Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

26. august 2022

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

I juni måned blev ’DS/EN ISO 9999:2022 Hjælpemidler – Klassifikation og terminologi’ udgivet og erstatter versionen fra 2016. Eftersom udviklingen inden for hjælpemiddelområdet er i konstant forandring, påbegyndes en kommende revision allerede i efteråret 2022. Du har mulighed for at være med.

Standarden DS/EN ISO 9999 specificerer en klassificering og terminologi af hjælpemidler, som optimerer en persons funktionsevne og reducerer handicap, og en ny version blev udgivet i sommer.

- I den nyeste udgave af standarden er der foretaget en del både små og store ændringer. Den største ændring er, at hovedgruppe 05, Hjælpemidler til undervisning og til træning i færdigheder, er ophævet og undergrupperne flyttet til andre relevante hovedgrupper, fortæller den danske convenor for den internationale arbejdsgruppe, Mary Petersen, faglig konsulent i Socialstyrelsen.

Dansk indflydelse

Som convenor har Mary Petersen stået i spidsen for revisionsarbejdet af den nyudgivne standard. I standardiseringsarbejdet deltager alle lande på lige fod og har en lige stor stemme, også selv om man repræsenterer et lille land som Danmark. Men med en dansk convenor i spidsen får Danmark dog alligevel mulighed for at sætte et lidt større præg på arbejdet, idet convenoren leder og fordeler arbejdet, møderne og diskussionerne og desuden har ansvaret for at sikre fremdrift i udviklingen af standarden.

Medlemmerne i arbejdsgruppen består af eksperter inden for området og er et vigtigt forum, da standarden påvirker flere landes krav og retningslinjer på området. Desuden fungerer arbejdsgruppen som et internationalt netværk for deltagerne, da man under arbejdet har faglige diskussioner og mulighed for at sparre med hinanden.

Vær med i den kommende revision

Da udviklingen inden for hjælpemiddelområdet er i konstant forandring, er der tradition for, at standarden for hjælpemidlers klassifikation og terminologi påbegynder ny revision efter hver udgivelse. Dette er også planen med DS/EN ISO 9999, og næste revision starter op i efteråret 2022. Hvis du har lyst til at være en del af arbejdet, så kontakt standardiseringskonsulent Lærke Høllund på lhd@ds.dk eller på tlf. 26 80 98 58.

 

Kontakt

Lærke Høllund
Lærke Høllund Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: lhd@ds.dk
T: 39 96 61 59

Se også

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

12. december 2023

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

Fremover kan kunstig intelligens (AI) hjælpe laboratorier med hurtigere og mere præcise analyser og resultater. Et kontinuerligt flow af nye data kan endda forbedre den kunstige intelligens’ ydeevne, især ved metoder hvor man benytter maskinlæring...

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal f...

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

25. april 2023

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

Det er vigtigt med standarder for tryksårsforebyggende madrasser for bl.a. at ensarte kravene og dermed sikre kvaliteten. Men der er stadig mange emner inden for ”Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling,” der mangler ensart...