Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

04. marts 2024

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

Det skal være lettere for danske virksomheder og organisationer at implementere standarden for facility management, og derfor er standarden DS/EN ISO 41001 netop udkommet på dansk.

Kendskabet til den internationale ledelsesstandard DS/EN ISO 41001 Facility Management – krav med vejledning i brug er vokset siden, at den blev udgivet i 2018. Derfor er der også set et behov for, at den blev oversat til dansk, så det er lettere for organisationer, der primært arbejder på dansk, at implementere standarden.

- Det er en meget stor fordel for de dansktalende virksomheder, som vil bruge standarden til yderligere professionalisering af deres FM-organisation. Der er en lang række krav, som skal opfyldes, og de er lettere at kommunikere til FM-organisationen, når teksten står på dansk” siger Susanne Balslev Nielsen, forperson for Dansk Standards udvalg for Facility Management, S-392.

Ledelsesstandarden er et kvalitetsværktøj, der kan bruges af alle typer organisationer eller dele deraf, hvad enten det er offentlig eller privat sektor, og uanset organisationens art, størrelse eller geografiske placering, men den er særligt relevant for ejendomme og facilities management organisationer. Formålet med standarden er at kvalitetssikre FM-organisationer og sikre, at der er fokus på bl.a. brugerbehov, virksomhedsstrategier, tydelige governance strukturer, effektive processer og dokumentation.

Ledelsestandarden DS/EN ISO 41001 består af en række generelle principper og krav, som FM-organisationer skal opfylde med afsæt i deres konkrete rammer og vilkår. Standarden skal dermed anvendes som et system, så man let kan koordinere med auditering af fx ISO 14001 for miljøledelse, ISO 45001 for arbejdsmiljøledelse og ISO 9000 for kvalitetsledelse.

Hvordan kommer man i gang med anvendelsen af DS/EN ISO 41001?

Organisationer kan arbejde med DS/EN ISO 41001 på flere måder. Man kan nemlig sagtens anvende ledelsesstandarden som inspiration til best practice med at arbejde strategisk med FM-området, uden at det i første omgang handler om, at organisationen skal opnå en certificering.

Ifølge standardiseringskonsulent i Dansk Standard Merete Westergaard Bennick bør organisationer i første omgang gør sig bekendt med DS/EN ISO 41001 for at identificere i hvilket omfang, man allerede opfylder kravene, og hvor der er afvigelser:

- For nogle virksomheder kan det være mangel på klare FM-mål eller processer for evaluering af målopfyldelsen, som er en mangel. For andre kan det være mangel på FM-politikker, som foreskriver, hvordan man vil opnå de fastsatte FM-mål, slutter Merete Westergaard Bennick

Fordelene ved anvendelsen af DS/EN ISO 41001 er bl.a.:

  • Højere produktivitet, sikkerhed, sundhed og trivsel hos medarbejderne
  • Bedre kommunikation om krav og arbejdsprocesser internt blandt medarbejdere og eksternt med leverandører
  • Større effektivitet og dermed omkostningsfordele for virksomheden
  • Løbende forbedring gennem nøgletal og opfølgende initiativer

Køb standarden i webshop


Kontakt

Merete Westergaard Bennick
Merete Westergaard Bennick Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mwb@ds.dk
T: 39 96 61 47

Se også

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

15. december 2023

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

Virksomheder og organisationer står over for en masse nye krav ifm. ESG-rapportering. Krav som de fleste stadig skal vænne sig til. Det kan derfor være en fordel for mange at anvende de kendte ledelsessystemer, da de giver en struktur til at kunne...

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

03. november 2023

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

FN og den internationale standardiseringsorganisation ISO er for første gang nogensinde gået sammen i et partnerskab om at udvikle en international ledelsesstandard for FN’s verdensmål. Danmark har taget initiativ til standarden og skal lede arbej...

28. september 2023

Ledelsessystem for ligestilling og diversitet – erfaringer og perspektiver – et år efter

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om erfaringerne med at arbejde med standarden, DS 5001 - ledelsessystem for ligestilling og diversitet. Mere end 20 danske organisationer har været med til at udvikle standarden, og AP Pension er som...