Få succes med din bæredygtighedsstrategi og skab troværdighed gennem anerkendte standarder

22. august 2022

Få succes med din bæredygtighedsstrategi og skab troværdighed gennem anerkendte standarder

Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordenen, og virksomheder er nødt til at følge med udviklingen, hvis de vil forblive konkurrencedygtige. Standarder danner rammerne for en succesfuld bæredygtighedsstrategi og skaber samtidig troværdighed.

Behovet for en fælles indsats, der kan sikre en bæredygtig fremtid for kloden og dens befolkning, har aldrig været større. Derfor er virksomheder, små som store, nødt til at overveje, hvilket bæredygtighedsansvar de vil tage for at bidrage til den fælles indsats. Dette vil samtidig forbedre deres konkurrencedygtighed i en verden, hvor hvert et klima- og miljøaftryk bliver målt og vejet. Men virksomheder bliver ikke bæredygtige over natten. Miljø- og samfundsmæssige forbedringer kræver fokus på de væsentligste miljøforhold, reduktion af miljøpåvirkningen og løbende evaluering. Det kan standarder bidrage til.

-Standarder er bygget på et fundament af best practise og konsensus. Derved får virksomheden solide værktøjer til at skabe og implementere en bæredygtighedsstrategi samt dokumentere indsatsen. Standarder giver nogle af de bedst mulige forudsætninger for, at en virksomhed hurtigt får greb om sine bæredygtighedstiltag og konkretiseret sine planer, siger Kasper Hillgaard Mühlbach, chefkonsulent hos Dansk Standard.

De grønne løfter skal kunne dokumenteres

Udover at bidrage til den grønne omstilling kan standarder også give virksomheden troværdighed. Ved at have bestemte procedurer og politikker i forbindelse med bæredygtighedstiltag kan virksomheden demonstrere at have taget konkrete initiativer til fordel for samfundet og miljøet.

Men selvom anvendelse af standarder kan give en grad af troværdighed, er der stadig meget, som endnu ikke kan dokumenteres, som fx hvordan indsatsen måles og resultaterne sammenlignes. Derfor er der stor efterspørgsel på standarder, der kan netop dette, så forbrugere har mulighed for at gennemskue, om en virksomhed rent faktisk er bæredygtig. Og netop sådanne standarder arbejdes der på i øjeblikket.

-Ord som bæredygtig, klimavenlig og miljørigtig anvendes af mange virksomheder, når de beskriver deres klimainitiativer. Men for at vi kan stole på, at der også er hold i de grønne løfter, er der brug for værktøjer, som kan dokumentere det. Fremtidens standarder vil derfor være et godt redskab til at undgå greenwashing, da de vil skabe transparens og ensartethed til glæde for forbrugerne og til hjælp for virksomhederne, siger Kasper Hillgaard Mühlbach.

Konkrete værktøjer til gavn for virksomheden, samfundet og miljøet

Der findes flere standarder, som virksomheder kan bruge til udvikling og implementering af en bæredygtighedsstrategi. Fx giver standarden for miljøledelse, ISO 14001, en række konkrete anvisninger til at kortlægge, hvordan virksomhedens produkter og produktion påvirker miljøet. Ved at implementere et miljøledelsessystem kan du effektivisere virksomhedens brug af naturressourcer og energi, overholde lovmæssigheder og få bedre relationer til kunder.

Men bæredygtighed er ikke blot begrænset til miljø og klima – det handler i lige så høj grad om andre former for aftryk, virksomheden sætter på sine omgivelser. Derfor må bæredygtighed ses i et større perspektiv. Og det er netop, hvad den internationalt anerkendte standard for samfundsmæssigt ansvar, ISO 26000, gør. Udover at bidrage til miljøet ved bl.a. at forebygge forurening fra virksomheden, koncentrerer ISO 26000 sig også om arbejdsforhold, lokal samfundsudvikling og -involvering, god forretningsskik, organisering, forbrugerforhold og menneskerettigheder. Standarden giver virksomheden et systematisk grundlag for at arbejde med samfundsansvar.

En uddannelse i bæredygtighed

Disse standarder og mange flere danner ramme for Dansk Standards Sustainability Manager-uddannelse. På uddannelsen lærer du om standarderne, og hvordan de kan understøtte og bidrage til din virksomheds bæredygtighedsstrategi. Der er mulighed for at arbejde med egen virksomhed som case, og du får værktøjer til etablering, implementering og opfølgning på virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Dermed har du allerede en strategi for virksomhedens bæredygtighedstiltag i hånden ved gennemførelse af uddannelsen, som du og virksomheden efterfølgende kan videreudvikle.

En uddannelse i Sustainability Management giver virksomheden mange fordele. Fx får virksomheden en stærk ressource, der kan rådgive og sparre med den øvrige ledelse om bæredygtighedstiltag. Virksomheden får en styrket position ift. at kunne stille relevante og hjælpsomme krav gennem forsyningskæden og kan opnå en højere grad af troværdighed. Dokumentation for virksomhedens bæredygtighedsindsatser vil desuden forbedre muligheden for at kunne tiltrække fremtidige medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere samt modne de eksisterende.

Læs mere om Sustainability Manager-uddannelsen

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

27. marts 2023

CCS og Power-to-X – sådan får du indflydelse på markedet

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om CCS og Power-to-X og mulighederne for indflydelse på de kommende markedsvilkår.

Biodiversitet er liv, også for forretningen

07. marts 2023

Biodiversitet er liv, også for forretningen

Den 6. masseuddøen af plante- og dyrearter har store konsekvenser for os mennesker. For vores fødevaresikkerhed, sundhed, sikkerhed og økonomi. Det haster med at stoppe den og det kræver en stor, samlet, koordineret og aftalt indsats på tværs af l...

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

21. februar 2023

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

En ny undersøgelse fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser, at vi er langt fra målstregen med de cirkulære ambitioner. Således fungerer fem ud af otte markeder for genanvendte materialer ikke. Især manglende tillid er en barriere for at øge an...

Hvad er Power-to-X?

13. februar 2023

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X bliver en afgørende brik, hvis vi skal reducere CO2-udslippet med 70 % i 2050. PtX kan nemlig anvendes flere steder i transportsektoren og industrien, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Hvad er PtX, og hvorfor er det relev...