Et samfund for alle aldre

21. september 2022

Et samfund for alle aldre

Sund aldring handler om andet og mere end at undgå sygdomme – det handler også om livskvalitet. Den internationale standard ISO 25550 har til formål at skabe samfund, hvor ældre bliver inkluderet og værdsat.

Levealderen er generelt langt højere i dag end før i tiden, men selvom gruppen af ældre mennesker vokser, findes der stadig stereotyper og fordomme om deres evne til at bidrage til samfundet. Derfor er det afgørende at bekæmpe aldersdiskrimination for at skabe en mere lige verden, hvor ethvert menneskes rettigheder og værdighed beskyttes og bevares. ISO 25550 stiller krav og retningslinjer til organisationer for bl.a. at opnå en aldersinkluderende arbejdsstyrke, som kan skabe værdi for organisationer, arbejdstagere, lokalsamfund og andre interessenter.

- Vi har alle en rolle at spille i bekæmpelsen af ​​aldersdiskrimination. Når vi giver den ældre del af arbejdsstyrken den støtte, de eventuelt har brug for, kan vi sikre større lighed på arbejdspladsen og samtidig skabe de ekstra ressourcer, som der er brug for på arbejdsmarkedet i øjeblikket. Alle drager fordel af et mere rummeligt arbejdsmarked, siger Maibritt Agger, afdelingschef i Dansk Standard.

Organisationer kan implementere ISO 25550 for at give lige muligheder for ældre arbejdstagere og dermed sikre, at deres arbejdsstyrke er aldersinkluderende, eller de kan anvende standarden som inspiration.

En aldrende arbejdsstyrke

Organisationer kan ved at udvide deres karrieremodeller skabe nye udviklingsveje og roller på arbejdspladsen, der imødekommer ældre arbejdstagere. Dette kan skabe en mere balanceret arbejdsplads, hvor erfaringer deles og samarbejde mellem generationer fremmes, hvilket desuden kan bidrage til at mindske tab af viden i organisationen.

-Organisationer bør udnytte de særlige kundskaber, som ældre arbejdstagere kan give videre til yngre generationer. Faktisk er deres viden og erfaring netop årsagen til, at deres alder bør tælle som en styrke, siger Maibritt Agger.

Anvendelse af krav og retningslinjer i ISO 25550 kan hjælpe med at opbygge en stærk arbejdsstyrke med flere generationer og minimere risikoen for aldersdiskrimination. Organisationer kan med en aldersinkluderende arbejdsstyrke blive mere produktive og have en konkurrencefordel, hvis disse retningslinjer følges.

Fordelene ved at tilgodese behovene hos ældre arbejdstagere i organisationen kan fx være:

  • Reduktion af fravær og udbrændthed, rekrutteringsomkostninger og arbejdsskader – og dermed øget omsætning
  • Forbedringer i innovationer, tilgængelighed, personaleengagement, motivation, fastholdelse og produktivitet. Øget produktivitet og innovationskapacitet sker fx ved at forbinde nye og eksisterende kompetencer blandt medarbejderne.
  • Omkostningseffektivitet, når organisationen investerer i udnyttelse af alle kompetencer og sikrer en sund arbejdsplads.
  • Løsning af mangel på arbejdskraft.
  • Forbedring af organisationens image.

Et opgør med fordomme

Når vi bryder med stigmatiseringen omkring aldring, kan vi transformere vores fællesskaber til et sted, hvor alle kan ældes og samtidig leve et meningsfuldt liv.

Den internationale komité ISO/TC 314, Aging societies, udvikler standarder, der skal takle udfordringerne med fordomme om ældre. Komitéen har fokuseret på samfundsmæssig sammenhængskraft, der involverer både rummelighed og ikke-diskrimination. Arbejdet har resulteret i en række standarder, der hjælper samfund med at tale samme sprog på tværs af generationer, så vi alle kan komme med løsninger, der er bedst egnede til vores skiftende behov. På den måde bliver alle inddraget i dialogen og i udviklingen af vores samfund.

 

 

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Se også

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

26. august 2022

Få indflydelse på klassifikation af hjælpemidler til optimering af personers funktionsevne

I juni måned blev ’DS/EN ISO 9999:2022 Hjælpemidler – Klassifikation og terminologi’ udgivet og erstatter versionen fra 2016. Eftersom udviklingen inden for hjælpemiddelområdet er i konstant forandring, påbegyndes en kommende revision allerede i e...

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

26. august 2022

Nyrevideret standard for generelle krav til hjælpemidler er blevet international

En ny udgave af standarden for generelle krav og prøvningsmetoder til hjælpemidler, DS/EN ISO 21856 blev udgivet i juli måned. Samtidig med at standarden er blevet revideret, er den også gjort til en international standard.

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

31. maj 2022

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

Brug af sundhedsdata muliggør et helt nyt niveau af personlig behandling, men stiller samtidigt nye krav til udviklingen af standarder.

Webinar om Life Science

30. maj 2022

Video: Webinar om Life Science

Hvordan kan danske virksomheder få indflydelse fremtidens markedskrav til life science? Få indsigt i de nuværende krav og muligheder, samt hvordan forskningsresultater kan bringes i spil via standardisering.