Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

26. juni 2023

Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

En ny standard for FN’s verdensmål blev vedtaget i marts 2023 i den internationale standardiseringsorganisation, ISO. Formålet er at udvikle et ledelsessystem, som virksomheder kan blive certificeret i. Nu skal der nedsættes en dansk arbejdsgruppe, som skal være med til at udvikle den internationale standard for ledelsessystemet, og danske virksomheder kan være med.

Dansk Standard har fået etableret en international komité, der skal udvikle en ledelsessystemstandard for FN’s Verdensmål (UN SDGs). Standarden er baseret på FN’s SDG Impact Standards og bliver en international, anerkendt standard, som vil give virksomheder og organisationer mulighed for at blive certificeret inden for FN’s verdensmål. Danske virksomheder og organisationer har mulighed for at være med i udviklingen af standarden igennem en ny, dansk arbejdsgruppe.

- Hvis danske virksomheder og interessenter ønsker at få indflydelse på og dybdegående kendskab til den nye standard, er der mulighed for at være med i den danske arbejdsgruppe og dermed påvirke udformningen af det internationale ledelsessystem. Desuden er der mulighed for at være med i en strategisk rådgivningsgruppe for ISO’s ledelsessystem for FN’s verdensmål. Begge arbejdsområder giver adgang til et stærkt internationalt netværk af interessenter inden for samme område, siger Kasper Mühlbach, chefkonsulent i Dansk Standard.

FN-standard kan kobles til virksomhedens eksisterende ledelsessystem

Ambitionen med det nye ledelsessystem er at give virksomheder en lettere adgang til at koble FN’s verdensmål på deres eksisterende ledelsessystem eller at give dem muligheden for at etablere et certificerbart ledelsessystem med udgangspunkt i verdensmålene.

- Med en SDG-ledelsesstandard får man et fælles sammenligningsgrundlag og nogle fælles, klart definerede målemetoder, som kan hjælpe virksomheder og organisationer med at registrere og dokumentere deres indsats på en troværdig, transparent og ensartet måde. Og det bliver helt afgørende med denne standard, at den kommer til at tilbyde akkrediteret certificering og dermed sikre en høj grad af troværdighed gennem internationale krav udstukket af ISO og IAF, det internationale akkrediteringsforum, fortæller Kasper Mühlbach.

Den nye certificerbare ledelsessystemstandard kan foruden at hjælpe virksomheder med at sikre en høj grad af troværdighed og gennemsigtighed også eliminere risikoen for sdg-washing. Desuden kan ledelsessystemet hjælpe virksomheder med at reducere deres ressourceforbrug ift. den kommende CSRD-rapportering.

Selvom certificering ikke er nødvendig for mange af brugerne endnu, giver standarden et rammeværk og et værktøj til en systematisk indsats for reelt at bidrage til SDG'erne. Kravene vil være generiske og fleksible, så hver enkelt organisation definerer sit omfang, mål og mulige forbedringer.

Det er Dansk Standard, som skal drive sekretariatet til udviklingen af den internationale standard, hvilket er med til at give de danske virksomheder, som deltager i arbejdet, en styrkeposition fx ved at videreføre danske erfaringer. Jacob Færgemand fra Bureau Veritas er formand for det internationale arbejde.

Flere muligheder for at være med i arbejdet

Der er to niveauer for deltagelse, som giver en række fordele: 

  1. Strategisk Rådgivningsgruppe for ISOs ledelsessystem for FN’s Verdensmål.
  2. Standardiseringsudvalget for Bæredygtighed og forretningsudvikling.

Den strategiske rådgivningsgruppe fokuserer primært på de overordnede strategiske og taktiske muligheder og problemstillinger og modtager målrettet kommunikation til gruppen, mens standardiseringsudvalget arbejder med både strategiske, men i høj grad også faglige problemstillinger.  
Der er mulighed for at deltage i det internationale arbejde og netværk i begge grupper.  Du kan læse mere om fordelene ved de to niveauer for deltagelse her, og mere om ISO-forslaget her. 

Du kan se mere om selve udvalget her: Ledelsessystem for FN’s Verdensmål - Dansk Standard (ds.dk)

Det får du ud af at være med i arbejdet:

  • Stærkt netværk
  • Indflydelse på standardens ordlyd.
  • Dybt kendskab til baggrunden for krav og formuleringer.
  • Viden, som muliggør nemmere implementering.
  • Erfaringsudveksling med professionelle eksperter.
  • Mulighed for deltagelse i internationale arbejdsgrupper.
  • Bringe viden med hjem til din egen organisation, som den kan drage fordel af.
  • Indgående kendskab til tolkning og betydning af FN’s verdensmål.

Finansiering og information

For at finansiere udviklingen af den nye, internationale standard koster det penge at være med i arbejdet med udviklingen af standarden. Der er desuden mulighed for at være med til at finansiere udviklingen af standarden uden at deltage i selve arbejdet.

Kontakt Kasper Mühlbach for at høre mere

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

03. november 2023

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

FN og den internationale standardiseringsorganisation ISO er for første gang nogensinde gået sammen i et partnerskab om at udvikle en international ledelsesstandard for FN’s verdensmål. Danmark har taget initiativ til standarden og skal lede arbej...

16. august 2023

Ny, certificerbar standard for FN’s verdensmål

Se eller gense webinaret om en ny, certificerbar standard for FN’s verdensmål, hvor du kan høre, hvordan du kan sikre dansk indflydelse på det kommende internationale ledelsessystem for FN’s verdensmål.

Danmark har stillet forslag om en international SDG-standard

23. september 2022

Danmark har stillet forslag om en international SDG-standard

Rigtig mange virksomheder arbejder med FN’s Verdensmål. Men risikoen for SDG-washing og bæredygtighedsindsatser, der ikke gør en forskel, er stor. Derfor er der brug for en ISO-ledelsestandard, der skal hjælpe virksomheder og organisationer med at...

Er der behov for en SDG-ledelsesstandard

16. november 2021

Er der behov for en SDG-ledelsesstandard?

Dansk Standard er i gang med at undersøge, om der er behov for en international ledelsesstandard, hvor virksomheder kan blive certificeret i deres arbejde med de 17 verdensmål.