Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperter. Og her var standarder også på dagsordenen, da der er behov for at få skabt afklaring om rammerne for renheden af CO2’en samt opbygningen af infrastrukturen.

CCUS, som står for CO2-fangst, anvendelse og lagring, er et højaktuelt emne i øjeblikket. Ikke blot på grund af den netop afholdte konference, men især på grund af de udfordringer, som hele Europa står over for, hvis vi skal nå EU’s klimamål om at reducere nettodrivhusgasemissioner med mindst 55 % i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Hovedformålet med dette års konference var derfor også at drøfte, hvordan vi sætter fart på udviklingen af et europæisk CCUS-marked, og i den forbindelse blev der drøftet alt lige fra nationale strategier og standarder til infrastruktur og lagringsmuligheder.

Dansk Standard var blevet inviteret af Klima- Energi og Forsyningsministeriet til at deltage i debatten ”Golden Standard – Do we need European approach to CO2 quality?” sammen med forskellige aktører på tværs af Europa.

For det er ingen hemmelighed, at standarder kommer til at spille en vigtig rolle. Ikke mindst for at skabe klarhed om, hvornår CO2’en er ren nok, og hvordan infrastrukturen skal bygges op. Det blev bl.a. også drøftet på konferencen, om der skal stilles de samme renhedskrav til den CO2, der skal lagres permanent i undergrunden, som til den, der skal bruges til at forædle brint til grønne brændstoffer. Derudover blev det diskuteret, hvem der får ansvar for den omkostningsfulde rensning - er det punktkilden eller slutbrugeren? Og kan vi transportere forskelligartet kvalitet gennem de samme rør?

- De kommende CO2-standarder kommer til at have en enorm betydning for vores grønne omstilling. Derfor er der også behov for, at standarderne på lagringssiden som minimum er europæiske, og at standarderne på forædlingssiden er globale, hvis vi reelt skal kunne eskalere de grønne brændstoffer. Og det skal vi, for fly og skibe bevæger sig nu engang på tværs af kontinenterne. Det bliver med andre ord vanskeligt at skabe et omkostningseffektivt og transparent marked, hvis hvert land udvikler sine egne nationale standarder, fortæller Brian Brink Larsen, seniorkonsulent i Dansk Standard, og uddyber:

“Allerede næste år begynder det europæiske arbejde med at udvikle fremtidens standarder, hvor man starter med at kigge på infrastruktur og renheden af CO2. For infrastrukturen bliver en nødvendighed og en central figur på tværs af værdikæden. I Dansk Standard snakker vi rigtig meget med branchen, da det er branchen, som er med til at definere og udvikle standarderne. Med regeringens massive investering i CO2-lagring er der også fulgt stærke kommercielle interesser i CCS-standarder. Samtidig mærker vi også, at industrien rigtig vil gerne vil være med til at udvikle fremtidens grønne brændstoffer og dermed sikre dansk indflydelse på rammerne for på et fremtidigt CO2-marked. Lige nu er det bare uklart for markedsaktørerne, hvor ren CO2’en skal være, hvem der skal betale for at rensningen og ikke mindst, hvordan infrastrukturen skal bygges op. Derfor er der brug for standarder, hvis vi skal i gang, og standarderne er faktisk i fuld gang med at blive udviklet lige nu.”

Vil du vide mere om udviklingen af de europæiske standarder?

Den 11. december holder vi i Dansk Standard et dialogmøde om, hvordan et nyt europæisk samarbejde skal udarbejde de kommende CCUS-standarder, som kommer til at definere det europæiske marked. På mødet kan du høre mere om den nye komité og de muligheder, der er for at få deltage i arbejdet med udviklingen af standarderne og dansk indflydelse, når de første europæiske CCUS-standarder skal laves i begyndelsen af 2024.
Se hele paneldebatten

Du kan desuden se hele paneldebatten her: https://lnkd.in/ebZB3gZV

 

Kontakt

Brian Brink Larsen
Brian Brink Larsen Afdelingschef | Head of Department
Markedsudvikling
E: bbl@ds.dk
T: 39 96 61 53

Se også

06. juni 2024

Webinar om internationale standarder for biodiversitet

Se eller gense webinaret og få seneste nyt fra det internationale arbejde med udviklingen af standarder for biodiversitet samt mulighed for at bidrage med egen viden og udfordringer.

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...