Vær med til at revidere standarden for små dampsterilisatorer

10. maj 2022

Vær med til at revidere standarden for små dampsterilisatorer

Nu starter revisionen af standarden, DS/EN 13060 – Små dampsterilisatorer (autoklaver), og du har mulighed for at være med og få indflydelse på udformningen af de krav, der stilles til autoklaverne.

Hvad omhandler DS/EN 13060?

DS/EN 13060 specificerer ydelseskrav og prøvningsmetoder til små dampautoklaver og sterilisationscyklusser, som anvendes hos praktiserende læger, tandlæger, hospitaler samt andre steder, hvor sterilisation af medicinsk udstyr eller materialer, som kan komme i kontakt med blod eller kropsvæsker, finder sted.

Ud over ydelseskrav og prøvningsmetoder dækker standarden også krav til sikkerhed og konstruktion.

Hvorfor revision?

Standarden revideres, da der er et behov for en generel opdatering af standarden samt et behov for at opfylde kravene i den nye forordning for medicinsk udstyr (MDR EU 2017/745).

- DS/EN 13060 forventes at blive harmoniseret under MDR og konkretiserer de væsentlige sikkerhedskrav, der stilles i forordningen. Standarden er derfor en hjælp til implementering af forordningen, siger Lone Skjerning, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Du kan være med til at revidere standarden

Alle med viden og interesse inden for området er velkomne til at deltage i udviklingen af den nye version. Selve revisionsarbejdet foregår i den europæiske arbejdsgruppe CEN/TC 102/WG 5, Steam sterilizers, der har et dansk sekretariat.

Arbejdet følges aktivt i udvalget for Sterilisation af medicinsk udstyr (S-259) under Dansk Standard.

Er du interesseret i at høre mere om standarden eller arbejdet med at udvikle den, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Lone Skjerning på ls@ds.dk eller 3996 6255.

 

Kontakt

Lone Skjerning
Lone Skjerning Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: ls@ds.dk
T: 39 96 62 55

Se også

Et samfund for alle aldre

21. september 2022

Et samfund for alle aldre

Sund aldring handler om andet og mere end at undgå sygdomme – det handler også om livskvalitet. Den internationale standard ISO 25550 har til formål at skabe samfund, hvor ældre bliver inkluderet og værdsat.

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

26. august 2022

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

I juni måned blev ’DS/EN ISO 9999:2022 Hjælpemidler – Klassifikation og terminologi’ udgivet og erstatter versionen fra 2016. Eftersom udviklingen inden for hjælpemiddelområdet er i konstant forandring, påbegyndes en kommende revision allerede i e...

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

26. august 2022

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

En ny udgave af standarden for generelle krav og prøvningsmetoder til hjælpemidler, DS/EN ISO 21856 blev udgivet i juli måned. Samtidig med at standarden er blevet revideret, er den også gjort til en international standard.

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

31. maj 2022

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

Brug af sundhedsdata muliggør et helt nyt niveau af personlig behandling, men stiller samtidigt nye krav til udviklingen af standarder.