Fremtidens elektrotekniske standardiseringsemner og SDG’erne

27. august 2020

Fremtidens elektrotekniske standardiseringsemner og SDG’erne

Der er standarder på vej indenfor en række nye potentielle teknologier og trends – samt til understøttelse af FN’s verdensmål om bæredygtig energi.

”Hot Topic Radar” – det er navnet på en arbejdsgruppe, som den internationale elektrotekniske standardiserings organisation, IEC, har nedsat til at identificere de emner, man forventer, at der vil blive udarbejdet standarder for i den kommende tid. Og det handler netop om de hotteste emner indenfor den elektrotekniske verden.

”Hvis du arbejder med nye teknologier og er interesseret i at få viden og indflydelse på de allerførste standarder på dit område, så kan det være en rigtig god ide at kigge lidt på det arbejde, der foregår her”, siger Torben Dalsgaard, der er seniorkonsulent i Dansk Standard.

”Hot Topic Radar”-gruppen har identificeret følgende emner i prioriteret rækkefølge, som de mener, at der med fordel kan udarbejdes standarder indenfor:

 1. Energy efficiency via electrification of transportation
 2. Electrification
 3. Next generation virtual technologies
 4. Next generation batteries and storage
 5. Smart systems
 6. Risk management
 7. Climate Change
 8. New energy solutions
 9. Medical specific technologies & solutions
 10. Small modular reactors
 11. Robotics (not AI)
 12. High performance computing

Standarder hjælper med at indfri FN’s verdensmål 7 om bæredygtig energi

”Det er værd at bemærke, at de to højst prioriterede emner, som arbejdsgruppen har identificeret, handler om FN’s verdensmål 7 om bæredygtig energi,” siger Torben Dalsgaard og uddyber, at der er et stort arbejde på dette område i gang i IEC.

I en nylig rapport til WTO orienterede IEC om noget af det standardiseringsarbejde, der lige nu er i gang, og som i den grad er understøttende for verdensmål nr. 7.

IEC er således lige nu bl.a. ved at udvikle internationale standarder og tekniske specifikationer vedrørende elektrificering af øde områder, som dermed skal være med til at understøtte den tredje verdens adgang til elektricitet. Dette arbejde håndteres i tre forskellige tekniske komiteer:

 • IEC SyC LVDC, der arbejder med lavspændings d.c. systemer, der kan fremme adgangen til elektricitet;
 • IEC TC 82, som er et teknisk udvalg for solcelle systemer
 • IEC TC 64, som er det tekniske udvalg for elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød.

Sidstnævnte offentliggjorde for nylig en teknisk specifikation dedikeret til landlige elektriske installationer baseret på PV'er og til fjerne placeringer, der ikke kan tilsluttes et traditionelt elnet:

DS/IEC TS 61200-102: 2020, Elinstallationsguide – Del 102: Anvendelsesvejledning om d.c.-elinstallationer til lavspænding ikke beregnet for tilslutning til offentlige forsyningsnet

Dansk Standard følger alle tre komiteer, og du kan læse mere om disse udvalg og mulighederne for at deltage i arbejdet her: 

Hvis du vil vide mere om hvordan IEC arbejder med FN’s verdensmål, kan du læse om det her:

Hvis du vil vide mere om de nye potentielle teknologier og trends, og hvorfor IEC mener, at de med fordel kan indlemmes i standardiseringsarbejdet, kan du læse mere her:


Verdensmål 7 i delmål:

 • 7.1 Inden 2030 skal alle sikres adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
 • 7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.
 • 7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.
 • 7.a Inden 2030 skal det internationale samarbejde udvides for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.
 • 7.b Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne leverere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, udviklingslande bestående af små øer og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.

 

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Se også

Fornyelse af EU-direktiver for elektriske produkter på vej

14. april 2020

Fornyelse af EU-direktiver for elektriske produkter på vej

Lavspændingsdirektivet (LVD) og EMC-direktivet er netop blevet evalueret af den europæiske standardiseringsorganisation CENELEC med henblik på en mulig fremtidig fornyelse eller revision.

Nye krav til sporbarhed af elektricitet på vej

11. juli 2019

Nye krav til sporbarhed af elektricitet på vej

Standarden for oprindelsesgarantier relatereret til elektricitet står over for en revision. Som noget nyt kommer den også til at omfatte hydrogen og biometan. Alle med interesse og viden på området kan deltage i arbejdet.

Elektronikprodukter skal leve længere og lettere kunne genbruges eller repareres

29. oktober 2019

Elektronikprodukter skal leve længere og lettere kunne genbruges eller repareres

Fjernsyn, køleskabe og vaskemaskiner bliver i dag udskiftet langt hurtigere end for bare 20 år siden – ofte fordi de går hurtigere i stykker og det er for dyrt og besværligt at reparere dem. Det skal nye standarder for cirkulær økonomi nu være med...