Få hjælp til effektiv risikoledelse

21. februar 2022

Få hjælp til effektiv risikoledelse

En ny praktisk guide til Risk Management giver dig råd og introduktion til implementering af risikoledelse. Risikoledelse hjælper dig med at tage højde for virksomhedens risici, og hvordan I styrer uden om eller begrænser konsekvensen af risici.

I længere tid har corona efterhånden haft indflydelse på de flestes hverdag og arbejde, og for mange virksomheder har det haft konsekvenser af større eller mindre karakter. Men ikke kun corona udgør en risiko, det kan faktorer som klimaforandringer, ny teknologi, leverandørstop og mangel på ressourcer også gøre. For at kunne opretholde forretningen og hurtigst muligt komme videre, hvis en krise skulle opstå, er det med en plan for hvordan utilsigtede hændelser imødegås og håndteres.

ISO 31000:2018 – Risikostyring – En praktisk guide, hjælper organisationer med at integrere en effektiv beslutningsramme i deres styring, ledelse og kultur gennem optimal brug af standarden ISO 31000.

- Risici kan omfatte alt, der skaber usikkerhed relateret til en organisations mål, eller som skaber en afvigelse fra det, som organisationen forventede. Det indebærer ikke kun trusler mod organisationens styrke eller levedygtighed, men også mod de muligheder, der kan opnås. Omdømme, politiske ændringer grøn omstilling, disruption og kompromittering af informationssikkerheden er eksempler på, hvad der skal tages i betragtning, hvis man skal håndtere risici effektivt, siger Kasper Hildgård Mühlbach, chefkonsulent i Dansk Standard.

Guiden giver uddybende forklaring

Selve ISO 31000 standarden forklarer de grundlæggende begreber og principper for risikoledelse, samtidig med at den beskriver en ramme og skitserer processer til identifikation og styring af risici. Den nye håndbog går et skridt videre og giver en udvidet information samt kontekst til afsnittene i ISO 31000. Den giver vejledning om udvikling af en plan for integration af risici i en organisation, kommunikation med interessenter, overvågning og gennemgang af risikostyringsplanen mm.

Denne håndbog kan benyttes som inspiration og vejledning til, hvordan man opbygger og implementerer et effektivt ledelsessystem til identifikation og mitigering af betydende risici. med det formål at beskytte sin virksomhedsværdier og styrke fundamentet for forsat succes og tillid fra omverdenen.

Håndbogen er egnet for alle typer organisationer herunder organisationer, der overvejer at implementere ISO 31000, samt organisationer, der ønsker at forbedre et eksisterende ledelsessystem.

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

04. marts 2024

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

Det skal være lettere for danske virksomheder og organisationer at implementere standarden for facility management, og derfor er standarden DS/EN ISO 41001 netop udkommet på dansk.

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

15. december 2023

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

Virksomheder og organisationer står over for en masse nye krav ifm. ESG-rapportering. Krav som de fleste stadig skal vænne sig til. Det kan derfor være en fordel for mange at anvende de kendte ledelsessystemer, da de giver en struktur til at kunne...

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

03. november 2023

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

FN og den internationale standardiseringsorganisation ISO er for første gang nogensinde gået sammen i et partnerskab om at udvikle en international ledelsesstandard for FN’s verdensmål. Danmark har taget initiativ til standarden og skal lede arbej...