Ny pandemistandard for Facility Management bliver et redskab til at holde samfundet i gang

02. marts 2021

Ny pandemistandard for Facility Management bliver et redskab til at holde samfundet i gang

Corona-pandemien har for alvor sat fokus på vigtigheden af ordentlig Facility Management - ikke mindst når det kommer til hygiejne og pladskrav. Det er nemlig alfa og omega, at der er styr på de processer, der er med til at skabe sikre arbejdspladser med mindst mulig smitterisiko. Derfor skal der nu udvikles en helt ny international Facility Management pandemistandard.

Arbejdet med en ny ledelsesstandard for Facility Management med fokus på, hvordan man håndterer pandemiudbrud og lign. sundhedskriser, er netop sat i gang. Den skal sikre, at man kan færdes trygt og sikkert på arbejdspladser og i det offentlige rum. Standarden skal samle de bedste erfaringer fra Facility Management organisationer i hele verden i forbindelse med corona-pandemien, så man har de bedste forudsætninger for at imødegå lignende situationer i fremtiden og måske undgå at lukke samfundet og arbejdspladserne helt ned.

”Standarden bliver et redskab, vi kan bruge i kampen for at holde samfundet i gang ved pandemiudbrud, som det vi oplever nu med Covid-19, der på kort tid har forandret behovet for virksomheders serviceniveau. Facility Management er en vital del af indsatsen for at skabe sikkerhed og tryghed på arbejdspladser og i det offentlige rum, og det håber jeg, danskerne, erhvervslivet og politikerne er ved at få øjnene op for”, siger Laura Lindahl, direktør i Dansk Facilities Management.

At Facility Management spiller en væsentligt større rolle, end mange måske tror, er Susanne Balslev Nielsen, FM ekspertisechef i NIRAS, som deltager i arbejdet med udviklingen af standarder inden for facilitetsstyring i Dansk Standard, helt enig i. Ifølge hende er denne ofte lidt usynlige funktion faktisk afgørende for, om man føler sig tryg og den kan have direkte indflydelse på, om man risikerer at blive syg.

“COVID-19 har vist os, hvor vigtigt det er, at der er styr på vores processer, og at Facility Management funktionerne er afgørende for, om arbejdspladser kan fungere. Både når det handler om at forebygge smitte i det daglige på eksempelvis kontorer, hospitaler og i shoppingcentre, men også, når der bliver konstateret smitte , så er det meget vigtigt, at alle ved præcist, hvad de skal gøre, og hvad der skal ske og ikke mindst, hvor hurtigt det skal ske, så man kan bremse smitte”, siger Susanne Balslev Nielsen, og uddyber at man faktisk i Norge i fm. Corona-epidemien har defineret ”smittevern” som en samfundskritisk funktion – ligesom politi og sundhedsvæsen.

En helt ny udfordring

Når man står i en sundhedskrise, gælder det om at træffe så velunderstøttede beslutninger som muligt og det kræver godt samarbejde, god kommunikation og gode processer. Og samtidigt betyder det, at kvalitetsniveauerne skal sættes helt anderledes. Hvem har fx ansvaret for at sikre, at der er ressourcer nok, hvilke kompetencer er der brug for ift. sikkerhed og sundhed, hvordan organiseres arbejdet bedst, hvad er den bedste og mest driftssikre fremgangsmåde, hvem står for kommunikation ved problemer og sygdomsudbrud, hvordan finder man det passende niveau for hygiejnetiltag og rengøring, og hvordan kvalitetssikrer man rengøringsprocedurer, så man undgår smitte? Det er alt sammen noget af det, som den kommende FM pandemi-standard kan hjælpe med at få styr på, fordi den giver et fælles sprog, fælles forståelser og nogle ensartede rammer for, hvad der skal leveres og hvordan det skal dokumenteres.

