Få hjælp til effektiv risikoledelse

21. februar 2022

Få hjælp til effektiv risikoledelse

En ny praktisk guide til Risk Management giver dig råd og introduktion til implementering af risikoledelse. Risikoledelse hjælper dig med at tage højde for virksomhedens risici, og hvordan I styrer uden om eller begrænser konsekvensen af risici.

I længere tid har corona efterhånden haft indflydelse på de flestes hverdag og arbejde, og for mange virksomheder har det haft konsekvenser af større eller mindre karakter. Men ikke kun corona udgør en risiko, det kan faktorer som klimaforandringer, ny teknologi, leverandørstop og mangel på ressourcer også gøre. For at kunne opretholde forretningen og hurtigst muligt komme videre, hvis en krise skulle opstå, er det med en plan for hvordan utilsigtede hændelser imødegås og håndteres.

ISO 31000:2018 – Risikostyring – En praktisk guide, hjælper organisationer med at integrere en effektiv beslutningsramme i deres styring, ledelse og kultur gennem optimal brug af standarden ISO 31000.

- Risici kan omfatte alt, der skaber usikkerhed relateret til en organisations mål, eller som skaber en afvigelse fra det, som organisationen forventede. Det indebærer ikke kun trusler mod organisationens styrke eller levedygtighed, men også mod de muligheder, der kan opnås. Omdømme, politiske ændringer grøn omstilling, disruption og kompromittering af informationssikkerheden er eksempler på, hvad der skal tages i betragtning, hvis man skal håndtere risici effektivt, siger Kasper Hildgård Mühlbach, chefkonsulent i Dansk Standard.

Guiden giver uddybende forklaring

Selve ISO 31000 standarden forklarer de grundlæggende begreber og principper for risikoledelse, samtidig med at den beskriver en ramme og skitserer processer til identifikation og styring af risici. Den nye håndbog går et skridt videre og giver en udvidet information samt kontekst til afsnittene i ISO 31000. Den giver vejledning om udvikling af en plan for integration af risici i en organisation, kommunikation med interessenter, overvågning og gennemgang af risikostyringsplanen mm.

Denne håndbog kan benyttes som inspiration og vejledning til, hvordan man opbygger og implementerer et effektivt ledelsessystem til identifikation og mitigering af betydende risici. med det formål at beskytte sin virksomhedsværdier og styrke fundamentet for forsat succes og tillid fra omverdenen.

Håndbogen er egnet for alle typer organisationer herunder organisationer, der overvejer at implementere ISO 31000, samt organisationer, der ønsker at forbedre et eksisterende ledelsessystem.

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...

20. marts 2023

Biodiversitet og forretningskritikalitet

Se eller gense dette webinar, hvor du får indblik i, hvorfor biodiversitet er af største vigtighed for forretningen, samt hvilke strategiske muligheder der ligger i en bæredygtig udvikling.

ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet nu udgivet på engelsk

07. marts 2023

Efter stor international efterspørgsel er ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet nu udgivet på engelsk

I september sidste år blev ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet, DS 5001, udgivet i dansk regi. Lige siden har der været et stort ønske fra både danske - og ikke mindst globale virksomheder - om en engelsk udgave, og det ønske er nu b...