23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anlægsprojekt, så man i fremtiden kan adskille bygningskomponenter og dermed sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri. Standarden hjælper desuden også virksomheder med at leve op til EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed i byggeriet.

Fleksible og reparerbare bygninger. Det er tankegangen bag standarden om 'design for afmontering og tilpasning', DS/ISO 20887, der netop er udkommet på dansk. Standarden er et godt redskab til hele værdikæden, lige fra arkitekterne til materialeproducenter, da den giver fælles rammer for, hvordan bygninger bør blive designet og bygget, så bygningskomponenterne kan blive skilt ad, genbrugt og genanvendt, så materialernes værdi kan forlænges. Standarden beskriver nemlig 10 designprincipper til at konstruere bygninger, der kan afmonteres og/eller tilpasses, så både rum og deleelementer får en forlænget brugs- og levetid. Det kan ske på fem niveauer: systemer, elementer, komponenter/samlinger, underkomponenter og materialer.

”Standardens termer er centrale for, at vi kan tale sammen på tværs af fag inden for byggeri og anlæg. Dens principper styrker både rådgivning på det strategiske niveau og udførsel på det praktisk niveau, så vi sammen gør de rigtige ting - og udfører det rigtigt”, siger Johannes Manelius Greisen, arkitekt og bæredygtighedsspecialist hos ERIK arkitekter, der anvender standarden.

10 principper for design med henblik på afmontering og tilpasning

- Alsidighed
- Konvertibilitet
- Udvidelsesmuligheder
- Nem adgang
- Uafhængighed og reversible samlinger
- Undgåelse af unødvendig behandling og finish
- Understøttelse af cirkulær økonomi
- Enkelhed
- Standardisering
- Sikkerhed ved demontering

Den cirkulære omstilling kræver forandringer

Design for adskillelse er en central forudsætning for den cirkulære omstilling i byggeriet. Men for at bygninger kan blive cirkulære, er der behov for man kan udskifte byggekomponenterne. Og det kræver, at man kan skille ting ad og dermed genbruge bygningskomponenter, maksimere materialeværdien og minimere leveringstid til det nye byggeri.

"Standarden kan hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at omstille forbruget af ressourcer i en mere cirkulær og bæredygtig retning, hvor ressourcerne skal have mulighed for at få et nyt liv og dermed indgå i et nyt kredsløb.  Derudover kan standarden også hjælpe byggerisektoren med at minimere deres byggeaffald, som i dag udgør over 30 % af Danmarks samlede affaldsmængde", siger Marika Englén, konsulent i Dansk Standard.

EU-taksonomien henviser til design for afmontering

Standarden om 'design for afmontering og tilpasning' bliver også nævnt i EU-taksonomien som en anbefalet metode til at bevise bygningens cirkularitet.

"Standarden er et kærkomment redskab, der giver os en fælles forståelse og et fælles rammesæt for cirkulært byggeri, samtidig med at den gør det muligt for os at kunne rapportere på EU-taksonomien", siger Anders Sørensen, Bæredygtighedschef hos entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen a/s og fortsætter:

"Desuden ser jeg det som en fordel, at standarden nu er udkommet på dansk, da vi hos Enemærke & Petersen arbejder på det danske marked, hvor vi har brug for at kunne forklare vores danske håndværker, hvordan de skal leve op til standarden".

Læs mere om EU-taksonomien

Webinar: Få en introduktion til standarden

Dansk Standard holder et webinar om design for adskillelse i byggeriet den 17. april kl. 10-11Kontakt

Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Se også

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.