Få succes med din bæredygtighedsstrategi og skab troværdighed gennem anerkendte standarder

22. august 2022

Få succes med din bæredygtighedsstrategi og skab troværdighed gennem anerkendte standarder

Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordenen, og virksomheder er nødt til at følge med udviklingen, hvis de vil forblive konkurrencedygtige. Standarder danner rammerne for en succesfuld bæredygtighedsstrategi og skaber samtidig troværdighed.

Behovet for en fælles indsats, der kan sikre en bæredygtig fremtid for kloden og dens befolkning, har aldrig været større. Derfor er virksomheder, små som store, nødt til at overveje, hvilket bæredygtighedsansvar de vil tage for at bidrage til den fælles indsats. Dette vil samtidig forbedre deres konkurrencedygtighed i en verden, hvor hvert et klima- og miljøaftryk bliver målt og vejet. Men virksomheder bliver ikke bæredygtige over natten. Miljø- og samfundsmæssige forbedringer kræver fokus på de væsentligste miljøforhold, reduktion af miljøpåvirkningen og løbende evaluering. Det kan standarder bidrage til.

-Standarder er bygget på et fundament af best practise og konsensus. Derved får virksomheden solide værktøjer til at skabe og implementere en bæredygtighedsstrategi samt dokumentere indsatsen. Standarder giver nogle af de bedst mulige forudsætninger for, at en virksomhed hurtigt får greb om sine bæredygtighedstiltag og konkretiseret sine planer, siger Kasper Hillgaard Mühlbach, chefkonsulent hos Dansk Standard.

De grønne løfter skal kunne dokumenteres

Udover at bidrage til den grønne omstilling kan standarder også give virksomheden troværdighed. Ved at have bestemte procedurer og politikker i forbindelse med bæredygtighedstiltag kan virksomheden demonstrere at have taget konkrete initiativer til fordel for samfundet og miljøet.

Men selvom anvendelse af standarder kan give en grad af troværdighed, er der stadig meget, som endnu ikke kan dokumenteres, som fx hvordan indsatsen måles og resultaterne sammenlignes. Derfor er der stor efterspørgsel på standarder, der kan netop dette, så forbrugere har mulighed for at gennemskue, om en virksomhed rent faktisk er bæredygtig. Og netop sådanne standarder arbejdes der på i øjeblikket.

-Ord som bæredygtig, klimavenlig og miljørigtig anvendes af mange virksomheder, når de beskriver deres klimainitiativer. Men for at vi kan stole på, at der også er hold i de grønne løfter, er der brug for værktøjer, som kan dokumentere det. Fremtidens standarder vil derfor være et godt redskab til at undgå greenwashing, da de vil skabe transparens og ensartethed til glæde for forbrugerne og til hjælp for virksomhederne, siger Kasper Hillgaard Mühlbach.

Konkrete værktøjer til gavn for virksomheden, samfundet og miljøet

Der findes flere standarder, som virksomheder kan bruge til udvikling og implementering af en bæredygtighedsstrategi. Fx giver standarden for miljøledelse, ISO 14001, en række konkrete anvisninger til at kortlægge, hvordan virksomhedens produkter og produktion påvirker miljøet. Ved at implementere et miljøledelsessystem kan du effektivisere virksomhedens brug af naturressourcer og energi, overholde lovmæssigheder og få bedre relationer til kunder.

Men bæredygtighed er ikke blot begrænset til miljø og klima – det handler i lige så høj grad om andre former for aftryk, virksomheden sætter på sine omgivelser. Derfor må bæredygtighed ses i et større perspektiv. Og det er netop, hvad den internationalt anerkendte standard for samfundsmæssigt ansvar, ISO 26000, gør. Udover at bidrage til miljøet ved bl.a. at forebygge forurening fra virksomheden, koncentrerer ISO 26000 sig også om arbejdsforhold, lokal samfundsudvikling og -involvering, god forretningsskik, organisering, forbrugerforhold og menneskerettigheder. Standarden giver virksomheden et systematisk grundlag for at arbejde med samfundsansvar.

En uddannelse i bæredygtighed

Disse standarder og mange flere danner ramme for Dansk Standards Sustainability Manager-uddannelse. På uddannelsen lærer du om standarderne, og hvordan de kan understøtte og bidrage til din virksomheds bæredygtighedsstrategi. Der er mulighed for at arbejde med egen virksomhed som case, og du får værktøjer til etablering, implementering og opfølgning på virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Dermed har du allerede en strategi for virksomhedens bæredygtighedstiltag i hånden ved gennemførelse af uddannelsen, som du og virksomheden efterfølgende kan videreudvikle.

En uddannelse i Sustainability Management giver virksomheden mange fordele. Fx får virksomheden en stærk ressource, der kan rådgive og sparre med den øvrige ledelse om bæredygtighedstiltag. Virksomheden får en styrket position ift. at kunne stille relevante og hjælpsomme krav gennem forsyningskæden og kan opnå en højere grad af troværdighed. Dokumentation for virksomhedens bæredygtighedsindsatser vil desuden forbedre muligheden for at kunne tiltrække fremtidige medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere samt modne de eksisterende.

Læs mere om Sustainability Manager-uddannelsen

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...

Nyt netværk skal styrke danske positioner inden for grøn energi gennem standardisering

02. september 2022

Nyt netværk skal styrke danske positioner inden for grøn energi gennem standardisering

Dansk Standard har lanceret et nyt, strategisk netværk inden for Power-to-X og CCUS. Netværket bringer danske virksomheder og myndigheder sammen mod målet om at fremskynde den grønne omstilling på energiområdet og sikre danske styrkepositioner på...

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

05. august 2022

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

I standardserien ISO 81346 for industrianlæg, installationer og udstyr er der nu en ny udgave af del 10, der omhandler kraftforsyningssystemer. Her er sket en omfattende revision, der bl.a. inddrager vindkraft, solkraft og alle andre former for Pt...

28. juni 2022

Danmark skal være førende inden for fremtidens grønne brændstoffer

Derfor er Dansk Standard med i et nyt PtX-partnerskab, MissionGreenFuels. Partnerskabets målsætning er at udfase de fossile brændsler i blandt andet skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri over de næste fem år for...