Miljøindsatsen styrkes af ISO 14001

06. februar 2023

Miljøindsatsen styrkes af ISO 14001

ISO 14001 bidrager til reduceret ressourceforbrug og formindsker derfor i høj grad danske virksomheders miljøpåvirkning. Det understreger en undersøgelse om miljøledelsesstandarden.

Den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001, er et effektivt redskab til at mindske virksomheders miljøpåvirkning og til at dokumentere indsatsen både eksternt og internt. Det viser en undersøgelse om danske virksomheders arbejde med miljøledelse, som knap 200 virksomheder har besvaret.

Mindsket ressourceforbrug og styrket miljøkommunikation

Hele 85 % af virksomhederne svarer, at arbejdet med miljøledelse har styrket deres miljøindsats i nogen eller høj grad, og 83 % svarer, at de dermed har opnået bedre håndtering af miljøpåvirkninger. Desuden angiver 78 %, at de har styrket overblikket, 63 % oplever synliggjorte resultater, og 76 % mener, at miljøledelse har styrket miljøkommunikationen internt.

– Miljøledelse handler om at sætte sit miljøarbejde i system og dermed styrke indsatsen. Undersøgelsen understreger, at det virker, og at miljøledelse er et effektivt redskab til at reducere miljøbelastningen, siger Jesper Lauridsen, seniorkonsulent i Dansk Standard og uddyber:

- ISO 14001 kan desuden være en hjælp for virksomheder til at dokumentere og synliggøre deres miljøindsats – både internt i forhold til medarbejdere og eksternt i forhold til kunder, hvilket undersøgelsen også vidner om.

Samtidigt viser undersøgelsen, at miljøledelse bidrager til reduceret ressourceforbrug. Således svarer 54 %, at de i nogen eller høj grad har reduceret ressourceforbruget i produktionen, og 52 % har tilsvarende oplevet mindsket ressourceforbrug i virksomhedens drift.

- Mange virksomheder vælger at indføre miljøledelse for at få bedre styr på ressourceforbrug og udledninger. Der kan nemlig være store besparelser at hente i fx energi- og vandforbruget i produktionen og dermed også økonomiske gevinster at hente, siger Jesper Lauridsen.

Miljøindsatsen styrkes af ISO 14001

Miljøledelse bliver fortsat vigtigere

ISO 14001 forventes da også at få endnu større betydning fremadrettet. Således mener hele 91 %, at miljøledelses betydning vil øges for danske virksomheder i fremtiden i nogen eller i høj grad.

- Undersøgelsens resultater understreger, at det her ikke er slutningen, men nærmest starten. Der er et stigende pres på, at man som virksomhed skal levere på miljøindsatsen. Og miljøledelse virker, hvilket undersøgelsen i høj grad dokumenterer, siger Jesper Lauridsen.

Et redskab til at understøtte FN’s verdensmål

ISO 14001 er samtidig et effektivt redskab og meget anvendeligt i forhold til FN’s verdensmål, uddyber Jesper Lauridsen.

- Miljøledelse kan med fordel anvendes som et konkret værktøj til at implementere FN’s verdensmål i forretningen og samtidigt dokumentere indsatsen. På samme måde kan flere andre standarder være med til at hjælpe virksomheders arbejde med et eller flere af de 17 verdensmål og delmål.

Miljøledelse, ISO 14001, er blot en blandt mange standarder, der er med til at gavne miljøet, fremme ansvarlighed og dokumentere bæredygtighed, og som virksomheder kan bruge som et værktøj til at arbejde med verdensmålene i forretningen og dokumentere indsatsen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget i 2020 af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet. 185 danske virksomheder har deltaget i undersøgelsen vedrørende miljøledelse. Antallet af deltagende virksomheder svarer til ca. 10 %. af ISO 14001-certificerede virksomheder i Danmark.Vil du vide mere?

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54

Se også

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...

20. marts 2023

Biodiversitet og forretningskritikalitet

Se eller gense dette webinar, hvor du får indblik i, hvorfor biodiversitet er af største vigtighed for forretningen, samt hvilke strategiske muligheder der ligger i en bæredygtig udvikling.

ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet nu udgivet på engelsk

07. marts 2023

Efter stor international efterspørgsel er ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet nu udgivet på engelsk

I september sidste år blev ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet, DS 5001, udgivet i dansk regi. Lige siden har der været et stort ønske fra både danske - og ikke mindst globale virksomheder - om en engelsk udgave, og det ønske er nu b...