Magnetiske materialer skal hjælpe den bæredygtige udvikling på vej

08. november 2022

Magnetiske materialer skal hjælpe den bæredygtige udvikling på vej

Et nyt dansk udvalg for magnetiske legeringer og stål skal være med til at udvikle internationale standarder for metoder og materialetyper for magnetiske materialer. Danske eksperter og interessenter på området har mulighed for at deltage i udviklingen og dermed få indflydelse på de fremtidige definitioner og krav.

Det kræver en masse nye teknologier at opnå en bæredygtig udvikling, hvor der bl.a. skal ske effektivitetsforbedringer og en udvidelse af den elektriske forsyning for at bidrage til nedbringelsen af CO2-udledning. Specielt inden for transportsektoren og de alternative energikilder har den elektriske energitransmission og konvertering en afgørende rolle for succes.

- De nye magnetiske materialer, der er ved at blive udviklet, vil give en øget effektivitet i den elektriske energitransformering. Men for at etablere ensartede, tekniske rammer for området, så værdikæden kan snakke sammen og potentialerne udnyttes, skal der revideres og udvikles internationale standarder for området, siger Søren Storm, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Dansk Standard har netop nedsat et dansk standardiseringsudvalg, S-568 Magnetiske legeringer og stål, som skal være med til at standardisere målemetoder for magnetiske egenskaber, der sigter mod en standardiseret og gennemprøvet klassifikation for konkrete materialetyper.

De standarder, som allerede findes for magnetiske materialer, hører under standardserien IEC 60404, og dem vil udvalget bl.a. følge og arbejde med.

Du kan deltage sammen med andre eksperter

- Standardserien, indeholder standarder for en lang række metoder og materialetyper, der er relateret til anvendelser, som kræver ferromagnetiske eller ferrimagnetiske egenskaber. IEC 60404-serien har i øvrigt en tæt sammenhæng med standarder for produkter som transformere, magneter, spole-kerner, magnetiske følere og filtre, der udvikles i andre komitéer. Man vil derfor som medlem af S-568 også få berøring med en lang række af eksperter inden for andre områder, som har relation til ens eget område, fortæller Søren Storm.

Udvalget er åbent for medlemskab for alle interessenter - herunder industrien, universiteter og andre organisationer og virksomheder, hvor man fx har ekspertviden og ønsker at vedligeholde denne viden i et nationalt og internationalt miljø, eller hvis man ønsker at være med til at skabe bedre markedsforhold igennem standardisering.

Dansk Standard inviterer alle interesserede til kickoffmøde d. 25.januar 2023, kl. 10-12, hvor udvalget vil fortælle om de første danske skridt ind i international standardisering. Du får mulighed for at stille spørgsmål og få indblik i, hvilke fordele det kan give din organisation at deltage i udviklingen af internationale standarder.

Ønsker du at deltage i mødet, er du velkommen til at kontakte Søren Storm, seniorkonsulent i Dansk Standard, på sst@ds.dk eller tlf.: 39 96 62 08.

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Se også

Ny standard skal sikre mere cirkulære forretningsmodeller

13. december 2022

Ny standard skal sikre mere cirkulære forretningsmodeller

Danmark står i spidsen for udviklingen af en ny europæisk standard, der skal give virksomhederne konkrete værktøjer til at tænke genbrug, genanvendelse og reparerbarhed ind i designfasen af nye produkter. Forbrugerrådet glæder sig over den nye sta...

Ny revision af grundlæggende standardserie for funktionssikkerhed

09. november 2022

Ny revision af grundlæggende standardserie for funktionssikkerhed

Startskuddet er gået til revisionen af den mest omfattende, horisontale publikation om elektrotekniske sikkerhedskritiske styrekredse, DS/EN IEC 61508-serien. Standardserien udgør et fundament for sikkerheden på alverdens små og store produkter og...

27. oktober 2022

Introduktion til referencebetegnelser – få et fælles sprog

Se eller gense webinaret om introduktion til referencebetegnelser. Webinaret giver dig den nyeste viden på området samt de nye, potentielle anvendelsesmuligheder, som ISO/IEC 81346-standarden tilbyder inden for bl.a. digitale tvillinger, big data,...

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

05. august 2022

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

I standardserien ISO 81346 for industrianlæg, installationer og udstyr er der nu en ny udgave af del 10, der omhandler kraftforsyningssystemer. Her er sket en omfattende revision, der bl.a. inddrager vindkraft, solkraft og alle andre former for Pt...