”En fælles standard betyder, at vi undgår hver vores egen hjemmestrikkede variant. Da pandemien gik løs, stod mange over for denne udfordring for allerførste gang. Nu tager vi nogle af de erfaringer og best practises, branchen har gjort sig med videre i en international standard, så alle kan få glæde af dem”, siger Susanne Balslev Nielsen og fortsætter:

”Vi har oplevet at særligt hygiejne betyder meget mere end tidligere. Det handler dels om, hvor tit der bliver gjort rent ved tastaturer, elevatorer og håndtag, men i høj grad også om organisering og ledelse af det samt om kontrol og dokumentation af graden af renlighed. Hvor tit behøver man gøre rent, hvor ofte, hvornår og hvordan? Her kan det være fristende at spare på nogle af processerne, men det betyder i yderste konsekvens, at liv bliver sat på spil. COVID-19 har helt sikkert øget bevidstheden om, at det er vigtigt i forhold til virus og smitte, at der er reelt rent, og ikke bare ser rent ud – og det skal vi kunne dokumentere.”

Pandemien har også givet kæmpe udfordringer med opfyldelse af afstandskrav. ”Der er kommet et nyt blik på, hvordan man går ind i en bygning, hvordan man kan benytte sig af kontorerne på en sikker måde og hvordan man færdes f.eks. med afstandskrav og ensretning af adgangsveje og gangarealer. Det handler grundlæggende om, at det skal være og føles trygt og sikkert uanset om man skal at møde ind på sin arbejdsplads, tage ud og handle eller gå til lægen. Hvor der tidligere har været en tendens til, at vi blander os, sidder tæt i fælleskontorer og er meget sociale, er behovet nu, at vi trækker i den modsatte retning med mere plads og god afstand. Man kan sige at Covid-19 på mange måder er en stresstest af vores arbejdspladser, som har vendt tendenser på hovedet i forhold til, hvordan virksomheder kan fungere”, siger Susanne Balslev Nielsen.

Kvalitetslabel og konkurrenceparameter

Den kommende pandemistandard bliver certificerbar og henvender sig både til in-house FM-organisationer, der har ansvar for at sikre brugerne af huset samt til leverandører af services, fx rengøring, vedligehold og bygningsdrift, og til udlejere af bygninger. Den kan ifølge FM ekspertisechefen blive et væsentligt konkurrenceparameter i fremtiden, som med fordel kan anvendes ved udbud til at stille kvalitetskrav til arealer og services:

”Dem der står for vores arealer og services har jo ansvaret for at tilbyde en sikker bygning at færdes i. Her vil det være oplagt at følge internationale standarder på området og skrive det ind i kontrakterne. På samme måde kunne offentlige myndigheder kunne godt begynde at stille krav om certificering – også i forhold til de FM-standarder, der allerede findes i dag, fordi de er en kvalitetslabel, der viser, at man gør det ordentligt. Og så er det jo også oplagt for dem, der gerne vil arbejde på de internationale markeder”, siger hun og opfordrer samtidigt alle seriøse spillere på markedet til at deltage i udviklingen af standarden.

”Budskabet til de danske virksomheder er, at det her er noget for dem, der vil være fremme i skoene og føre an i den danske FM-branche. Ved at deltage i arbejdet kan man dels spille ind og få indflydelse på standarden og dels få tidlig viden og indblik i, hvor branchen bevæger sig henad og hvad der bliver morgendagens markedskrav. Samtidigt får man et kæmpestort internationalt netværk i branchen.”

Alle med interesse og viden på området kan deltage i arbejdet med standarden Facility management -- Guidance on emergency management of epidemic prevention in the workplace. Læs mere her:

 

Kontakt

Se også

Standardserie for ladcykler er på vej

12. juni 2024

Standardserie for ladcykler er på vej

Cykler til person- og lasttransport er efterhånden udbredt til mange formål, og i 2024 forventes de første standarder i en serie omhandlende ladcykler at udkomme.

Sikkerheden skal skærpes for bløde babylifte og babynests

12. juni 2024

Sikkerheden skal skærpes for bløde babylifte og babynests

CEN’s arbejdsgruppe for børnelifte har færdiggjort en risikoanalyse og er klar til at stramme kravene til bløde lifte samt udarbejde en helt ny standard for babynests.

Nu bliver det nemmere for events og begivenheder at arbejde strategisk med bæredygtighed

23. april 2024

Nu bliver det nemmere for events og begivenheder at arbejde strategisk med bæredygtighed

En ny udgave af standarden for bæredygtighed i event- og mødebranchen, ISO 20121, er netop udgivet. Den skal gøre det enklere for alle – lige fra SMV’er til sommerens olympiske lege i Paris – at sikre og dokumentere arbejdet med den bæredygtige om...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.