Ledelsessystem for FN’s Verdensmål
(S-1000/U08)

Arbejdsområdet omfatter primært bæredygtighedsledelse med særligt fokus på udarbejdelse af en ledelsessystemstandard inden for FN's Verdensmål. 

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Kasper Muhlbach 1635X489 Neu
Næste møde
13 nov

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Baggrund

Dansk Standard har fået etableret en international komité, der skal udvikle en ISO-ledelsessystemstandard for FN’s Verdensmål (UN SDGs), og som giver mulighed for, at virksomheder og organisationer kan blive certificeret i standarden. Ambitionen er, at standarden skal indeholde krav fra både ISO og FN. Alle ISO’s 168 medlemslande kan oprette et nationalt standardiseringsudvalg, der udarbejder forslag til indholdet i den kommende standard samt stemmer om indhold og formuleringer af krav i standarden.

Selvom certificering måske ikke er nødvendig for mange af brugerne endnu, giver standarden et rammeværk og et værktøj til en systematisk indsats mod reelt bidrag til SDG'erne. Kravene vil være generiske og fleksible, så hver enkelt organisation definerer sit omfang, mål og mulige forbedringer.

Standarden er et dansk initiativ og derfor under dansk ledelse. Ønsket med standarden er at

 • Forme organisationen til fremtiden og skab en solid, værdibaseret og forretningsbaseret grundlag for vedvarende succes.
 • Give en ramme for alle organisationer til at arbejde aktivt og effektivt med SDG'er relevante for deres kontekst.
 • Gøre det muligt for en organisation at forbedre sin præstation på bæredygtig udvikling.
 • Forbedre tillid og selvtillid for organisationen.
 • Gøre det nemmere at tiltrække morgendagens talenter.
 • Undgå rainbowwashing.
 • Skabe en mulighed for akkrediteret tredjeparts certificering.
 • Lette CSR- og ESG-rapportering.

Arbejdet vil bl.a. blive baseret ISO 26000 - Samfundsmæssigt ansvar og UN DP Impact Standards.

Du kan læse mere om projektet på ISOs hjemmeside ISO/PC 343 - Management System for UN Sustainable development goals – Requirements for any organization og på Dansk Standards New MSS SDG proposal - Danish Standard (ds.dk)

Internationale relationer 

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om de tekniske komiteer, deres strukturer, standarder og arbejdsprogrammer:

 • ISO PC343

Deltagelse

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det normalt koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Derudover har vi i Danmark to yderligere og attraktive muligheder for at deltage:

Dansk gruppe for strategisk rådgivning for ISO Ledelsessystemstandard - FNs verdensmål

Den danske strategiske rådgivningsgruppe (SAG) mødes 2-4 gange årligt til fokuserede møder, hvor man får relevant information om status for ledelsesstandardens udvikling. Gruppen diskuterer strategiske og taktiske problemstillinger inden for fx niveau af krav, certificering, best practise, eksempler og andet gruppens medlemmer måtte finde relevant, og som kan give inspiration til den danske ledelse af arbejdet med standarden.
Som medlem af Den strategiske rådgivningsgruppe får man:

 • 2-4 danske møder på strategisk niveau om ledelsessystemet for UN SDGs
 • Mulighed for at deltage i det Internationale netværk og ISO-møder om ledelsessystemet for UN SDGs
 • Op til 2 medlemmer i det danske standardiseringsudvalg for bæredygtighed og forretningudvikling (S-1000)
 • Organisationens logo på ISO-møder (internationale og danske)
 • LinkedIn badge og diplom om deltagelse i Dansk Standards udvalg for ISO MSS on UN SDGs
 • 20% rabat på Dansk Standards kurser for din organisation

Pris: 75.000,- dkk eks moms

Standardiseringsudvalget for Bæredygtighed og forretningsudvikling

Det danske standardiseringsudvalg for bæredygtighed og forretningsudvikling arbejder med alle de store ledelsesstandarder som fx ISO 9001, ISO 14001 og også det kommende ledelsessystem for FN’s Verdensmål. Man vælger selv hvilke af ledelsessystemerne, man ønsker at deltage i udviklingen af, både på dansk og internationalt niveau, og bestemmer selv niveau og engagement i både danske og internationale arbejdsgrupper.
Der afholdes 2-4 møder årligt og man har adgang til alle relevante ISO-dokumenter, afstemninger og diskussioner – herunder også de allerede eksisterende standarder.

Som medlem af Standardiseringsudvalget for Bæredygtighed og forretningsudvikling (S-1000) får du adgang til:

 • Dansk og internationalt netværk af internationale eksperter inden for særligt, kvalitetsledelse, miljøledelse, risikoledelse og bæredygtighed. Du kan se de fulde oversigt her. Udvalg for bæredygtighed og forretningsudvikling - Dansk Standard (ds.dk)
 • Danske og internationale møder inden for ISO’s ledelsessystemer – herunder mulighed for at deltage i det Internationale netværk og ISO-møder om ledelsessystemet for UN SDGs
 • Påvirkning af teknisk og strategisk udvikling af ledelsessystemer
 • Alle udgivne ledelsessystemer og endnu ikke udgivne forslag til nye ledelsessystemer og revisioner af eksisterende ledelsessystemer indenfor scopet af S-1000
 • Adgang til Forum for Ledelsessystemer
 • 20% rabat på DS-kurser for din organisation

Pris 26.000,- dkk eks moms

Hvad betyder det for danske virksomheder, at vi har et dansk ISO-sekretariat for et ledelsessystem for UN SDGs?

Danske virksomheders brand vil blive styrket som spydspidser indenfor bæredygtig udvikling. Det vil bl.a. ske i kompetente internationale og nationale netværk, hvor danske eksperter og interessenter kan deltage og hermed løftedanske synspunkter, virksomhedskultur og initiativer for bæredygtighed ind på europæisk/internationalt niveau. Herigennem kan jeres metoder blive til internationale løsninger til gavn for jeres virksomhed.

Et dansk ledet sekretariat giver tidligere kendskab til fremtidige standardkrav, hvilket giver:

 • Bedre risikostyring
 • Sikkerhed for at din virksomheds produkter lever op til markedskrav
 • Effektiv ressourceudnyttelse i udvikling og produktion
 • Øget mulighed for, at vi kan sætte dagsordenen for kommende standarder og vejledninger indenfor bæredygtighedsledelse
 • Mulighed for at influere, hvilke områder og hvad der skal standardiseres fremover
 • Mulighed for at forberede sig på ændringer på et tidligt tidspunkt
 • Dyb indsigt i tolkning af krav og implementeringspraksis

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Deltagere i udvalget

 • 2.-0 LCA Consultants ApS
 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • Danfoss A/S
 • Dansk Industri - DI
 • DNV Business Assurance Denmark A/S
 • DOVISTA A/S
 • Kimconsult.Dk
 • Panzerglass A/S
 • Teknologisk Institut
 • Aalborg Universitet, Institut for planlægning

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.