Få hjælp til effektiv risikoledelse

21. februar 2022

Få hjælp til effektiv risikoledelse

En ny praktisk guide til Risk Management giver dig råd og introduktion til implementering af risikoledelse. Risikoledelse hjælper dig med at tage højde for virksomhedens risici, og hvordan I styrer uden om eller begrænser konsekvensen af risici.

I længere tid har corona efterhånden haft indflydelse på de flestes hverdag og arbejde, og for mange virksomheder har det haft konsekvenser af større eller mindre karakter. Men ikke kun corona udgør en risiko, det kan faktorer som klimaforandringer, ny teknologi, leverandørstop og mangel på ressourcer også gøre. For at kunne opretholde forretningen og hurtigst muligt komme videre, hvis en krise skulle opstå, er det med en plan for hvordan utilsigtede hændelser imødegås og håndteres.

ISO 31000:2018 – Risikostyring – En praktisk guide, hjælper organisationer med at integrere en effektiv beslutningsramme i deres styring, ledelse og kultur gennem optimal brug af standarden ISO 31000.

- Risici kan omfatte alt, der skaber usikkerhed relateret til en organisations mål, eller som skaber en afvigelse fra det, som organisationen forventede. Det indebærer ikke kun trusler mod organisationens styrke eller levedygtighed, men også mod de muligheder, der kan opnås. Omdømme, politiske ændringer grøn omstilling, disruption og kompromittering af informationssikkerheden er eksempler på, hvad der skal tages i betragtning, hvis man skal håndtere risici effektivt, siger Kasper Hildgård Mühlbach, chefkonsulent i Dansk Standard.

Guiden giver uddybende forklaring

Selve ISO 31000 standarden forklarer de grundlæggende begreber og principper for risikoledelse, samtidig med at den beskriver en ramme og skitserer processer til identifikation og styring af risici. Den nye håndbog går et skridt videre og giver en udvidet information samt kontekst til afsnittene i ISO 31000. Den giver vejledning om udvikling af en plan for integration af risici i en organisation, kommunikation med interessenter, overvågning og gennemgang af risikostyringsplanen mm.

Denne håndbog kan benyttes som inspiration og vejledning til, hvordan man opbygger og implementerer et effektivt ledelsessystem til identifikation og mitigering af betydende risici. med det formål at beskytte sin virksomhedsværdier og styrke fundamentet for forsat succes og tillid fra omverdenen.

Håndbogen er egnet for alle typer organisationer herunder organisationer, der overvejer at implementere ISO 31000, samt organisationer, der ønsker at forbedre et eksisterende ledelsessystem.

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Ny standard skal hjælpe organisationer med at udarbejde politik for facility management

26. september 2022

Ny standard skal hjælpe organisationer med at udarbejde politik for facility management

En ny standard for udarbejdelse af en facility management-politik er netop udgivet. Udover at hjælpe med fx fastsættelse af mål og støtte til risikostyring, kan den også hjælpe organisationer, der sigter mod en bæredygtig omstilling af deres facil...

Danmark har stillet forslag om en international SDG-standard

23. september 2022

Danmark har stillet forslag om en international SDG-standard

Rigtig mange virksomheder arbejder med FN’s Verdensmål. Men risikoen for SDG-washing og bæredygtighedsindsatser, der ikke gør en forskel, er stor. Derfor er der brug for en ISO-ledelsestandard, der skal hjælpe virksomheder og organisationer med at...

Ny ledelsesstandard skal styrke ligestilling og diversitet på arbejdspladsen

15. september 2022

Ny ledelsesstandard skal styrke ligestilling og diversitet på arbejdspladsen

Danske virksomheder og organisationer kan nu få dokumentation for, at de arbejder ambitiøst og kontinuerligt med ligestilling og diversitet.

Sådan implementerer du et kvalitetsledelsessystem

13. september 2022

Sådan implementerer du et kvalitetsledelsessystem

For at give små og mellemstore virksomheder et godt udgangspunkt for at implementere et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 har ISO udgivet en håndbog fyldt med råd, vejledning samt praktiske og inspirerende eksempler