Danmark for bordenden, når der skal sættes standarder for tilslutningen af vedvarende energiproduktion på elnettet

03. maj 2023

Danmark for bordenden, når der skal sættes standarder for tilslutningen af vedvarende energiproduktion på elnettet

En international komité for integrationen af vedvarende energiproduktion i elnettet har netop fået ny forperson. Det er danske Frank Martin, som har fået ansvaret, og det kan blive en fordel for Danmark, mener han.

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om, at vi inden for de næste otte år skal have firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land. Frank Martin, rådgivende ingeniør hos vindmølleproducenten Siemens Gemesa Renewable Energy og nu forperson for den internationale komité, SC 8A Grid Integration of Renewable Energy Generation, mener, at standarder spiller en væsentlig rolle i at nå dette mål.

- For at kunne nå Folketingets målsætning skal der udarbejdes standarder, der kan understøtte den store påvirkning, som tilslutningen af hhv. solceller og vindmøller kommer til at have på elnettet, siger Frank Martin.

Komitéen, SC 8A (Sub Committee), er en komité under den internationale standardiseringsorganisation, IEC – International Electrotechnical Commission, som udvikler internationale standarder for elektroteknik.

Fokus på gennemsigtighed og højere kvalitet

Som forperson vil Frank Martin bl.a. lægge vægt på at sikre større gennemsigtighed under standardiseringsprocessen og endnu højere kvalitet på det endelige resultat.

- Set fra industriens synspunkt er standardisering generelt med til at drive en hurtigere integration af vedvarende energi, og det er derfor et nødvendigt og essentielt redskab for at kunne drive industrialiseringen og sænke omkostningerne. Derfor bør at standardiseringen foregår så effektivt og transparent som muligt, siger Frank Martin.

Ifølge Frank Martin har der i løbet af de seneste år været et stigende behov for at tilpasse bestemmelserne for nettilslutninger med standardiseringsaktiviteterne på tværs af forskellige IEC-komitéer, men man skal samtidig sørge for at undgå, at de mange aktiviteter overlapper med igangværende og nye standardiseringsaktiviteter. For at reducere og undgå overlap i standarderne vil han derfor arbejde for en større overensstemmelse i arbejdsprogrammet med TC 8, Technical Committee - System aspects of electrical energy supply, som SC 8A er subkomité til, samt de andre tekniske komitéer på området.

Ensartethed af krav kan give danske virksomheder større adgang til det internationale marked

Frank Martin mener også, at det vil være positivt for danske producenter af vedvarende energi, hvis det lykkes SC 8A at skabe større overensstemmelse med TC 8 i udviklingen af standarder på området.

- En større overensstemmelse mellem SC 8A og TC 8 i udviklingen af standarder, som kan understøtte nettilslutningsaspekterne, både nationalt og internationalt, kan betyde en langt større simplificering og ensartethed af de krav, som markedet stiller lige nu til nettilslutningerne. Dette vil betyde, at de danske producenter af vedvarende energisystemer, som skal tilsluttes til nettet, vil få en større adgang til det internationale marked, siger Frank Martin og kommer med en opfordring til den danske industri:

- Det er tydeligt, at denne rejse vil tage tid, og den kræver, at den danske industri fortsætter med at investere i standardisering.

En milepæl er nået

Overensstemmelse mellem komitéerne er ikke det eneste, der kan komme Danmark til gode. Frank Martin mener, at hans nye rolle som forperson for SC 8A kan styrke den danske position på området.

- Det danske standardiseringsudvalg for forsyningssystemer for elektrisk energi, S-508, har de seneste år brugt meget tid på at drøfte SC 8A’s retning, og selv med begrænsede ressourcer har det danske udvalg været involveret i det meste af det tekniske arbejde. Derfor er en dansk forperson en kæmpe milepæl for S-508 – og for Danmark – da det giver endnu større adgang for deltagelse i arbejdet, fortæller Frank Martin og fortsætter:

- En dansk repræsentation i SC 8A's ledelse skal naturligvis være drevet af neutralitet over for alle medlemmerne, men det giver en fantastisk mulighed for at fremme aspekter, som kan styrke den danske position. Ligeledes giver positionen også mulighed for en større vidensudveksling med andre tekniske komitéer, hvor det vil være muligt i større omfang at videreføre erfaringer fra den danske udvikling, slutter han.

Kontakt

Mads Thomsen
Mads Thomsen Konsulent | Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: math@ds.dk
T: 39 96 62 38

Se også

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

30. oktober 2023

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

Den nye revision indeholder væsentlige ændringer, der afspejler udvalgets arbejde om bl.a. at skabe sikrere stikpropper og stikkon-takter. Standarden er revideret i samarbejde med branchens eksperter og adresserer flere nøgleområder for at sikre s...

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

18. oktober 2023

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

Traditionen tro uddeles hvert år den prestigefulde pris, IEC 1906 Award. Den tildeles eksperter inden for den internationale standardiseringsorganisation, IEC, for at have opnået ekstraordinære resultater. I år har to danske eksperter modtaget pri...

I en hel uge er sikkerhed i elektriske produkter på den internationale dagsorden

06. juni 2023

I en hel uge er sikkerhed i elektriske produkter på den internationale dagsorden

100 eksperter fra 33 lande mødes i den kommende uge i København for at blive enige om kommentarerne til ikke mindre end 73 standardforslag indenfor forbrugersikkerhed i elektriske produkter, som dækker alt lige fra køkkenapparater til elektrisk be...

Webinar: Nye svar på funktions- og sikkerhedskrav til elektriske installationer

08. maj 2023

Webinar: Nye svar på funktions- og sikkerhedskrav til elektriske installationer

Se eller gense dette webinar, hvor du får en opdatering på de nyeste vejledninger fra udvalget S-564, som arbejder med elektriske installationer og beskyttelse mod elektriske stød, samt en mulighed for at få afklaret forståelsesmæssige problematik...