23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anlægsprojekt, så man i fremtiden kan adskille bygningskomponenter og dermed sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri. Standarden hjælper desuden også virksomheder med at leve op til EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed i byggeriet.

Fleksible og reparerbare bygninger. Det er tankegangen bag standarden om 'design for afmontering og tilpasning', DS/ISO 20887, der netop er udkommet på dansk. Standarden er et godt redskab til hele værdikæden, lige fra arkitekterne til materialeproducenter, da den giver fælles rammer for, hvordan bygninger bør blive designet og bygget, så bygningskomponenterne kan blive skilt ad, genbrugt og genanvendt, så materialernes værdi kan forlænges. Standarden beskriver nemlig 10 designprincipper til at konstruere bygninger, der kan afmonteres og/eller tilpasses, så både rum og deleelementer får en forlænget brugs- og levetid. Det kan ske på fem niveauer: systemer, elementer, komponenter/samlinger, underkomponenter og materialer.

”Standardens termer er centrale for, at vi kan tale sammen på tværs af fag inden for byggeri og anlæg. Dens principper styrker både rådgivning på det strategiske niveau og udførsel på det praktisk niveau, så vi sammen gør de rigtige ting - og udfører det rigtigt”, siger Johannes Manelius Greisen, arkitekt og bæredygtighedsspecialist hos ERIK arkitekter, der anvender standarden.

10 principper for design med henblik på afmontering og tilpasning

- Alsidighed
- Konvertibilitet
- Udvidelsesmuligheder
- Nem adgang
- Uafhængighed og reversible samlinger
- Undgåelse af unødvendig behandling og finish
- Understøttelse af cirkulær økonomi
- Enkelhed
- Standardisering
- Sikkerhed ved demontering

Den cirkulære omstilling kræver forandringer

Design for adskillelse er en central forudsætning for den cirkulære omstilling i byggeriet. Men for at bygninger kan blive cirkulære, er der behov for man kan udskifte byggekomponenterne. Og det kræver, at man kan skille ting ad og dermed genbruge bygningskomponenter, maksimere materialeværdien og minimere leveringstid til det nye byggeri.

"Standarden kan hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at omstille forbruget af ressourcer i en mere cirkulær og bæredygtig retning, hvor ressourcerne skal have mulighed for at få et nyt liv og dermed indgå i et nyt kredsløb.  Derudover kan standarden også hjælpe byggerisektoren med at minimere deres byggeaffald, som i dag udgør over 30 % af Danmarks samlede affaldsmængde", siger Marika Englén, konsulent i Dansk Standard.

EU-taksonomien henviser til design for afmontering

Standarden om 'design for afmontering og tilpasning' bliver også nævnt i EU-taksonomien som en anbefalet metode til at bevise bygningens cirkularitet.

"Standarden er et kærkomment redskab, der giver os en fælles forståelse og et fælles rammesæt for cirkulært byggeri, samtidig med at den gør det muligt for os at kunne rapportere på EU-taksonomien", siger Anders Sørensen, Bæredygtighedschef hos entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen a/s og fortsætter:

"Desuden ser jeg det som en fordel, at standarden nu er udkommet på dansk, da vi hos Enemærke & Petersen arbejder på det danske marked, hvor vi har brug for at kunne forklare vores danske håndværker, hvordan de skal leve op til standarden".

Læs mere om EU-taksonomien

Webinar: Få en introduktion til standarden

Dansk Standard holder et webinar om design for adskillelse i byggeriet den 17. april kl. 10-11Kontakt

Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Se også

18. april 2023

Webinar om design for adskillelse i byggeriet

Se eller gense webinaret om design for adskillelse, hvor du får indblik i, hvordan den internationale ISO-standard om design for adskillelse, DS/ISO 20887, kan hjælpe byggeriet med at komme godt i gang.

Høringsforslag vedrørende Eurocodes

17. april 2023

Høringsforslag vedrørende Eurocodes

Høringsforslag i relation til et af de nationale, danske annekser til Eurocodes – præcisering af krav til dokumentation af robusthed i forhold til CC2 og CC3.

12. april 2023

Hvad kommer der til at ske inden for BIM og standardisering?

Se eller gense dette webinar, hvor du får et overblik over nye og kommende standarder på BIM-området, og hvordan standarderne kan bruges til at øge værdien af at arbejde med data (informationer) og udvikle forretningen henimod smartere digitaliser...

EU-taksonomien kort fortalt

30. marts 2023

EU-taksonomien kort fortalt

EU’s taksonomi kan få betydning for alle aktører i byggeriet, og det er derfor en god ide at sætte sig ind i kravene allerede nu.