Bygninger skal kunne genere værdi for fremtidige generationer

05. februar 2024

Bygninger skal kunne genere værdi for fremtidige generationer

Designfasen bliver et endnu vigtigere element i fremtidens byggeri, da bygninger skal kunne bruges nu og her såvel som ændres og renoveres i fremtiden.

Bygninger er essentielle i vores samfund. Vi bruger dem til beboelse, kontorer, koncerter, sportsbegivenheder, mv. Og selvom mange bygninger er permanente, kan selve bygningens formål sagtens ændre sig løbende. Derfor er det nødvendigt, at bygninger er designet til at kunne ændres og renoveres i fremtiden. Især hvis bygninger skal forblive cirkulære og ikke blot ende som affald.

Og lige netop det med cirkularitet og affaldsstrømme er noget, som de arbejder med hos REXCON. REXCON har en vision om at mindske CO2-udslip og affaldsstrømme i byggebranchen ved at udvikle bæredygtige og cirkulære byggeprodukter. Deres produkt, ReBlOCK, er et træbaseret modulsystem designet til at opføre bærende og isolerende ydervægge. Formålet med systemet og deres andre produkter, er at muliggøre flere brugscykler og efterlade et minimalt aftryk.

Jesper Sørensen, der er grundlægger af REXCON Systems og oprindeligt udlært tømre, besluttede sig for at udvikle cirkulære produkter, som indeholder mindre kemi, udleder mindre CO2, er genanvendelige samt bidrager til at reducere ressourceforbruget, da han tog sin bygningskonstruktøruddannelse.

- Igennem min uddannelse gik det op for mig, hvor meget byggebranchen egentlig udleder af CO2 og generere affald. Derfor vil jeg gerne være med til at sikre, at bygninger i fremtiden ikke efterlader affald, når de bliver renoveret eller ændres, men derimod at elementer kan anvendes i en anden kontekst, da det vil generere værdi for vores kommende generationer, uddyber Jesper Sørensen.

Selvom det ikke er alle REXCON’s kunder, der endnu har fået øjnene op for merværdien af byggesystemer, der er designet til at blive skilt ad og anvendt igen, er det noget de arbejder aktivt med. 

- Jeg synes, at byggevareproducenterne har en forpligtelse til at skabe og fremme innovative løsninger for CO2-reduceret byggeri. For ved at skabe produkterne til markedet, kan vi forhåbentlig få den begrænsede efterspørgsel til bæredygtige metoder til at stige, fortæller Jesper Sørensen.

CO2 reduktion, ressourceoptimering og affaldsreduktion

Hos REXCON overskygger CO2-reduktion, ressourceoptimering og affaldsreduktion meget af deres arbejde, og derfor designer de også deres nye systemer, efter DfD/A tankegangen. DfD/A er forkortelsen af det danske begreb Design for adskillelse og tilpasning. Et princip, hvor produkter kan designes til nemt at adskilles og genbruges senere, præcis ligesom REXCON’s produkter. REXCON har desuden lagt vægt på, at deres produkter også skal være funktionelle og praktiske at anvende i den virkelige verden.

- Vi fladpakker på EUR-paller, følger modul-princippet og tænker langsigtet. Mange tænker måske mere i store containere, men det har sine begrænsninger, da de ofte skal håndteres af kraner og lignende. Vi tror på, at småt er godt, da det giver større frihed til ombygning og muligheder for at skabe bygninger i alle former. Grunden til vi bruger EUR-pallen, er at systemet er utroligt nemt at håndtere, og er udbredt overalt i verden, fortæller Jesper Sørensen.

Udover at det bæredygtige ReBLOCK-system er funktionelt, har de også fokuseret på at undgå kemikalier, man kan blive udsat for i byggebranchen. Han påpeger, at designet ikke kun er gavnligt for bæredygtighed og langsigtet ressourcebrug, men også for arbejdernes sundhed og sikkerhed, hvilket adskiller sig fra konventionelle byggepraksisser. Ved at anvende denne tankegang håber Jesper Sørensen, at de kan være med til at nudge deres kunder: 

- Vi forsøger ikke at pushe den her grønne agenda ned over brugerne. Vi vil hellere nudge den ind. For når man laver et DfD/A design skal man tænke på, at produktet skal være mindst lige så nemt at anvende, som det der er derude nu.

Potentielle anvendelser af DfD/A og systemet ReBLOCK strækker sig også til det internationale niveau, påpeger Jesper Sørensen. Deres forsøg på at etablere dialog med NGO'er angående flygtningelejre og katastrofeområder, specifikt genhusningsprojekter, indikerer muligheder for betydelig værdiskabelse. Dette skyldes produktets evne til hurtigt at blive opstillet til midlertidig brug efter en katastrofe og senere blive genbrugt til permanente boliger, når genopbygningen af byer begynder. 

Gode råd

Hvis man som virksomhed står og skal i gang med design for adskillelse og tilpasning, er rådet fra Jesper Sørensen er at bruge sund fornuft og tænke langsigtet. Et eksempel er størrelsen på deres blokke, der er designet småt, til nem adskillelse og tilpasning i fremtiden.

DS/ISO 20887 opsætter 10 designprincipper for bygge- og anlægsprojekter for at gøre dem mere ressourceeffektive, tilpasningsdygtige, fleksible og demonterbare. Du kan finde flere løsninger på DfD/A i Dansk Standards casesamling her: https://www.ds.dk/da/fagomraader/byggeri-og-anlaeg/design-for-adskillelse-og-tilpasning

Dyk ned i REXCON's løsning her: https://www.ds.dk/da/fagomraader/byggeri-og-anlaeg/design-for-adskillelse-og-tilpasning/rexcon-system

Kontakt

Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Se også

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

19. februar 2024

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

Fremover skal det være lettere at bibeholde og ombygge eksisterende bygninger i stedet for at rive de gamle bygninger ned - et tiltag, som bl.a. vil være med til at nedbringe byggebranchens CO2-aftryk og generere mindre affald.

Bæredygtigt byggeri med fokus på midlertidighed, flytbarhed og fleksibilitet

30. januar 2024

Bæredygtigt byggeri med fokus på midlertidighed, flytbarhed og fleksibilitet

”Samfundet ændrer sig hele tiden, hvilket er med til at udvikle og ændre vores behov for bygninger. Derfor bør vi bygge mere fleksibilitet og muligheden for at flytte tingene, i stedet for at insistere på at gøre det på den traditionelle måde”.

Den reviderede vejledning DS/INF 1990 åbner op for at placere byggeri i konsekvensklasser med lavere materialeforbrug

24. januar 2024

Den reviderede vejledning DS/INF 1990 åbner op for at placere byggeri i konsekvensklasser med lavere materialeforbrug

Med den opdaterede version af DS/INF 1990 er det gjort tydeligere, at der er tale om en vejledning, som byggebranchen kan benytte, når konstruktioner skal indplaceres i konsekvensklasse – og det kan betyde mere bæredygtigt byggeri.

CE-mærkning kommer også til at gælde genbrugte byggevarer i den nye byggevareforordning

16. januar 2024

CE-mærkning kommer også til at gælde genbrugte byggevarer i den nye byggevareforordning

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet er blevet enige om rammerne for den europæiske byggevareforordning, der har fokus på cirkularitet og digitalisering. Det betyder bl.a., at CE-mærkning fremover også skal gælde genbrugte byggematerialer.