Få hjælp til effektiv risikoledelse

21. februar 2022

Få hjælp til effektiv risikoledelse

En ny praktisk guide til Risk Management giver dig råd og introduktion til implementering af risikoledelse. Risikoledelse hjælper dig med at tage højde for virksomhedens risici, og hvordan I styrer uden om eller begrænser konsekvensen af risici.

I længere tid har corona efterhånden haft indflydelse på de flestes hverdag og arbejde, og for mange virksomheder har det haft konsekvenser af større eller mindre karakter. Men ikke kun corona udgør en risiko, det kan faktorer som klimaforandringer, ny teknologi, leverandørstop og mangel på ressourcer også gøre. For at kunne opretholde forretningen og hurtigst muligt komme videre, hvis en krise skulle opstå, er det med en plan for hvordan utilsigtede hændelser imødegås og håndteres.

ISO 31000:2018 – Risikostyring – En praktisk guide, hjælper organisationer med at integrere en effektiv beslutningsramme i deres styring, ledelse og kultur gennem optimal brug af standarden ISO 31000.

- Risici kan omfatte alt, der skaber usikkerhed relateret til en organisations mål, eller som skaber en afvigelse fra det, som organisationen forventede. Det indebærer ikke kun trusler mod organisationens styrke eller levedygtighed, men også mod de muligheder, der kan opnås. Omdømme, politiske ændringer grøn omstilling, disruption og kompromittering af informationssikkerheden er eksempler på, hvad der skal tages i betragtning, hvis man skal håndtere risici effektivt, siger Kasper Hildgård Mühlbach, chefkonsulent i Dansk Standard.

Guiden giver uddybende forklaring

Selve ISO 31000 standarden forklarer de grundlæggende begreber og principper for risikoledelse, samtidig med at den beskriver en ramme og skitserer processer til identifikation og styring af risici. Den nye håndbog går et skridt videre og giver en udvidet information samt kontekst til afsnittene i ISO 31000. Den giver vejledning om udvikling af en plan for integration af risici i en organisation, kommunikation med interessenter, overvågning og gennemgang af risikostyringsplanen mm.

Denne håndbog kan benyttes som inspiration og vejledning til, hvordan man opbygger og implementerer et effektivt ledelsessystem til identifikation og mitigering af betydende risici. med det formål at beskytte sin virksomhedsværdier og styrke fundamentet for forsat succes og tillid fra omverdenen.

Håndbogen er egnet for alle typer organisationer herunder organisationer, der overvejer at implementere ISO 31000, samt organisationer, der ønsker at forbedre et eksisterende ledelsessystem.

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

28. september 2023

Ledelsessystem for ligestilling og diversitet – erfaringer og perspektiver – et år efter

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om erfaringerne med at arbejde med standarden, DS 5001 - ledelsessystem for ligestilling og diversitet. Mere end 20 danske organisationer har været med til at udvikle standarden, og AP Pension er som...

25. september 2023

Nyt tolkningsdokument på vej til ISO 14001 for miljøledelse

ISO 14001 for miljøledelse, der hjælper organisationer med at forbedre deres miljøpræstationer gennem mere effektiv brug af ressourcer, får tilføjet et bilag, som skal hjælpe med fortolkningen af eksisterende krav.

21. september 2023

Madspild – få indflydelse på fremtidens marked

Se eller gense dette webinar om madspild, og hvordan du kan få indflydelse på fremtidens marked inden for området. Hør bl.a., hvordan du kan få indflydelse på kommende internationale standarder for reduktion af madspild.

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

05. september 2023

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

Siden 2015, hvor ISO 9001 senest blev revideret, har feltet, kvalitetsledelse, været i en rivende udvikling. Derfor har ISO’s medlemslande besluttet at revidere ISO 9001 igen for forsat at være et værdifuldt redskab for virksomheder til at sikre k...