World Tourism Day og standarder vil genstarte turismen

24. september 2021

World Tourism Day og standarder vil genstarte turismen

Den 27. september er det World Tourism Day - en årlig begivenhed, der begyndte i 1980, og som skal fremme bevidstheden om turismens sociale, kulturelle, politiske og økonomiske værdi. I de senere år har begivenheden desuden sat fokus på den værdi, turismesektoren bidrager med til FN’s verdensmål.

I år er temaet for dagen ”Tourism for inclusive growth”, hvilket skal synliggøre turismens unikke evne til at inkludere alle og dens mulighed for at sikre, at ingen bliver efterladt, når verden igen åbner op og ser fremad.

COVID-19-pandemien har været hård ved turistindustrien. Følgevirkningerne på resten af verdensøkonomien og mange menneskers levebrød er alvorlige. Især marginaliserede grupper og de mest sårbare er blevet hårdt ramt. En genstart af turismen vil være med til at kickstarte en genoprettelse af arbejdspladser, økonomi og vækst og dermed bidrage til en bæredygtig udvikling.

Som en direkte effekt af corona-pandemien har Dansk Standard på foranledning af EU-Kommissionen været med til at udvikle en europæisk vejledning, CWA 5643 - Turisme og relaterede services – Krav og retningslinjer til turismeindustrien om forebyggelse af spredning af COVID-19, der skal være med til at sætte gang i turismen igen på en tryg måde.

- Retningslinjerne giver konkrete redskaber og vejledning til, hvordan man kan drive sin turismevirksomhed på en sikker måde. Samtidigt gives der checklister til at huske mange af de ting, der skal gøres før og under en pandemi, siger Helle Harms, seniorkonsulent i Dansk Standard, og fortsætter:

- Retningslinjerne kan være med til at skabe tryghed og sikkerhed for forbrugerne og dermed øge rejse- og oplevelseslysten i både ind- og udland.

Turismestandarder tilpasset specifikke områder

Retningslinjerne er vedtaget af European Committee for Standardization (CEN), og de virksomheder, der følger retningslinjerne, kan visuelt påvise med et European Tourism COVID-19 Safety Seal, at de efterlever retningslinjerne.

Covid safety seal

De europæiske retningslinjer er særligt tilpasset europæiske forhold og turisme, men tager udgangspunkt i en international standard, der er udviklet under ISO, ISO/PAS 5643 - Turisme og relaterede tjenester-Krav og retningslinjer for at reducere spredningen af COVID-19 i turistindustrien.

En række andre ISO-standarder er ligeledes udgivet i år, som også er målrettet at gøre turisme tilgængelig for alle, bl.a. ISO 21902 - Turisme og relaterede tjenester - tilgængelig turisme for alle - krav og anbefalinger. Disse krav og retningslinjer skal være med til at lette lige adgang og udbredelse af turisme for mennesker i alle aldre og evner, der måtte have problemer med tilgængelighed eller have særlige adgangskrav, fx handicappede og ældre.

Du kan se flere standarder for turisme her, der kan fungere som vigtige værktøjer til at hjælpe turistindustrien. Dansk Standards udvalg for turisme (S-337) er med til at udarbejde både de europæiske og internationale standarder for turisme.

 

Kontakt

Helle Harms
Helle Harms Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: hh@ds.dk
T: 39 96 63 21

Se også

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

06. juni 2023

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

Tilgængelighed er afgørende for, at alle mennesker kan færdes og deltage fuldt ud i samfundet, og bør tænkes ind fra starten af alle byggeprojekter. Nu er standarden for tilgængelighed og anvendelighed i det byggede miljø, der sikrer, at alle har...

Hjælp på vej til virksomheder – forstå vilkår og betingelser ved onlinehandel

30. januar 2023

Hjælp på vej til virksomheder – forstå vilkår og betingelser ved onlinehandel

Det er de færreste forbrugere, der læser og forstår vilkår og betingelser, når de køber varer online. ISO er på opfordring fra forbrugerne netop gået i gang med udviklingen af en vejledning til virksomheder, der skal øge forbrugernes forståelse af...

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

27. januar 2023

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

Klæder skaber folk. Og mode har altid været toneangivende for de trends, som forbrugerne følger. Derfor er det godt nyt, når mode og tekstiler også handler om bæredygtighed og cirkulær økonomi. For således kan cirkulære klæder skabe folk, som unde...

Ny standard for trampolinparker øger sikkerheden for børn og voksne

27. januar 2023

Ny standard for trampolinparker øger sikkerheden for børn og voksne

En helt ny standard for trampolinparker skal reducere antallet af alvorlige ulykker, så både børn, unge og voksne kan hoppe og bevæge sig sikkert og være aktive sammen.