Den 11. december kl. 09:30 – 10:30 / Hos Dansk Standard eller online

Dialogmøde om CCUS-standarder

Kom og hør om et nyt europæisk samarbejde, der skal udarbejde de kommende CCUS-standarder, som kommer til at definere det europæiske marked.

Kom til dialogmøde om europæiske standarder for CCUS

Arbejdet med at udvikle standarder for CO2- fangst, transport og lagring har været i gang længe på globalt plan.

Nu er tiden kommet til at sætte et stærkt europæisk aftryk på udviklingen af CCS-standarder, ligesom det for første gang også bliver muligt at sætte standarderne for, hvordan vi bruger CO2 til at lave fx metanol- og e-jet fuels-standarder for utilization. Det er netop besluttet, at der skal opstartes et nyt europæisk samarbejde, som skal arbejde med CCUS-standarder og hjælpe med etableringen af et europæisk CO2-marked. Standarderne kommer til at sætte rammen for de markedskrav, som også de danske virksomheder kommer til at agere under i fremtiden.

Hvem kan være med?

Alle, som har lyst til at være med, kan deltage. Og det er netop de virksomheder og offentlige aktører, der melder sig til arbejdet, som får lov til at definere fremtidens standarder. De bliver nemlig ikke skrevet af standardiseringsorganisationerne, men af aktører, som afsætter tid og ressourcer til at være frontløbere på de kommende CCUS-standarder. Det giver god mening, da man hermed selv er med til at definere de kommende markedskrav.

På mødet kan du høre mere om den nye komité og de muligheder, der er for at få indflydelse, når de første europæiske CCUS-standarder skal laves i begyndelsen af 2024.

Program for mødet

Vi har sammensat følgende dagsorden:

  1. Velkomst og formål med dialogmødet v/Dansk Standard, Brian Brink Larsen
  2. Kort præsentationsrunde
  3. Præsentation af den nye CCUS-komité v/ Koen Kobers, Hollandsk Standard (foregår på engelsk)
  4. Næste skridt og mulighed for indflydelse v/ Brian Brink Larsen, Dansk Standard
  5. Fælles drøftelse: Hvilke potentialer ser I ift. et dansk engagement i arbejdet med de europæiske CCUS-standarder?
  6. Tak for i dag

Kontakt

Brian Brink Larsen
Brian Brink Larsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: bbl@ds.dk
T: 39 96 61 53