Forskningsbaserede standarder skal kickstarte cirkulær økonomi i byggeriet

31. marts 2020

Forskningsbaserede standarder skal kickstarte cirkulær økonomi i byggeriet

Dansk Standard og DTU Byg indleder samarbejde, der skal være med til at sætte skub i den cirkulære omstilling i byggeriet.

Forskning skal inddrages i standardisering og standarder skal inddrages i forskning. Det vil give en bedre udnyttelse af forskningsresultater i bygge- og anlægsbranchen, så de innovative, cirkulære løsninger bliver omsat til reel værdi. Derfor vil DTU Byg og Dansk Standard etablere et tættere samarbejde.

- Der er en klar kobling mellem forskning, standardisering og innovation. Jo hurtigere vi får omsat den nyeste forskningsmæssige viden og skrevet den ind i fremtidens standarder, jo bedre udnyttelse af forskningsresultaterne i branchen og jo større skalerbarhed, siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard og fortsætter:

- Samtidig kan standarder med fordel bruges i forsknings- og innovationsprojekter, dels fordi de rummer vigtig viden om det marked, som produkterne eller løsningerne skal ind på, og dels fordi standarder kan rumme højt specialiseret viden om ét område, som kan overføres til andre områder. På den måde kan man i innovationsprocessen stå på skuldrene af eksisterende viden, formuleret i standarder, og undgå at opfinde den dybe tallerken igen. I stedet kan man springe direkte videre til innovation og nyskabelse.

Koblingen mellem standarder og forskning er således afgørende for en langsigtet og bæredygtig udvikling af cirkulært byggeri. Før der kan skabes en fælles markedsplads, forretningsmodel og skalerbarhed, er der nemlig brug for en fælles forståelse og ramme for omstillingen til cirkulært byggeri i form af standarder, der sætter fælles definitioner, krav, analyse- og testmetoder. Forskning og udvikling af ny teknologi er med til at sikre, at standarderne er solide og vidensbaserede.

Dette er Lisbeth Ottosen, Professor ved DTU-Byg enig i:

- Hvis vi skal kickstarte cirkulær økonomi i byggeriet i Danmark, er der er brug for forskning, ny viden og teknologiudvikling på området. Og der er brug for at vi får omsat denne viden til et rammeværk i standardisering. På den måde kan innovative byggevirksomheder nemlig bruge forskningsbaserede standarder som løftestang til at fremme cirkulært byggeri.

DTU-Byg og Dansk Standard har skudt det fælles arbejde i gang med et seminar og en workshop med henblik på at prioritere, hvilke områder der er vigtigst at få standardiseret for at kickstarte cirkulært byggeri. Det handler fx om standarder for designprincipper for cirkulære byggevarer, sporbarhed, håndtering af affald, test af genbrugte byggevarers restlevetid samt standarder for at måle cirkularitet i byggeriet.

- Der er ingen tvivl om, at standardisering og forskning skal spille meget tættere sammen fremadrettet. Når vi fremover sætter forskning i gang, vil vi derfor indtænke og arbejde målrettet mod standardisering, så de relevante problemstillinger, vi arbejder med i forskningen, bliver medtaget i standarderne og dermed bruges i praksis, slutter Lisbeth Ottosen.

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45

Se også

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

17. februar 2020

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye standarder for Building Information Modelling (BIM) er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller SMV-underleverandør.

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

20. marts 2020

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

Cirkulær økonomi har for alvor fået grobund i dansk erhvervsliv, som efterspørger nye standarder på området. For der er behov for konkrete redskaber og metoder på området, hvis vi skal omstille os til en mere cirkulær tilgang til produktion og for...

Ny undersøgelse: Byggebranchen har brug for standarder for cirkulær økonomi

04. oktober 2019

Ny undersøgelse: Byggebranchen har brug for standarder for cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er mere relevant end nogensinde før. Overtrækket på klodens ressourcer er nu så stort, at vi er nødt til at handle. Virksomheder, store som små, undersøger derfor i disse dage, hvordan det nødvendige skift til cirkulær økonomi kan...