Magnetiske materialer skal hjælpe den bæredygtige udvikling på vej

08. november 2022

Magnetiske materialer skal hjælpe den bæredygtige udvikling på vej

Et nyt dansk udvalg for magnetiske legeringer og stål skal være med til at udvikle internationale standarder for metoder og materialetyper for magnetiske materialer. Danske eksperter og interessenter på området har mulighed for at deltage i udviklingen og dermed få indflydelse på de fremtidige definitioner og krav.

Det kræver en masse nye teknologier at opnå en bæredygtig udvikling, hvor der bl.a. skal ske effektivitetsforbedringer og en udvidelse af den elektriske forsyning for at bidrage til nedbringelsen af CO2-udledning. Specielt inden for transportsektoren og de alternative energikilder har den elektriske energitransmission og konvertering en afgørende rolle for succes.

- De nye magnetiske materialer, der er ved at blive udviklet, vil give en øget effektivitet i den elektriske energitransformering. Men for at etablere ensartede, tekniske rammer for området, så værdikæden kan snakke sammen og potentialerne udnyttes, skal der revideres og udvikles internationale standarder for området, siger Søren Storm, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Dansk Standard har netop nedsat et dansk standardiseringsudvalg, S-568 Magnetiske legeringer og stål, som skal være med til at standardisere målemetoder for magnetiske egenskaber, der sigter mod en standardiseret og gennemprøvet klassifikation for konkrete materialetyper.

De standarder, som allerede findes for magnetiske materialer, hører under standardserien IEC 60404, og dem vil udvalget bl.a. følge og arbejde med.

Du kan deltage sammen med andre eksperter

- Standardserien, indeholder standarder for en lang række metoder og materialetyper, der er relateret til anvendelser, som kræver ferromagnetiske eller ferrimagnetiske egenskaber. IEC 60404-serien har i øvrigt en tæt sammenhæng med standarder for produkter som transformere, magneter, spole-kerner, magnetiske følere og filtre, der udvikles i andre komitéer. Man vil derfor som medlem af S-568 også få berøring med en lang række af eksperter inden for andre områder, som har relation til ens eget område, fortæller Søren Storm.

Udvalget er åbent for medlemskab for alle interessenter - herunder industrien, universiteter og andre organisationer og virksomheder, hvor man fx har ekspertviden og ønsker at vedligeholde denne viden i et nationalt og internationalt miljø, eller hvis man ønsker at være med til at skabe bedre markedsforhold igennem standardisering.

Dansk Standard inviterer alle interesserede til kickoffmøde d. 25.januar 2023, kl. 10-12, hvor udvalget vil fortælle om de første danske skridt ind i international standardisering. Du får mulighed for at stille spørgsmål og få indblik i, hvilke fordele det kan give din organisation at deltage i udviklingen af internationale standarder.

Ønsker du at deltage i mødet, er du velkommen til at kontakte Søren Storm, seniorkonsulent i Dansk Standard, på sst@ds.dk eller tlf.: 39 96 62 08.

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Se også

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

30. oktober 2023

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

Den nye revision indeholder væsentlige ændringer, der afspejler udvalgets arbejde om bl.a. at skabe sikrere stikpropper og stikkon-takter. Standarden er revideret i samarbejde med branchens eksperter og adresserer flere nøgleområder for at sikre s...

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

18. oktober 2023

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

Traditionen tro uddeles hvert år den prestigefulde pris, IEC 1906 Award. Den tildeles eksperter inden for den internationale standardiseringsorganisation, IEC, for at have opnået ekstraordinære resultater. I år har to danske eksperter modtaget pri...

I en hel uge er sikkerhed i elektriske produkter på den internationale dagsorden

06. juni 2023

I en hel uge er sikkerhed i elektriske produkter på den internationale dagsorden

100 eksperter fra 33 lande mødes i den kommende uge i København for at blive enige om kommentarerne til ikke mindre end 73 standardforslag indenfor forbrugersikkerhed i elektriske produkter, som dækker alt lige fra køkkenapparater til elektrisk be...

Webinar: Nye svar på funktions- og sikkerhedskrav til elektriske installationer

08. maj 2023

Webinar: Nye svar på funktions- og sikkerhedskrav til elektriske installationer

Se eller gense dette webinar, hvor du får en opdatering på de nyeste vejledninger fra udvalget S-564, som arbejder med elektriske installationer og beskyttelse mod elektriske stød, samt en mulighed for at få afklaret forståelsesmæssige problematik...