Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

26. august 2022

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

I juni måned blev ’DS/EN ISO 9999:2022 Hjælpemidler – Klassifikation og terminologi’ udgivet og erstatter versionen fra 2016. Eftersom udviklingen inden for hjælpemiddelområdet er i konstant forandring, påbegyndes en kommende revision allerede i efteråret 2022. Du har mulighed for at være med.

Standarden DS/EN ISO 9999 specificerer en klassificering og terminologi af hjælpemidler, som optimerer en persons funktionsevne og reducerer handicap, og en ny version blev udgivet i sommer.

- I den nyeste udgave af standarden er der foretaget en del både små og store ændringer. Den største ændring er, at hovedgruppe 05, Hjælpemidler til undervisning og til træning i færdigheder, er ophævet og undergrupperne flyttet til andre relevante hovedgrupper, fortæller den danske convenor for den internationale arbejdsgruppe, Mary Petersen, faglig konsulent i Socialstyrelsen.

Dansk indflydelse

Som convenor har Mary Petersen stået i spidsen for revisionsarbejdet af den nyudgivne standard. I standardiseringsarbejdet deltager alle lande på lige fod og har en lige stor stemme, også selv om man repræsenterer et lille land som Danmark. Men med en dansk convenor i spidsen får Danmark dog alligevel mulighed for at sætte et lidt større præg på arbejdet, idet convenoren leder og fordeler arbejdet, møderne og diskussionerne og desuden har ansvaret for at sikre fremdrift i udviklingen af standarden.

Medlemmerne i arbejdsgruppen består af eksperter inden for området og er et vigtigt forum, da standarden påvirker flere landes krav og retningslinjer på området. Desuden fungerer arbejdsgruppen som et internationalt netværk for deltagerne, da man under arbejdet har faglige diskussioner og mulighed for at sparre med hinanden.

Vær med i den kommende revision

Da udviklingen inden for hjælpemiddelområdet er i konstant forandring, er der tradition for, at standarden for hjælpemidlers klassifikation og terminologi påbegynder ny revision efter hver udgivelse. Dette er også planen med DS/EN ISO 9999, og næste revision starter op i efteråret 2022. Hvis du har lyst til at være en del af arbejdet, så kontakt standardiseringskonsulent Lærke Høllund på lhd@ds.dk eller på tlf. 26 80 98 58.

 

Kontakt

Lærke Høllund
Lærke Høllund Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: lhd@ds.dk
T: 39 96 61 59

Se også

Et samfund for alle aldre

21. september 2022

Et samfund for alle aldre

Sund aldring handler om andet og mere end at undgå sygdomme – det handler også om livskvalitet. Den internationale standard ISO 25550 har til formål at skabe samfund, hvor ældre bliver inkluderet og værdsat.

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

26. august 2022

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

En ny udgave af standarden for generelle krav og prøvningsmetoder til hjælpemidler, DS/EN ISO 21856 blev udgivet i juli måned. Samtidig med at standarden er blevet revideret, er den også gjort til en international standard.

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

31. maj 2022

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

Brug af sundhedsdata muliggør et helt nyt niveau af personlig behandling, men stiller samtidigt nye krav til udviklingen af standarder.

Webinar om Life Science

30. maj 2022

Video: Webinar om Life Science

Hvordan kan danske virksomheder få indflydelse fremtidens markedskrav til life science? Få indsigt i de nuværende krav og muligheder, samt hvordan forskningsresultater kan bringes i spil via standardisering.