Første kvindelige præsident i ISO’s historie er nu trådt til
Ulrika Francke. Foto ISO

20. januar 2022

Første kvindelige præsident i ISO’s historie er nu trådt til

I januar 2022 skrev svenske Ulrika Francke historie, da hun som den første kvinde tiltrådte som præsident for ISO. Dansk Standard håber med den nordiske præsident at se større europæisk repræsentation i ISO og ser en vigtig signalværdi i forhold til ligestilling.

-Dansk Standard har sammen med vores kollegaer i Norge, Sverige, Finland og Island været med til at arbejde for en nordisk præsident. Og vi er glade for det budskab, som de nordiske lande sender ved at indstille den første kvinde i ISO’s historie til præsident, siger Maria Skou, afdelingschef i Dansk Standard.

Ulrika Francke blev i november 2020 valgt til at overtage præsidentrollen for ISO og har gennem hele 2021 fungeret som ”President-elect”. Fra januar 2022 kunne hun så endelig kalde sig for ISO’s præsident. Før Ulrika Francke tiltrådte som præsident for ISO, har hun besiddet en række af lederstillinger, heriblandt som bestyrelsesmedlem for SIS – Swedish Institute for Standards. Og det er netop Ulrikas tilhørsforhold til Norden, der giver Dansk Standard et håb om en større gennemslagskraft for de nordiske lande i ISO og et bedre repræsenteret Europa i ISO’s styrende organer, fortæller Maria Skou.

Fokus på dybere samarbejde mellem standardiseringsorganisationer

Samarbejdet mellem de internationale og europæiske standarder er noget, som Dansk Standard håber at se mere af i fremtiden med Ulrika som præsident for ISO:

-Dansk Standard håber først og fremmest, at Ulrika bliver en åben og inkluderende præsident, som alle medlemmer sætter pris på. Og så håber vi selvfølgelig, at hun kan medvirke til, at Europa kan blive lidt stærkere repræsenteret i ISO’s forskellige styrende organer, end det har været tilfældet de seneste 3-4 år. Det er godt for en organisation som Dansk Standard, der har alle fem organisationer – ISO, IEC, CEN, CENELEC og ETSI – under én hat, at der er sammenhængskraft fra det internationale til det europæiske niveau, fortæller Maria Skou.

I en velkomstmeddelelse fra ISO, fortæller Ulrika Francke, at et dybere samarbejde mellem standardiseringsorganisationer bredt set også er et af hendes fokuspunkter:

-Dybere samarbejde med andre standardiseringsorganisationer vil være nødvendigt for at sikre overensstemmelse og ansvarlighed i udviklingen af ​​standarder. Det vil også være afgørende at arbejde tæt sammen for at fremme fordelene ved standarder. Stærke alliancer er vigtigere end nogensinde for at fungere i nutidens skiftende sammenhænge, forklarer Ulrika Francke i sin velkomstmeddelelse.

En vigtig signalværdi

Ifølge Maria Skou, sender det et vigtigt signal, at ISO nu har fået sin første kvindelige præsident:

-Når nu ISO (og også IEC, CEN og CENELEC) har det som et strategisk mål i deres strategier at øge inklusion og diversitet, sender det et supervigtigt signal, at der nu er kommet en kvindelig præsident. Det er et godt og positivt signal til alle lande og alle nationale standardiseringsorganisationer, at der også kan sidde en kvinde i toppen. Så mon ikke det kan skabe en positiv spin-off? Det håber vi i Dansk Standard, siger Maria Skou.

Ifølge et interview fra ISO nævner Ulrika Francke da også selv, at hun blandt andet vil sætte fokus på at fremme ligestilling og diversitet.

- Standardisering er stadig et mandsdomineret område, men tingene ændrer sig gradvist og bør udvikle sig, hvis vi fremmer mangfoldighed i vores tekniske udvalg. I de kommende år er mit håb at se flere kvinder involveret i standardisering og i ledende roller i ISO. For i sidste ende er vores mål at producere standarder, der passer til alle, både i forhold til hvordan de er skrevet, og hvordan de bruges, fortæller Ulrika Francke i interviewet.

 

Kontakt

Maria Skou
Maria Skou Afdelingschef | Head of Department
Afdeling for international politik og kursus
E: msk@ds.dk
T: 39 96 61 90

Se også

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

22. marts 2023

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

Mange danske virksomheder bliver snart omfattet af nye regler for cyber – og informationssikkerhed. Med ISO/IEC 27001 kan virksomhederne komme på forkant med kravene i NIS2, der for mange virksomheder medfører en ny måde at arbejde på bl.a. ift. r...

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...