Strategisk netværk for PtX og CCUS

Vil du være med til at styrke danske positioner inden for grønne brændstoffer? Så deltag i Dansk Standards strategiske netværk.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Brian Larsen 1635X489

Kontakt

Brian Brink Larsen
Afdelingschef | Head of Department
Markedsudvikling
E: bbl@ds.dk
T: 39 96 61 53

Oversigt

I det strategiske netværk for PtX og standardisering har vi samlet nøgleaktører blandt virksomheder og myndigheder fra hele værdikæden.  Netværket mødes tre gange årligt og drøfter, hvordan standardisering kan hjælpe med at etablere PtX-værdikæden i Danmark, samt hvordan vi får sat danske aftryk på de krav, som vil sætte rammen for fremtidens marked for grønne brændstoffer.

Netværket giver desuden deltagerne mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med aktører fra andre led af den grønne værdikæde.

Ind til videre har netværket beskæftiget sig med emner som infrastruktur, sektorkobling, oprindelsesgarantier og godkendelsesprocesser. Emnerne fastsættes ud fra deltagernes anbefalinger og behov.

Relevante udvalg for netværket

De standarder, der kommer til at forme fremtiden krav til markedet for grønne brændstoffer, bliver skrevet nu. Det betyder, at hvis din organisation gerne vil være med til at præge standarderne – både de nye og revidere i de gamle - så skal du melde dig ind i et udvalg.

I et udvalg hos Dansk Standard får din virksomhed viden om fremtidens markedskrav før jeres konkurrenter. Viden, der har direkte betydning for, hvordan jeres produkter og serviceydelser skal udvikles, og hvordan jeres produktion og processer skal tilrettelægges.

Her er nogle af de udvalg, som er direkte relevante for PtX og CCUS.

Stakeholders, der deltager i netværket

Beredskabsstyrelsen
Complete Solutions
DFDS
DGC
DTU
DaCES
Danfoss
Dansk Brand- og Sikringsteknisk institut
Dansk Fjernvarme
Dansk Industri
Danske Maritime
Danske Rederier
Det Nordjyske Erhvervsfyrtårn
Det Sydjyske Erhvervsfyrtårn
Drivkraft Danmark
Energinet
Energistyrelsen
Erhvervsstyrelsen
European Energy
Evida
FORCE
Green Power Denmark
Hydrogen Valley
Kingspan
Mærsk McKinney Møller – Center for Zero Carbon Shipping
Siemens Gamesa
Topsoe
Vestas
ZeroNorth
Ørsted

  Sikkerhed

  Sikkerhed er et grundvilkår for en udrulning af værdikæden for PtX og CCUS. Det gælder alt fra standarder på de skibe, som skal sejle på ammoniak til sikkerhed på elektrolyseanlæg, hvor der er et ønske om at opnå en certificering, så anlæggene kan godkendes af såvel nationale som internationale myndigheder med kort sagsbehandlingsproces. 

  Sektorkobling

  Værdikæden for PtX og CCUS spænder bredt på tværs af forskellige sektorer og landegrænser. Det stiller krav til PtX-aktørerne på et grundlæggende niveau ift. at blive enige om terminologi og definitioner på tværs af brancher, værdikæder og landegrænser.  Der er med andre ord behov for et fælles sprog og en fælles ramme for, hvordan aktører i branchen udveksler informationer og data. Det er opgaver som tidligere er løst ved brug af standardisering i andre brancher. 

  G.G.O. (granular, guarantees of origin)

  På netværksmødet blev der italesat et behov for dokumentation bredt i værdikæden, og særligt når diskussionen falder på definitionen af, hvad der er grøn brint og C02. Der er behov for synlighed og gennemsigtighed ift. produktoprindelse for såvel brint som CO2, så aftageren fx kan sammenligne forskellige produkter til, hvorvidt det er grønt. En sådan opgave vil være oplagt at løse igennem standardisering.