Hvordan skal advarselsskiltet på maskinen se ud?

29. oktober 2020

Hvordan skal advarselsskiltet på maskinen se ud?

Skilte på dine maskiner skal følge Standarden DS/EN ISO 7010. Det er en standard for grafiske symboler, som også gælder til maskiner, og den er netop udkommet i en ny, opdateret udgave, DS/EN ISO 7010:2020 Grafiske symboler – Sikkerhedsfarver og sikkerhedsskilte – Registrerede sikkerhedsskilte.

Standarden er en generel standard for skilte til brug i det offentlige rum, forlystelsesparker og mange andre steder, herunder også maskiner.

- Det er ikke alle, der ved, at der er en generel standard for piktogrammer og advarselsskilte, som også er gældende krav for skilte på maskiner, nemlig DS/EN ISO 7010. Mange har været i tvivl om, hvordan de skulle illustrere en bestemt handling eller advarsel, og vi har set mange, sjove skilte ude i virksomhederne, når vi har været på besøg, siger Hans Morten Henriksen, direktør i Maskinsikkerhed ApS og formand for udvalget for maskinsikkerhed (S-250) under Dansk Standard.

- Men hvis man kendte den relevante standard, ville meget tid og meget forvirring kunne spares, forklarer Hans Morten Henriksen.

Ikke for påvirkede personer

Efter de seneste ændringer og tilføjelser i den nye version er der nu 260 skilte i standarden, hvoraf flere af dem har været efterspurgte i mange år. Det er bl.a. skiltet for ”Her er nødstoppet”, som er beregnet til meget store anlæg, og skiltet, som angiver, at maskinen ”Må ikke serviceres af bruger”. Det kan fx benyttes ved en maskine med en kraftig radioaktiv kilde.

Hvordan skal advarselsskiltet på maskinen se ud?

- Et af de mere iøjnefaldende advarselsskilte, som man kan undre sig over overhovedet er nødvendigt, eller omvendt, som nærmest er relevant over alt, er skiltet: ”Ikke for påvirkede personer”. Den synes jeg er sjov, og man kan kun undre sig over, hvor den er tænkt til at blive placeret, griner Hans Morten Henriksen.

Hvordan skal advarselsskiltet på maskinen se ud?

Skilte på maskiner skal følge DS/EN ISO 7010

Standarden er i sig selv ikke harmoniseret under Maskindirektivet, men den er en såkaldt ”normativ reference” i standarden DS/EN 61310-1 Maskinsikkerhed – Visning, mærkning og betjening – Del 1: Krav til synlige, hørbare og følbare signaler, som er harmoniseret under Maskindirektivet og i praksis gælder for langt de fleste maskiner.

Derfor skal skilte på dine maskiner følge DS/EN ISO 7010. Og hvis du er leverandør af maskiner, vil både kunder og myndigheder også kræve, at det er skilte fra DS/EN ISO 7010, som bliver brugt på maskinerne.

- Lige nu er det 2003-udgaven af DS/EN ISO 7010, der er nævnt i den gældende DS/EN 61310, men jeg tillader mig at forvente, at man sagtens kan bruge 2020-udgaven. Og der er allerede kommet et tillæg til DS/EN ISO 7010 pr. 16. oktober 2020, som også har gode og anvendelige skilte, slutter Hans Morten Henriksen.

 

Kontakt

Søren Nielsen
Søren Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: sn@ds.dk
T: 39 96 62 29

Se også

Kunstig intelligens må ikke gå ud over maskinsikkerheden

31. marts 2020

Kunstig intelligens må ikke gå ud over maskinsikkerheden

En teknisk rapport, som forventes udgivet i 2020, får formentlig betydning for den kommende nye maskinforordning. Rapporten bliver relevant for alle tiltag med kunstig intelligens i forbindelse med maskinsikkerhed og risikovurdering og -nedsættels...

Har du styr på maskinsikkerheden?

22. oktober 2019

Har du styr på maskinsikkerheden?

Det kan synes som en uoverskuelig proces at leve op til kravene for maskinsikkerhed som beskrevet i Maskindirektivet. Kravene er fortolket i standarder, men der er mange standarder, man skal have overblik over, når man designer og bygger maskiner.

Mange vigtige ændringer i den nye standard for maskinsikkerhed, DS/EN 60204-1

12. oktober 2018

Mange vigtige ændringer i den nye standard for maskinsikkerhed, DS/EN 60204-1

Den længe ventede revision af standarden for maskinsikkerhed for elektrisk materiel på maskiner, DS/EN 60204-1, er nu færdig og indeholder mange væsentlige ændringer i de tekniske krav. Standarden er netop også udkommet på dansk.