Nu skal der strammes op på svejsemaskiners sikkerhed

30. oktober 2020

Nu skal der strammes op på svejsemaskiners sikkerhed

Alvorlige uheld ved lysbuesvejsning kan undgås ved opmærksomhed på dokumentation, fokus på arbejdsmiljø og øget brug af standarder. En revideret udgave af standarden for strømkilder til svejsemaskiner er på vej.

Standarden for strømkilder til svejsemaskiner (DS/EN IEC 60974-1) skal nu også sikre opfyldelse af kommende EU-krav til effektivitet og strømforbrug i tomgang.

”Svejsemaskiner er løbende blevet mere intelligente, og strømforsyningerne internt er fulgt med tiden og er i dag mikroprocessor-styret. Det betyder bl.a., at mange producenter implementerer feedback, så dråbeafsnøring og lysbue kan optimeres til forskellige emnetykkelser, tilsatsmaterialer og gasser. Og samtidigt overføres strømmen med effektelektronik, der kan korrigere indenfor millisekunder, forklarer Søren Storm, standardiseringskonsulent i Dansk Standard og uddyber:

”Der er derfor løbende behov for nye krav på området – og vi er af samme grund endnu engang på vej med en revideret standard for svejsemaskiners strømkilder på baggrund af erfaringer med svejsemaskinernes effektelektronik.”

Sikkerheden skal være i orden

Derudover er sikkerhed og kvalitet væsentlige forhold, som der skal være styr på.

”Sikkerheden for svejsere skal være i orden. Kvaliteten af svejsemaskiner skal derfor sikres bedst muligt f.eks. ved tilstrækkelige krybeafstande og isolation internt i svejsemaskinerne, som også står til at blive opdateret i standarden”, siger Søren Storm og uddyber, at det er fabrikantens ansvar, men også importørens, at der foreligger teknisk dokumentation på tilstrækkelig sikkerhed. Derudover skal distributøren handle med fornøden opmærksomhed, som det er angivet i de relaterede EU-direktiver.

En måde, at komme eventuelle problemer til livs på, er ved at sætte krav til dokumentation for det elektromagnetiske miljø, som udstyret skal anvendes i, og at den elektriske sikkerhed ved anvendelse er i orden. Eventuel supplerende beskyttelse af forsyningen kan være nødvendig afhængig af fabrikantens informationer. Desuden skal man ifølge Søren Storm være opmærksom på ældre svejseudstyr, der ligeledes kan kræve supplerende beskyttelse i forsyningen for at undgå forstyrrelser og risiko for elektrisk stød ved jordingsfejl eller overspændinger på forsyningsnettet. I den forbindelse bør man anvende standarden ”DS/EN 60974-4:2016 Udstyr til lysbuesvejsning - Del 4: Periodisk inspektion og prøvning”, som kan sikre, at svejsemaskiner, både nye og ældre, overholder minimumskrav til sikkerhed.

Det er ikke et lovkrav, at svejsemaskiner overholder en standard ved markedsføring, men de skal CE-mærkes, hvilket er fabrikantens selvgodkendelse af, at produktet kan markedsføres i EU. CE-mærket kan bl.a. opnås ved, at produktet lever op til gældende standarder på området, og CE-mærket er altså vigtigt at kigge efter, når man køber og anvender svejsemaskiner.

”Det er således brugerens fornuftige valg og opmærksomhed på produktets dokumentation, der også bidrager til deres egen sikkerhed i et hårdt arbejdsmiljø”, understreger Søren Storm og opfordrer samtidigt til, at man anvender den nyeste udgave af standarden for udstyr til lysbuesvejsning ved installation og brug:

Standarder for sikkert svejseudstyr fås her:

Du kan også læse mere om standarder på området og muligheden for selv at deltage i det standardiseringsudvalg, der sætter standarderne for elektrosvejsning.

 

Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Se også

Kunstig intelligens må ikke gå ud over maskinsikkerheden

31. marts 2020

Kunstig intelligens må ikke gå ud over maskinsikkerheden

En teknisk rapport, som forventes udgivet i 2020, får formentlig betydning for den kommende nye maskinforordning. Rapporten bliver relevant for alle tiltag med kunstig intelligens i forbindelse med maskinsikkerhed og risikovurdering og -nedsættels...

Ny standard for design af maskiners betjeningssystemer på vej

24. marts 2020

Ny standard for design af maskiners betjeningssystemer på vej

Udviklingen af betjeningssystemer er i stigende grad gået fra knapper og håndtag til touch-skærme. Det giver nye udfordringer for maskinbyggere, som en kommende standard skal hjælpe med at håndtere.

Hvor hårdt må en maskine slå til et menneske?

09. juni 2020

Hvor hårdt må en maskine slå til et menneske?

Når kollaborative robotter skal arbejde side om side med mennesker uden et sikkerhedshegn til at adskille menneske og robot, er menneskets sikkerhed det vigtigste fokusområde. Hvornår maskinens kraft er farlig og ufarlig afhænger af mange ting.

Hvordan skal advarselsskiltet på maskinen se ud?

29. oktober 2020

Hvordan skal advarselsskiltet på maskinen se ud?

Skilte på dine maskiner skal følge Standarden DS/EN ISO 7010. Det er en standard for grafiske symboler, som også gælder til maskiner, og den er netop udkommet i en ny, opdateret udgave, DS/EN ISO 7010:2020 Grafiske symboler – Sikkerhedsfarver og s...