Standardisering af effektelektronik rykker

02. marts 2021

Standardisering af effektelektronik rykker – også ved den grønne omstilling

Standarder spiller en vigtig rolle, når det kommer til elektriske produkter. Ikke mindst i forhold til sikkerhed, men også for den grønne omstilling. Nye tillæg til de vigtigste standarder for effektelektronik giver klarhed om den juridiske sammenhæng og gør det lettere at overholde Lavspændingsdirektivet.

Effektelektronik bliver brugt overalt, hvor elektrisk energi skal omsættes fra en form til en anden, og bliver en nøgleteknologi for den grønne omstilling. Men skal det for alvor rykke, er der brug for standarder, der sørger for fælles krav til bl.a. sikkerhed og et fælles grundlag at arbejde ud fra. Og her er virkeligt sket noget igennem de sidste 10 år. Ikke mindst på grund af en solid dansk indsats indenfor standardisering af effektelektronik, der har været med til at sikre et højt niveau af sikkerhed for brugere af elektrisk udstyr. Samtidigt er det nu sikret, at tre af de mest betydningsfulde standarder indenfor effektelektronik af EU har fået godkendt og udgivet et tillæg, som forbinder standarderne med de europæiske direktiver.

”Kort sagt betyder det, at producenterne med standarderne i hånden vil have et bedre værktøj til at overholde Lavspændingsdirektivet samt kravene til markedsføring af elektriske produkter. Samtidig vil brugerne af de produkter, som varetager styring af alt lige fra varmepumper til solcelleinvertere, vaskemaskiner og pumper, være bedre beskyttet, fordi de seneste erfaringer for godt og sikkert design nu er blevet koblet til direktivernes krav. Og ikke mindst vil det få en betydning for fremtidens grønne løsninger”, siger Søren Storm, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Et godt grundlag for grøn omstilling

Eksempelvis giver tillægget til standarden DS/EN 62477-1, der angiver generelle sikkerhedskrav til en bred vifte af forskellige typer effektelektronik, et godt grundlag for de kommende mangfoldige typer af effektelektroniske produkter til den grønne omstilling – fx til elektrificering og vedvarende energikilder som sol og vind.

”Med den grønne omstilling og fremtidens nye energiinfrastruktur for øje er effektelektronik i mange forskellige former essentiel, og med IEC 62477 serien har vi fra dansk side siden 2004 ledet arbejdet og fået publiceret en kraftfuld sikkerhedsstandard til glæde for industrien. Det viser med stor tydelighed, at også dansk industri kan og vil sætte sig i spidsen for udviklingen og kraftigt påvirke udviklingen internationalt”, siger Preben Holm fra Danfoss Drives, der deltager aktivt i udviklingen af standarder indenfor effektelektronik.

De meget krævende styringer, der også forventes fremover, vil kræve radiokommunikation til bl.a. smarte funktioner samt overvågning og styring af en lang række el-forsyningsaspekter, og dette vil også blive understøttet af standarden DS/EN 62477-1, som på sigt vil kunne anvendes til delvis opfyldelse af Radioudstyrsdirektivet, der er blevet en del af markedsføringsloven med krav om CE-mærkning af alt elektronisk udstyr, der indeholder en form for radiokommunikation.

Det danske standardiseringsudvalg for effektelektronik er åbent for alle, der er industrielt interesserede i at gøre fremtidens standarder bedre eller ønsker at blive løbende opdateret om seneste udvikling af standarderne. Se mere på: www.ds.dk/s-522

Hvad er nyt i standarderne?

  • Standarden DS/EN 61800-5-1 for frekvensomformere er nu blevet stærkt forbundet med Lavspændingsdirektivet. Man kan i det nye bilag ZZ, som er udgivet i tillæg A11, finde tydelig sammenhæng mellem direktivets krav og de enkelte afsnit af DS/EN 61800-5-1:2007.

  • Strømforsyninger til uafbrudt forsyning og nødforsyning (UPS) har angivet sikkerhedskrav i DS/EN IEC 62040-1:2019, som nu også har fået godkendt et bilag ZZ.

  • Standarden DS/EN 62477-1:2012 angiver generelle sikkerhedskrav til en bred vifte af forskellige typer effektelektronik. Standarden erstatter delvist en ældre DS/EN 50178. Men DS/EN 62477-1 er også en standard, der siden udgivelse har sat en helt ny retningslinje for evaluering og risikominimering af potentielle risici ved effektelektronik med fokus på de specifikke risici og klart inspireret af Lavspændingsdirektivets Annex I, der indeholder de essentielle sikkerhedsrisici. Anden udgave af DS/EN/IEC 62477-1 forventes at blive publiceret i 2022.

 

Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: sst@ds.dk
T: 39966208

Se også

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

19. maj 2022

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

Storbritannien har nu sin egen lovgivningsramme for varer. Producenter skal begynde at bruge den britiske overensstemmelsesvurderingsmærkning (UKCA) for at markedsføre varer i Storbritannien (England, Skotland og Wales).

Forbered dig på mere lyn og torden

22. april 2022

Forbered dig på mere lyn og torden

Standarderne for lynbeskyttelse er under revision. Nye regler og metoder til lynbeskyttelse er på vej, så private og offentlige virksomheder kan beskytte deres bygninger og kritisk infrastruktur imod skader fra lynnedslag.

Nye krav til ladestandere skal fremme funktionaliteten

22. april 2022

Nye krav til ladestandere skal fremme funktionaliteten

Teknologien til el-biler og andre elektriske transportmidler udvikler sig hurtigt. Det stiller også nye krav til el-transportmidlernes infrastruktur. Derfor skal den mest anvendte standard til opladningssystemer, DS/EN 61851-1, nu revideres, og he...

Revision af standard for opvarmning af procesrør

19. april 2022

Revision af standard for opvarmning af procesrør

Nu er der nye krav på vej til elektriske selvbegrænsende varmekabelsystemer og rør, som installeres i eksplosive atmosfærer. Standarden DS/EN 60079-30 skal nemlig revideres. Og alle med viden på området har mulighed for at deltage i arbejdet og få...