Vær med til at revidere standarden for små dampsterilisatorer

10. maj 2022

Vær med til at revidere standarden for små dampsterilisatorer

Nu starter revisionen af standarden, DS/EN 13060 – Små dampsterilisatorer (autoklaver), og du har mulighed for at være med og få indflydelse på udformningen af de krav, der stilles til autoklaverne.

Hvad omhandler DS/EN 13060?

DS/EN 13060 specificerer ydelseskrav og prøvningsmetoder til små dampautoklaver og sterilisationscyklusser, som anvendes hos praktiserende læger, tandlæger, hospitaler samt andre steder, hvor sterilisation af medicinsk udstyr eller materialer, som kan komme i kontakt med blod eller kropsvæsker, finder sted.

Ud over ydelseskrav og prøvningsmetoder dækker standarden også krav til sikkerhed og konstruktion.

Hvorfor revision?

Standarden revideres, da der er et behov for en generel opdatering af standarden samt et behov for at opfylde kravene i den nye forordning for medicinsk udstyr (MDR EU 2017/745).

- DS/EN 13060 forventes at blive harmoniseret under MDR og konkretiserer de væsentlige sikkerhedskrav, der stilles i forordningen. Standarden er derfor en hjælp til implementering af forordningen, siger Lone Skjerning, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Du kan være med til at revidere standarden

Alle med viden og interesse inden for området er velkomne til at deltage i udviklingen af den nye version. Selve revisionsarbejdet foregår i den europæiske arbejdsgruppe CEN/TC 102/WG 5, Steam sterilizers, der har et dansk sekretariat.

Arbejdet følges aktivt i udvalget for Sterilisation af medicinsk udstyr (S-259) under Dansk Standard.

Er du interesseret i at høre mere om standarden eller arbejdet med at udvikle den, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Lone Skjerning på ls@ds.dk eller 3996 6255.

 

Kontakt

Lone Skjerning
Lone Skjerning Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: ls@ds.dk
T: 39 96 62 55

Se også

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

25. april 2023

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

Det er vigtigt med standarder for tryksårsforebyggende madrasser for bl.a. at ensarte kravene og dermed sikre kvaliteten. Men der er stadig mange emner inden for ”Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling,” der mangler ensart...

6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

21. december 2022

6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

Medicobranchens nyudvikling og nye produkter skal være mere grønne. Derfor kommer en international arbejdsgruppe med Danmark for bordenden nu med seks anbefalinger, der skal sikre, at der er udviklet tilstrækkeligt med standarder for bæredygtigt m...

Hvordan bør fremtidige krav se ud i din optik?

28. oktober 2022

Hvordan bør fremtidige krav se ud i din optik?

Danske eksperter og interessenter har nu mulighed for at deltage i arbejdet med udviklingen af standarder for øjenoptik. Et nyt, dansk standardiseringsudvalg for øjenoptik skal være med til at definere de krav, der kommer til at gælde for fremtide...