3D print kan sikre en mere bæredygtig produktion – men der er behov for standarder

17. maj 2021

3D print kan sikre en mere bæredygtig produktion – men der er behov for standarder

Additive Manufacturing – eller 3D print – har stort potentiale for at blive en væsentlig driver i den grønne omstilling. Ikke blot fordi teknologien rummer en række fordele som reduceret spild, mindre lager og lokal produktion, men også fordi der er gode muligheder for genbrug af materialer, reparation og cirkulære modeller. 

Skal de nye bæredygtige løsninger og modeller, som teknologien muliggør, for alvor anvendes og skaleres, er der imidlertid brug for fælles standarder på området.

Reduceret brug og spild af materialer, lokal produktion og mindre varelagre. Det er blot nogle af fordelene ved 3D print – eller Additive Manufacturing – som kan sikre reduceret CO2-udledning både ved produktion, transport og lagerbeholdning. Læg dertil fordelen ved færdige produkter, der består af færre komponenter og er mere energieffektive, og ikke mindst muligheden for at anvende både genbrugte og langt mere bæredygtige materialer i produktionen. Det bæredygtige potentiale bliver kun styrket yderligere i takt med, at flere og flere bæredygtige materialer vinder indpas og gør det muligt at printe i fx genanvendeligt plast og 100 procent biobaseret materiale. Skal potentialet på materialesiden for alvor indfries, er der ifølge Dansk AM Hub, imidlertid behov for standarder som et værktøj til at dokumentere og validere bæredygtigheden:

- Opmærksomheden på bæredygtighed i forhold til materialesiden af 3D print bliver større og større. Dels begynder flere og flere materialeleverandører at genbruge materiale af plast- og bioaffald og omdanne det til 3D print filament og dels begynder flere og flere at kigge på at opbygge cirkulære modeller, hvor printet kan genbruges og laves om til nye filament. Jeg tror virkelig, standarder kunne spille en rolle indenfor netop validering af bæredygtigheden ved materialer og dertilhørende processer, siger Frank Rosengreen Lorenzen, CEO i Dansk AM Hub og tilføjer samtidigt, at 3D print bruger relativ meget strøm, og at det naturligvis i forhold til bæredygtighed derfor har en betydning, om du 3D printer i Danmark med en stor andel af grøn energi, eller om du producerer andetsteds med andre energikilder.

Et opgør med brug-og-smid-væk

Også hos Force Technology ser man et stort potentiale for Additive Manufacturing – AM – i forhold til den grønne omstilling – bl.a. som et redskab til at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen:

- Vi har igennem mange år vænnet os til, at defekte produkter ikke længere repareres, men udskiftes med nye. Det har simpelthen været billigere at smide det defekte ud, end at reparere på det. AM er en af de teknologier, som er i stand til at reparere og levertidsforlænge defekte emner, og samtidigt opnå både en pris og en kvalitet, som er attraktiv. Levetidsforlængelse fremfor nyfremstilling er helt åbenlyst grønt, siger Michel Honoré, specialist hos Force Technology.

Han er desuden enig i, at standarder er et vigtigt værktøj, når det kommer til Additive Manufacturing:

- AM er, trods mange ord, stadig nyt. Det indgår ikke nødvendigvis i den mentale værktøjskasse hos de relevante beslutningstagere. Dels er mulighederne med AM ikke alment kendte, dels er den opnåelige kvalitet heller ikke alment kendt: Bliver AM-komponenter lige så gode som traditionelt fremstillede komponenter? Hvordan tester man? Hvad er opnåeligt? Her er standarder et fremragende værktøj til at sikre et fælles sprog og en fælles platform for bedømmelse af egenskaber og kvalitet, siger Michel Honoré.

Der findes således allerede i dag en række standarder indenfor 3D-print og Additive Manufacturing, som kan være med til at sikre, at teknologien trygt kan anvendes og dermed udbrede brugen af den. Men hvis endnu flere virksomheder end i dag skal blive bedre til at udnytte fordelene ved teknologien optimalt i deres produktion - særligt i forhold til bæredygtighed, er der brug for standarder, der specifikt adresserer dette.

Behov for standarder

Behovet for standarder i forhold til 3D print og bæredygtighed er også noget, man er opmærksom på i standardiseringsverdenen. Bl.a. har man i den internationale standardiseringsorganisation ISO nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at adressere dette:

- ISO har oprettet en arbejdsgruppe, der på sigt skal kigge på behovet for standarder i forhold til bæredygtighed og AM. Det kunne fx være standarder for målemetoder, så man kan dokumentere, at der reelt er tale om en grøn effekt og eksempelvis måle CO2-aftrykket i hele værdikæden, så det kan bruges som sammenligningsgrundlag, siger Berit Aadal, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Vil du vide mere om hvordan Additive Manufacturing kan bidrage til en mere bæredygtig produktion? Dansk Standard afholdt sammen med Force Technology, Grundfos og Dansk AM Hub et webinar om emnet d. 27. maj 2021.

Alle med interesse for og viden om 3D print kan desuden deltage i arbejdet med at sætte fremtidens standarder på området. Læs mere her: www.ds.dk/s-858

 

Kontakt

Berit Aadal
Berit Aadal Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: baa@ds.dk
T: 39 96 62 96

Se også

Webinar: Additive Manufacturing – et skridt på vejen mod grøn omstilling

02. juni 2021

Webinar: Additive Manufacturing – et skridt på vejen mod grøn omstilling

Se eller gense Dansk Standards webinar om Additive Manufacturing og den grønne omstilling, der blev afholdt den 27. maj 2021 i samarbejde med Force Technology, Grundfos og Danish AM hub.

Webinar: Nye standarder skal sikre kvaliteten af en 3D-printet komponent

14. maj 2020

Webinar: Nye standarder skal sikre kvaliteten af en 3D-printet komponent

Indførelsen af AM-teknologien stiller krav om nye standarder til at sikre kvaliteten af en 3D-printet komponent. I øjeblikket arbejdes der på internationalt plan ihærdigt på området: 13 standarder er allerede udgivet og henved 50 nye er på vej.

3D-print på dagsordenen

06. juni 2019

3D-print på dagsordenen

3D-print er i rivende udvikling. Og teknologien indebærer uendelige muligheder og fordele. Men i takt med at flere og flere virksomheder benytter sig af 3D-print, skaber det behov for fælles sprog og standarder.

Fremtidens krav til 3D-print bliver sat nu

08. april 2019

Fremtidens krav til 3D-print bliver sat nu

3D-print er hastigt på vej frem og det samme er standarder på området. Lige nu bliver der sat krav til alt lige fra processer, materialer, testmetoder og kvalitetsspecifikationer til data, design, miljø, sundhed og sikkerhed.