og din virksomhed tidlig indsigt i de standarder, der påvirker kravene til jeres produkter, produktion og processer. Samtidig får du mulighed for at præge standarden i en retning, der er fordelagtig for netop din virksomhed.

Standardisering foregår på fire niveauer: dansk, nordisk, europæisk og internationalt. Det europæiske og det internationale arbejde er dominerende. Hvert land har en standardiseringsorganisation, som administrerer nationale udvalg, der byder ind til det nordiske, europæiske eller internationale arbejde. I Danmark er det Dansk Standard.

Som medlem af et udvalg under Dansk Standard kan du deltage i møder i de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer, som Dansk Standard er medlem af.

Jeg er med i udvalget, fordi…

Vi har spurgt medlemmerne, hvad de får ud af at deltage i standardisering. Viden, indflydelse og netværk går igen.

Alla Kongstad, Specialist i Maskindirektivet og PED, Teknologisk Institut
- Jeg vil gerne være opdateret omkring nye standarder på området og opdatering af eksisterende standarder. Samtidig giver det mulighed for at sparre med andre specialister, der deltager i udvalget.

Bjarke Scheller Peter, Konsulent, Scheller Safety Consultant ApS
- Robotik er et hurtigt ekspanderende felt med flere robot-varianter som er vigtige og nødvendige at få standardiseret og klassificeret, så industrien og brugerne har begreber, termer, definitioner og anvendelsesområder entydigt defineret. Det er nødvendigt at tydeliggøre kravene til anvendelse og ibrugtagelse, fx via simple anvendelsesmodeller, som nemt kan adopteres af maskinbyggere og integratorer.

Claes Dühring Jæger, Chief Development Officer, Agro Intelligence
- Jeg vil gerne følge med i sikkerhedslovgivning for robotter, særligt for mobile landbrugsrobotter.

Claus Jørgensen, System Architect, MIR – Mobile Industrial Robots
- Robotter er et område i hastig vækst både ift. teknologi og anvendelse i industrien. Deltagelsen giver mig mulighed for at opfange væsentlig information omkring trends og state-of-the-art på området. Det betyder, at jeg kan bidrage med væsentlig information til virksomhedens beslutningstagere.

Erik Lund Lauridsen, Elektroingeniør, Arbejdstilsynet
- Det er vigtigt at være på forkant med standarderne samt at deltage i de faglige netværk. Det giver mulighed for at påvirke og skabe forståelse for standarderne gennem diskussioner og faglig sparring.

Klaus Lohals Meier, Konsulent, Maskinsikkerhed ApS
- Vi får den nyeste viden om robotstandarder og kommer på forkant med den nyeste viden på vegne af vores kunder, som arbejder med robotter.

Roberta Nelson Shea, Global Technical Compliance Officer, Universal Robots
- Working for a Danish robot manufacturer means that I need to understand not only UR’s needs but also the needs of Denmark regarding standardization in the field of robotics. Denmark has the unique position of being home to the innovation leaders in robotics, so this is a mind-expanding opportunity for me.

Tom Lorentzen, Certified Machinery Safety Expert, Pilz Skandinavien
- Mit primære formål er at være på forkant med udviklingen inden for sikkerhed for industrielle robotter samt at opnå en større baggrundsviden for, hvordan indholdet i standarderne bliver til, og dermed også hvordan de skal fortolkes. Mit sekundære formål er, gennem deltagelse i udvalget, at få mulighed for at påvirke udviklingen inden for robotsikkerhed.

Tue Ilsøe Nielsen, Machine Safety Consultant, Eltronic
- Vi arbejder med både traditionelle og kollaborative robotter som integratorer, og er derfor interesserede i at være up-to-date med udviklingen inden for standarder på området.

Alle danske virksomheder kan deltage

Udvalget for robotik arbejder med standardisering af den nyeste robotteknologi. I Danmark er vi godt med på området, og ambitionen er at præge den europæiske og internationale standardisering inden for robotområdet.

Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder sidder med ved bordet. Det sikrer virksomhederne indflydelse og gør, at de kan være på forkant med ændringer inden for deres område.

Er du interesseret i at høre mere om udvalget for robotter og hvordan deltagelsen i udvalget kan gavne din virksomhed, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent i Dansk Standard, Søren Nielsen, på mail sn@ds.dk. Du kan også læse om udvalget på Dansk Standards hjemmeside.

Se også

Danmark i spidsen for udvikling af robotternes ”USB-stik”

11. august 2022

Danmark i spidsen for udvikling af robotternes ”USB-stik”

Danmark skal lede arbejdet med en ny international standard, der skal gøre det nemmere og hurtigere at installere samme værktøj på forskellige robotter.

Fælles testmetoder skal gøre samarbejdet med robotter mere sikkert

09. november 2021

Fælles testmetoder skal gøre samarbejdet med robotter mere sikkert

Danmark har taget initiativ til og står i spidsen for arbejdet med en ny international specifikation, der skal hjælpe med at teste, hvor hårdt kollaborative robotter slår, hvis de rammer et menneske.

Fremtidens elektrotekniske standardiseringsemner og SDG’erne

27. august 2020

Fremtidens elektrotekniske standardiseringsemner og SDG’erne

Der er standarder på vej indenfor en række nye potentielle teknologier og trends – samt til understøttelse af FN’s verdensmål om bæredygtig energi.

Intelligent fabrik bygget på standarder

05. juni 2019

Intelligent fabrik bygget på standarder

Det er ikke science fiction. Det er robotteknologi anno 2018 og en række standarder, der har forvandlet PROCES-DATA til en intelligent fabrik, hvor maskinerne styrer sig selv.