Ny guide til en mere bæredygtig produktion

25. april 2023

Ny guide til en mere bæredygtig produktion

Det er god forretning at arbejde med bæredygtighed i virksomheden og produktionen, men hvordan gør man det i praksis? Dansk Standard har netop udgivet en ny guide, der giver inspiration til, hvordan standarder kan vise en vej igennem de udfordringer, man som virksomhed møder i overgangen til en mere bæredygtig produktion.

De store globale udfordringer ift. særligt klima og miljø samt de ambitiøse verdensmål vedtaget af FN afspejles både i europæisk og dansk politik. EU og Danmark er i fuld gang med at indføre regler og lovgivning, der bl.a. stiller krav om miljøhensyn og reduceret brug af materialer og andre ressourcer. I kølvandet på dette, stiger også kravene til virksomheders dokumentation og rapportering - både når det handler om miljøkrav, arbejdsforhold og andre samfundskrav. Det kan være svært at finde rundt i, men kravene er kommet for at blive, og der er stigende fokus på bæredygtighed i de fleste brancher og hos kunderne. Der er derfor god forretning i at finde og kunne dokumentere mere bæredygtige løsninger, der kan øge eller fastholde ens virksomheds markedsandele.

Bæredygtighed er fremtiden – også for virksomheder

- Man kan sige, at verdensmål er blevet hverdagsmål. For krav til bæredygtighed - både fra kunder, samarbejdspartnere og myndigheder - er det nye markedsvilkår, der møder virksomhederne. Det kan fx være krav til dokumentation og sporbarhed, som også er relevante for mindre producenter og underleverandører, der er en del af store virksomheders værdikæder. Det kan være svært at leve op til, og vi oplever i Dansk Standard at mange virksomheder efterspørger hjælp og redskaber på området, siger Berit Holbech Asmussen, chefkonsulent i Dansk Standard.

Derfor har Dansk Standard samlet informationer om krav, termer og udfordringer ift. bæredygtig produktion i en guide, der kan inspirere produktionsvirksomheder til at bruge standarder som hjælp til at arbejde sig hen imod en mere bæredygtig produktion.  Standarder som redskab kan nemlig bruges til at sætte ambitiøse mål, efterleve og dokumentere dem.

- Standarder kan vise en vej igennem de udfordringer, man som virksomhed møder i overgangen til en mere bæredygtig produktion. Samtidig kan arbejdet med standarder og dataindsamling gøre det lettere for virksomhederne at optimere deres produktionsprocesser og give konkrete positive resultater på bundlinjen. Det kan helt konkret være at indføre et system, hvor man får øjnene op for ressourcespild – fx et for højt energiforbrug, siger Dorte Kulle, chefkonsulent i Dansk Standard.

Standarder kan hjælpe virksomheder på vej mod en mere bæredygtig produktion

Den nye guide giver et indblik i, hvordan standarder kan bruges til at arbejde målrettet og strategisk med at styrke forretningen med fokus på en mere bæredygtig virksomhed og produktion. Den giver bud på svar på spørgsmål som: Hvordan kan vi bruge standarder til at arbejde med bæredygtighed? Hvor er det bedst at starte? Hvordan dokumenterer vi, at vi gør det?

- Guiden sætter fokus på hele forretningen og virksomhedens påvirkning på verdens økonomiske, sociale og miljømæssige forhold som beskrevet i FN’s verdensmål. Som et pejlemærke, har vi brugt seks delmål under verdensmål 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’, som man kan arbejde med i sin virksomhed, fortæller Berit Holbech Asmussen.

Formålet med guiden er at give især små og mellemstore virksomheder (SMV’er) inspiration til at bruge standarder i arbejdet med at omstille til en mere bæredygtig produktion og dermed være med til at levere på FN’s Verdensmål 12.
Kontakt

Dorte Kulle
Dorte Kulle Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: dku@ds.dk
T: 39 96 61 62
Berit Holbech Asmussen
Berit Holbech Asmussen Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bha@ds.dk
T: 39 96 62 36

Se også

06. juni 2024

Webinar om internationale standarder for biodiversitet

Se eller gense webinaret og få seneste nyt fra det internationale arbejde med udviklingen af standarder for biodiversitet samt mulighed for at bidrage med egen viden og udfordringer.

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...