23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anlægsprojekt, så man i fremtiden kan adskille bygningskomponenter og dermed sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri. Standarden hjælper desuden også virksomheder med at leve op til EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed i byggeriet.

Fleksible og reparerbare bygninger. Det er tankegangen bag standarden om 'design for afmontering og tilpasning', DS/ISO 20887, der netop er udkommet på dansk. Standarden er et godt redskab til hele værdikæden, lige fra arkitekterne til materialeproducenter, da den giver fælles rammer for, hvordan bygninger bør blive designet og bygget, så bygningskomponenterne kan blive skilt ad, genbrugt og genanvendt, så materialernes værdi kan forlænges. Standarden beskriver nemlig 10 designprincipper til at konstruere bygninger, der kan afmonteres og/eller tilpasses, så både rum og deleelementer får en forlænget brugs- og levetid. Det kan ske på fem niveauer: systemer, elementer, komponenter/samlinger, underkomponenter og materialer.

”Standardens termer er centrale for, at vi kan tale sammen på tværs af fag inden for byggeri og anlæg. Dens principper styrker både rådgivning på det strategiske niveau og udførsel på det praktisk niveau, så vi sammen gør de rigtige ting - og udfører det rigtigt”, siger Johannes Manelius Greisen, arkitekt og bæredygtighedsspecialist hos ERIK arkitekter, der anvender standarden.

10 principper for design med henblik på afmontering og tilpasning

- Alsidighed
- Konvertibilitet
- Udvidelsesmuligheder
- Nem adgang
- Uafhængighed og reversible samlinger
- Undgåelse af unødvendig behandling og finish
- Understøttelse af cirkulær økonomi
- Enkelhed
- Standardisering
- Sikkerhed ved demontering

Den cirkulære omstilling kræver forandringer

Design for adskillelse er en central forudsætning for den cirkulære omstilling i byggeriet. Men for at bygninger kan blive cirkulære, er der behov for man kan udskifte byggekomponenterne. Og det kræver, at man kan skille ting ad og dermed genbruge bygningskomponenter, maksimere materialeværdien og minimere leveringstid til det nye byggeri.

"Standarden kan hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at omstille forbruget af ressourcer i en mere cirkulær og bæredygtig retning, hvor ressourcerne skal have mulighed for at få et nyt liv og dermed indgå i et nyt kredsløb.  Derudover kan standarden også hjælpe byggerisektoren med at minimere deres byggeaffald, som i dag udgør over 30 % af Danmarks samlede affaldsmængde", siger Marika Englén, konsulent i Dansk Standard.

EU-taksonomien henviser til design for afmontering

Standarden om 'design for afmontering og tilpasning' bliver også nævnt i EU-taksonomien som en anbefalet metode til at bevise bygningens cirkularitet.

"Standarden er et kærkomment redskab, der giver os en fælles forståelse og et fælles rammesæt for cirkulært byggeri, samtidig med at den gør det muligt for os at kunne rapportere på EU-taksonomien", siger Anders Sørensen, Bæredygtighedschef hos entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen a/s og fortsætter:

"Desuden ser jeg det som en fordel, at standarden nu er udkommet på dansk, da vi hos Enemærke & Petersen arbejder på det danske marked, hvor vi har brug for at kunne forklare vores danske håndværker, hvordan de skal leve op til standarden".

Læs mere om EU-taksonomien

Webinar: Få en introduktion til standarden

Dansk Standard holder et webinar om design for adskillelse i byggeriet den 17. april kl. 10-11Kontakt

Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Se også

Med byggestandard kan kommunerne gå forrest i den cirkulære omstilling

14. november 2023

Med byggestandard kan kommunerne gå forrest i den cirkulære omstilling

Fremtidens bygninger og anlæg skal være mere fleksible, så de nemt kan skilles ad og tilpasses eller omdannes til noget andet, hvis der er behov for det. Og netop det kan standarden ’Design med henblik på afmontering og tilpasning’ hjælpe kommuner...

Nu sættes der for alvor skub i udviklingen af standarder for cirkulært byggeri

09. november 2023

Nu sættes der for alvor skub i udviklingen af standarder for cirkulært byggeri

Fem nye taskgrupper er netop nedsat af den danskledede EU-komité, CEN/TC 350/SC1, for at sætte gang i udviklingen af europæiske standarder for cirkulær økonomi i byggeriet. Arbejdet skal fremme omstillingen til lavere miljø- og klimaaftryk samt et...

30. oktober 2023

Igangværende revisionsarbejde af en Eurocode-standard for trækonstruktioner

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om det igangværende arbejde med revisionen af en Eurocode for trækonstruktioner.

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

10. juli 2023

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

EU-taksonomien stiller store krav til virksomheder, men der følger også masser af fordele med taksonomien, såsom konkrete miljømål, absolutte kriterier og transparens på tværs af landegrænser.