Strategisk netværk for PtX og CCUS

Vil du være med til at styrke danske positioner inden for grønne brændstoffer? Så deltag i Dansk Standards strategiske netværk.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Brian Larsen 1635X489

Kontakt

Brian Brink Larsen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: bbl@ds.dk
T: 39 96 61 53

Oversigt

I 2022 startede vi et nyt strategisk PtX og CCUS netværk op, der samler centrale aktører fra den private og offentlige sektor. Netværket mødes to gange årligt og skal medvirke til at accelerere den grønne omstilling gennem standardisering.

Med netværket ønsker vi at hjælpe med at realisere danske organisationers markedspotentialer i PtX-værdikæden gennem påvirkning af de standarder, der vil være med til at forme fremtidens krav til det globale marked for grønne brændstoffer.

Standarderne bliver skrevet lige nu, og derfor er det vigtigt, at Danmark engagerer sig i arbejdet de steder, hvor vi har interesser. I netværket udpeges strategiske interesseområder, og der gives anbefalinger til indsatser, som kan omsætte behov og interesser til konkrete resultater.

Relevante udvalg for netværket

De standarder, der kommer til at forme fremtiden krav til markedet for grønne brændstoffer, bliver skrevet nu. Det betyder, at hvis din organisation gerne vil være med til at præge standarderne – både de nye og revidere i de gamle - så skal du melde dig ind i et udvalg.

I et udvalg hos Dansk Standard får din virksomhed viden om fremtidens markedskrav før jeres konkurrenter. Viden, der har direkte betydning for, hvordan jeres produkter og serviceydelser skal udvikles, og hvordan jeres produktion og processer skal tilrettelægges.

Her er nogle af de udvalg, som er direkte relevante for PtX og CCUS.

Stakeholders, der deltager i netværket

Beredskabsstyrelsen
Complete Solutions
DFDS
DGC
DTU
DaCES
Danfoss
Dansk Brand- og Sikringsteknisk institut
Dansk Fjernvarme
Dansk Industri
Danske Maritime
Danske Rederier
Det Nordjyske Erhvervsfyrtårn
Det Sydjyske Erhvervsfyrtårn
Drivkraft Danmark
Energinet
Energistyrelsen
Erhvervsstyrelsen
European Energy
Evida
FORCE
Green Power Denmark
Hydrogen Valley
Kingspan
Mærsk McKinney Møller – Center for Zero Carbon Shipping
Siemens Gamesa
Topsoe
Vestas
ZeroNorth
Ørsted