Nye krav til svejseudstyr – stelklemmer og elektrodeholdere

19. april 2022

Nye krav til svejseudstyr – stelklemmer og elektrodeholdere

De nye udgaver af standarderne for henholdsvis stelklemmer til svejsereturstrøm og elektrodeholdere til lysbuesvejsning er netop blevet harmoniserede. Derfor træder nye krav til stelklemmer og elektrodeholdere i kraft fra d. 21. juni 2023.

Svejsning er en vigtig del af fremstillingen af større konstruktioner som vindmøller, skibe, bygninger, fabrikskonstruktioner mv. Især lysbuesvejsning er udbredt i store dele af den tunge industri.

De generelle standarder for lysbuesvejsningsmaskiner, standarderne i DS/EN IEC 60974-serien, er med til at øge sikkerheden i svjeseprocesser og -maskiner og sikre en høj produktkvalitet. I 2021 udkom to nye udgaver af to standarder i serien. De to standarder gælder henholdsvis elektrodeholdere, DS/EN IEC 60974-11, og stelklemmer til svejsereturstrøm, DS/EN IEC 60974-13, som bl.a. er med til at garantere en sikker overførsel af strøm.

Standarderne er harmoniserede

Standarderne for elektrodeholdere og stelklemmer er nu blevet harmoniserede under lavspændingsdirektivet. Derfor træder nye minimumskrav til stelklemmer til svejsereturstrøm i kraft fra d. 21. juni 2023.

- Harmoniseringen betyder, at standarderne relaterer sig direkte til EU-direktivet for lavspænding, og ved at følge standarderne er du som fabrikant sikker på at opfylde de sikkerhedskrav, der stilles i direktivet, siger Søren Storm, seniorkonsulent i Dansk Standard, og tilføjer:

- Ydermere skal man som importør og distributør være særligt opmærksom på at handle med fornøden omhu og altså også forholde sig til de nye minimumskrav, der stilles i standarderne.

De nye standarder kan købes i webshoppen, så din virksomhed kan være forberedt på de kommende krav i 2023.

DS/EN IEC 60974-11:2021 Udstyr til lysbuesvejsning – Del 11: Elektrodeholdere

DS/EN IEC 60974-13:2021 Udstyr til lysbuesvejsning – Del 13: Stelklemmer til svejsereturstrøm

Se også Dansk Standards kurser om el-sikkerhed og CE-mærkning som hjælp til sikker installation og markedsføring.

 

Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Se også

Nyrevideret standard er harmoniseret under maskindirektivet

26. april 2022

Nyrevideret standard er harmoniseret under maskindirektivet

Standarden for Maskinsikkerhed – Functional safety for sikkerhedsrelaterede styresystemer, DS/EN IEC 62061:2021, er netop blevet harmoniseret under EU’s maskindirektiv.

Revision af standard for opvarmning af procesrør

19. april 2022

Revision af standard for opvarmning af procesrør

Nu er der nye krav på vej til elektriske selvbegrænsende varmekabelsystemer og rør, som installeres i eksplosive atmosfærer. Standarden DS/EN 60079-30 skal nemlig revideres. Og alle med viden på området har mulighed for at deltage i arbejdet og få...

Manglende styr på CE-mærkningen af robotter går ud over sikkerheden

10. november 2021

Manglende styr på CE-mærkningen af robotter går ud over sikkerheden

Alt for mange robotter er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlige og i værste fald ulovlige at bruge. Der mangler nemlig viden i markedet om CE-mærkning, som er et krav på alle robotinstallationer.

Fælles testmetoder skal gøre samarbejdet med robotter mere sikkert

09. november 2021

Fælles testmetoder skal gøre samarbejdet med robotter mere sikkert

Danmark har taget initiativ til og står i spidsen for arbejdet med en ny international specifikation, der skal hjælpe med at teste, hvor hårdt kollaborative robotter slår, hvis de rammer et menneske.