Udvikling af krav til stofmundbind går i gang nu

02. december 2020

Udvikling af krav til stofmundbind går i gang nu

Mundbind og ansigtsmasker, der kan bruges i det offentlige rum, er pludselig blevet et behov på globalt plan, efter at corona har gjort sit indtog. Et nyt standardiseringsudvalg for disse mundbind er netop blevet nedsat og skal være med til at udvikle nye krav til stofmundbind, der kan genbruges og benyttes i det offentlige rum.

Der er ikke krav til kvaliteten af ansigtsmasker og mundbind, som anvendes i det offentlige rum, fx under transport og i forretninger. Men det skal der nu gøres op med, så forbrugerne kan foretage oplyste valg.

Kun beskyttelsesmasker (værnemidler) og medicinske mundbind er der fastsat krav til. De skal CE-mærkes, idet de skal leve op til de væsentlige krav i EU-direktiver for henholdsvis værnemidler og medicinsk udstyr. Fabrikanter, der skal CE-mærke deres beskyttelsesmasker og medicinske mundbind, vil ofte sikre sig, at de er i overensstemmelse med krav i de europæiske standarder for disse produkter, idet det letter deres proces henimod CE-mærkningen.

Efterspørgsel efter krav til stofmundbind

Det store forbrug af mundbind og ansigtsmasker, der er egnet til brug i det offentlige rum, har medført en stor efterspørgsel efter krav og vejledninger til disse typer af mundbind og ansigtsmasker fra både forbrugere, producenter og myndigheder.

Derfor udvikles der nu en dansk standard for disse typer af mundbind. Forslaget til den nationale standard er udarbejdet af de danske myndigheder, testlaboratorier og Forbrugerrådet TÆNK. Det forventes at blive sendt i offentlig høring ultimo december.

Samtidig påbegyndes udviklingen af en europæisk teknisk specifikation for at sikre, at europæiske producenter, importører og kontrolmyndigheder har nogle fastlagte krav at følge og leve op til, så mundbind og stofmasker til brug i det offentlige rum også har en kvalitet, der kan være med til at minimere partikelspredningen.

De nye specifikationer tager udgangspunkt i en såkaldt fælles europæisk CWA (CEN/CENELEC Workshop Agreement). CWA’er er ikke formelle standarder, men rent informative dokumenter, som især udvikles til områder, hvor der er et akut behov for vejledning.

En teknisk specifikation, som der nu skal udvikles for stofmundbind til brug i det offentlige rum, er et skridt tættere på en egentlig standard.

Mulighed for påvirkning af det igangsatte europæisk udviklingsarbejde

Et dansk standardiseringsudvalg for mundbind til brug i det offentlige rum (S-877) er blevet nedsat for at være med til at udvikle de kommende krav og vejledninger i den europæiske tekniske specifikation samt komme med input til den kommende danske standard.

Alle interessenter kan være med i udviklingsarbejdet og få indflydelse på, hvilke krav der skal gælde for området.

Hvis du er interesseret i at være med i arbejdet eller vide mere om den kommende tekniske specifikation, er du velkommen til at kontakte Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard, på jef@ds.dk eller tlf.: 39966172.

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72

Se også

Standardiseringsaktiviteter og coronavirus (COVID-19)

10. februar 2021

Standardiseringsaktiviteter og coronavirus (COVID-19)

Hvordan påvirker coronavirus danske og udenlandske standardiseringsaktiviteter?

Der er hjælp at hente for producenter af stofmundbind

18. august 2020

Der er hjælp at hente for producenter af stofmundbind

Et mundbind er ikke bare et mundbind – kvalitet og sikkerhed skal være i orden. En ny fælles europæisk vejledning kan hjælpe producenter af stofmundbind med at sikre dette. Vejledningen kan hentes gratis på Dansk Standards hjemmeside.

Få din virksomhed godt i gang med FN’s verdensmål

23. september 2020

Få din virksomhed godt i gang med FN’s verdensmål

Danske virksomheder, der arbejder med FN’s verdensmål, kan få del i et milliardstort forretningspotentiale. Men mange virksomhederne savner konkrete værktøjer, og standarder kan være en vigtig del af løsningen.

Miljøledelse – en hjælp til at indfri FN’s miljø- og klimamål

13. oktober 2020

Miljøledelse – en hjælp til at indfri FN’s miljø- og klimamål

At passe på miljø og klima er en vigtig del af FN’s verdensmål og her spiller særligt standarden for miljøledelse en væsentlig rolle.